ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 10151
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn.
Family name

ชื่อวงศ์

RUTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Thongson 84
Collected date

วันที่เก็บ

12 Dec 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 50 m. high; flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1939 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. W. Nanakorn et al. 1939
2. 2927 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. W. Nanakorn et al. 2927
3. 8280 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. W. Nanakorn et al. 8280
4. 8339 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. W. Nanakorn et al. 8339
5. 10404 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 81
6. 11978 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. W. Nanakorn et al. 11978
7. 12883 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. P. Srisanga 413
8. 15688 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 998
9. 15969 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. P. Suksathan & David J. Middleton 1882
10. 16892 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. P. Suksathan 2301
11. 18646 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. P. Srisanga 1806
12. 21309 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. P. Srisanga 2160
13. 30779 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. J.F. Maxwell 06-1008
14. 35122 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. W. Pongamornkul 2200
15. 35104 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. W. Pongamornkul 2182
16. 37732 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. J.F. Maxwell 06-719
17. 42728 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6192
18. 42783 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6247
19. 50293 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. H. Takahashi T-63496
20. 60616 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. Ling Shein Man 088035
21. 60895 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. Ling Shein Man 087753
22. 61642 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086871
23. 63358 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. Li-Jianwu 948
24. 65404 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2618
25. 65419 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2632
26. 68682 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3046
27. 69786 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090713
28. 75502 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095198
29. 80001 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097541
30. 82927 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. M. Norsaengsri 12311
31. 85916 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. M. Norsaengsri 12569
32. 88428 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. N. Muangyen 280
33. 94205 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. W. Pongamornkul 5905
34. 103745 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 363
35. 104476 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. T. Khambai 499
36. 109001 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. C.M.Wang & H.H.Yang 06980
37. 133558 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. Natdanai Pan-in V 343
38. 134196 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. Martin van de Bult 1889
39. 137223 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103576
40. 138719 Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. Natdanai Pan-in 594

ปิด

QR code