ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 97700
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Usnea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

USNEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 09-01-29
Collected date

วันที่เก็บ

7 Sep 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

On lithocarpus branch.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kamphaeng Phet, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

380    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 106561 Usnea sp. Orrapin OP84
2. 106606 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7211
3. 106607 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7212
4. 106608 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7213
5. 106636 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7223
6. 106637 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7224
7. 106638 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7225
8. 106639 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7226
9. 106640 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7227
10. 106641 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7228
11. 106642 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7229
12. 106643 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7231
13. 106705 Usnea sp. Orrapin 83
14. 107943 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1060
15. 107944 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1061
16. 107945 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1062
17. 107946 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1063
18. 107947 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1063
19. 107948 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1065
20. 107949 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1066
21. 107950 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1069
22. 107951 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1070
23. 107952 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1074
24. 107953 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1075
25. 107954 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1077
26. 107955 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1078
27. 107956 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1081
28. 107957 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1084
29. 107958 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1086
30. 107959 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1093
31. 107960 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1097
32. 107961 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1101
33. 107962 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1110.1
34. 107963 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1110.2
35. 107964 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1112
36. 107965 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1113
37. 107966 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1117
38. 107967 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1118
39. 107968 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1119
40. 107969 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1121
41. 107970 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1125
42. 107971 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1126
43. 107972 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1128
44. 107752 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 236.2
45. 107753 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 242.1
46. 107754 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 376
47. 107755 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1007.1
48. 107756 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1013
49. 107757 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1014
50. 107758 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1015
51. 107759 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1025
52. 107760 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1026
53. 107761 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1027
54. 107762 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1030
55. 107763 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1037
56. 107764 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1051
57. 107765 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1102.1
58. 107766 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1102.2
59. 107767 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1111
60. 107768 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1132
61. 107769 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1138
62. 107770 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1149
63. 107771 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1154.1
64. 107772 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1154.2
65. 107773 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1163
66. 107774 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.2
67. 107775 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6085
68. 107776 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1178
69. 107777 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1181
70. 107778 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1182
71. 107779 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1183
72. 107780 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1184
73. 107781 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1185
74. 107782 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1187
75. 107783 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1188
76. 107784 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1189
77. 107785 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1190
78. 107786 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1191
79. 107787 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1192
80. 107788 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1194
81. 107789 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1195
82. 107790 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1196
83. 107791 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1197
84. 107792 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1200
85. 107793 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1201
86. 107794 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1202
87. 107795 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1203
88. 107796 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1207
89. 107797 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1208
90. 107798 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1209
91. 107799 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1212
92. 107800 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1214
93. 107801 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1218
94. 107802 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1219
95. 107803 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1220
96. 107804 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1223
97. 107805 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1224
98. 107806 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1231
99. 107807 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1232
100. 107808 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1233
101. 107809 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1234
102. 107810 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1235
103. 107811 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1236
104. 107812 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1237
105. 107813 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1238
106. 107814 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1239
107. 107815 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1240
108. 107816 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1241
109. 107817 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1243
110. 107818 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1249
111. 107819 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1250
112. 107820 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1251
113. 107821 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1257
114. 107822 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1260
115. 107823 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1263
116. 107824 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1265
117. 107825 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1267
118. 107826 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1268
119. 107827 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1316
120. 107828 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1317
121. 107829 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1425
122. 107830 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1427
123. 107831 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1430
124. 107832 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2000
125. 107833 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2315
126. 107834 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2830
127. 107835 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2834
128. 107836 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.4
129. 107837 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 3875
130. 107838 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4180
131. 107839 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4307
132. 107840 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4317
133. 107841 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4319.1
134. 107842 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4319.2
135. 107843 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4899
136. 107844 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5499.1
137. 107845 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5499.2
138. 107846 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5664
139. 107847 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5665.1
140. 107848 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5665.2
141. 107849 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5666
142. 107850 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5667
143. 107851 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5668
144. 107852 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5669
145. 107853 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5671
146. 107854 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5672
147. 107855 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5674
148. 107856 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5677
149. 107857 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5866
150. 107858 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5867
151. 107859 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6065
152. 107860 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6066.1
153. 107861 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6066.2
154. 107862 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6083
155. 107863 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6084
156. 107864 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6136
157. 107865 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6272
158. 107866 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6271
159. 107867 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7230.11
160. 107868 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7231
161. 107869 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 220.2
162. 107870 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1104
163. 107871 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1141
164. 107872 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1198
165. 107873 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1271
166. 107874 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1129
167. 107875 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1230
168. 107876 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1076
169. 107877 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1122
170. 107878 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 450
171. 107879 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1052
172. 107880 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1059
173. 107881 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1114
174. 107882 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1229
175. 107883 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1080
176. 107884 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1123
177. 107885 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1130
178. 107886 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 433
179. 107887 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1092
180. 107888 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1270
181. 107889 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.3
182. 107890 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 220.1
183. 107891 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 242.2
184. 107892 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 397
185. 107893 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 469
186. 107894 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1099
