ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 97702
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coccocarpia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Coccocarpiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 09-01 26
Collected date

วันที่เก็บ

7 Sep 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

On branch rather shed.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kamphaeng Phet, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 101859 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 2915
2. 101860 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 6281
3. 101861 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 4843
4. 101862 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 5870
5. 101863 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 2554
6. 101864 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 5236
7. 101865 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 5778
8. 101867 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 155
9. 101868 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 104
10. 101869 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 68
11. 108201 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 4846
12. 108202 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 4847
13. 119919 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 6912
14. 119655 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 6628
15. 119709 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 6687
16. 119992 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 7026
17. 120080 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 7113
18. 120355 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 42
19. 120388 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 79
20. 120405 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 98
21. 120432 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 125
22. 124095 Coccocarpia sp. Punphat s.n.

ปิด

QR code