ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 97211
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Collema pulchellum Ach. var. subnigrescens (Mull. Arg.) Degel.
Family name

ชื่อวงศ์

COLLEMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kansri Boonpragob et al. 2902
Collected date

วันที่เก็บ

2 Nov 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

2    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97210 Collema pulchellum Ach. var. subnigrescens (Mull. Arg.) Degel. Kansri Boonpragob et al. 1953
2. 97212 Collema pulchellum Ach. var. subnigrescens (Mull. Arg.) Degel. Kansri Boonpragob et al. 2965

ปิด

QR code