187. 107895 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2829
188. 107896 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 3312
189. 107897 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 361
190. 107898 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1011
191. 107899 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1139
192. 107900 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1155
193. 107901 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1186
194. 107902 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1262
195. 107903 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.1
196. 107904 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1226
197. 107905 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6270
198. 107906 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 369
199. 107907 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 732
200. 107908 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1016
201. 107909 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1028
202. 107910 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1057
203. 107911 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1120
204. 107912 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1131
205. 107913 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1246
206. 107914 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1261
207. 107915 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2831
208. 107916 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6064
209. 107917 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1019
210. 107918 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1020
211. 107919 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1022
212. 107920 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1023
213. 107921 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1029
214. 107922 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1032
215. 107923 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1033
216. 107924 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1034
217. 107925 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1036
218. 107926 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1038
219. 107927 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1039
220. 107928 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1040
221. 107929 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1041
222. 107930 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1042
223. 107931 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1043
224. 107932 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1045
225. 107933 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1046
226. 107934 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1047
227. 107935 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1048
228. 107936 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1049
229. 107937 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1050
230. 107938 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1053
231. 107939 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1054
232. 107940 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1055
233. 107941 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1058
234. 107942 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1018
235. 107973 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1134
236. 107974 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1136
237. 107975 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1137
238. 107976 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1140.1
239. 107977 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1140.2
240. 107978 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1142
241. 107979 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1143
242. 107980 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1144
243. 107981 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1145
244. 107982 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1146
245. 107983 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1148
246. 107984 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1151
247. 107985 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1152
248. 107986 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1153.1
249. 107987 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1153.2
250. 107988 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1157
251. 107989 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1158
252. 107990 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1160
253. 107991 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1162
254. 107992 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1164
255. 107993 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1165
256. 107994 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1166
257. 107995 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1170
258. 107996 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1171
259. 107997 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1172
260. 107998 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1176
261. 107999 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1177
262. 108000 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 109
263. 108001 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 154
264. 108002 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 218
265. 108003 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 221
266. 108004 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 235.2
267. 108005 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 236.1
268. 108006 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 236.3
269. 108007 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 243
270. 108008 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 244
271. 108009 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 280
272. 108010 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 360
273. 108011 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 367
274. 108012 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 368
275. 108013 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 376.1
276. 108014 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 377
277. 108015 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 396
278. 108016 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 448
279. 108017 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 449
280. 108018 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 472
281. 108019 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 734
282. 108020 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1000
283. 108021 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1002
284. 108022 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1004
285. 108023 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1005
286. 108024 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1007.2
287. 108025 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1008
288. 108026 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1009
289. 108027 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1012
290. 108028 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1017.1
291. 108029 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1017.2
292. 108229 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2839
293. 119518 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1213
294. 119519 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1211
295. 119520 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1247
296. 119521 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1244
297. 119522 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1108
298. 119523 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5468
299. 119524 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5673
300. 119525 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1168
301. 119526 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5670
302. 119527 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5676
303. 119528 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 362
304. 119529 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1006
305. 119530 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1010
306. 119531 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1210
307. 119532 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1067
308. 119533 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1242
309. 119534 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2832
310. 119535 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2837
311. 119536 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5678
312. 119537 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1159
313. 119538 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1150
314. 119539 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1044
315. 119540 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1031
316. 119541 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1056
317. 119542 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1071
318. 119543 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2832
319. 119544 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1156
320. 119545 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1173
321. 119546 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1174
322. 119547 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4369
323. 119548 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert U6681
324. 119549 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1319
325. 119550 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1073
326. 119551 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 220.3
327. 119552 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1079
328. 119553 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1082
329. 119554 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1095
330. 119555 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1096
331. 119556 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1098
332. 119557 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1124
333. 119558 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1264
334. 119559 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1269
335. 119560 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4308
336. 119561 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6147
337. 119562 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1266
338. 119563 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 375
339. 119564 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1225
340. 119565 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1227
341. 119566 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1245
342. 119722 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6710
343. 119723 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6711
344. 119724 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6712
345. 119725 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6713
346. 119791 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6812
347. 119809 Usnea sp. Juthamanee 6833
348. 119833 Usnea sp. Krittiya 6859
349. 119834 Usnea sp. Krittiya 6860
350. 119835 Usnea sp. Krittiya 6861
351. 120363 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 51
352. 119889 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6948
353. 119890 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6949
354. 119893 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6952
355. 119894 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6953
356. 119895 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6954
357. 119898 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6957
358. 119901 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6959
359. 119902 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6960
360. 119904 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6962
361. 119905 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6963
362. 119907 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6966
363. 119910 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6903
364. 119911 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6904
365. 119912 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6905
366. 119913 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6906
367. 119926 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6919
368. 119927 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6920
369. 119928 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6921
370. 119929 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6922
371. 119935 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6928
372. 119937 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6931
373. 119981 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7013
374. 119982 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7014
375. 120076 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7109
376. 120077 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7110
377. 120078 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7111
378. 120115 Usnea sp. Saranyoo Sudee 7154
379. 120116 Usnea sp. Saranyoo Sudee 7155
380. 120117 Usnea sp. Saranyoo Sudee 7156

ปิด

QR code