ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 97762
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria asiana Vain.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3480
Collected date

วันที่เก็บ

12 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97748 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 2996
2. 97749 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 2736
3. 97750 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 2720
4. 97751 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 3762
5. 97752 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 2655
6. 97753 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 2524
7. 97754 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 4544
8. 97755 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 3733
9. 97756 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 3773
10. 97757 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 2435
11. 97758 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 2397
12. 97759 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 2183
13. 97760 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 2296
14. 97761 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 3485
15. 100448 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 5274
16. 100466 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 5278
17. 100556 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 5942
18. 102833 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 5579
19. 102852 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 5606
20. 103038 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 4989
21. 103343 Pertusaria asiana Vain. Sureeporn Jariangprasert 5193

ปิด

QR code