ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 98174
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Markhamia stipulata (Wall.) Seem.
Family name

ชื่อวงศ์

Bignoniaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 54
Collected date

วันที่เก็บ

1 Feb 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Tree 5-7 m.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

53    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 98 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Nanakorn et al. 98
2. 2853 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Nanakorn et al. 2853
3. 2854 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Nanakorn et al. 2854
4. 2855 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Nanakorn et al. 2855
5. 5651 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Nanakorn et al. 5651
6. 10859 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Sucheera 11
7. 13651 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. P. Suksathan 1417
8. 19384 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Glamwaewwong 15
9. 19751 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. La-ongsri 113
10. 25862 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Nanakorn et al. 25714
11. 28336 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Y. Ochiai, S. Yokoyama 230804 19
12. 31299 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2974
13. 33148 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Warintorn K. 07 132
14. 33233 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Jatupol K. 07 14
15. 34271 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Pongamornkul 1629
16. 39702 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. M. Norsaengsri 4809
17. 39755 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. M. Norsaengsri 4862
18. 44939 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Jitipon Tasaneeyakon HN 1803
19. 45245 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. D. Khrueasan MS 45
20. 50700 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. L. kamkom 7007
21. 51241 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. M. Norsaengsri 2663
22. 52746 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Maknoi 2915
23. 53043 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7615
24. 53173 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Yin-Jiangtao 1403
25. 66724 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Maknoi 4218
26. 69702 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. V. Nguanchoo 290
27. 69719 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. V. Nguanchoo 581
28. 70829 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack et al. 37
29. 71047 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Phengklai 10334
30. 73382 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Lakoet 540
31. 73660 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Pongamornkul 4070
32. 81909 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. M. Norsaengsri 11943
33. 81922 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. M. Norsaengsri 11956
34. 83069 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Pongamornkul 4604
35. 87084 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Glamwaewwong 58 378
36. 93033 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. D. Argyriou 216
37. 93082 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. N. Turreira-Garcia 137
38. 94360 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. N. Muangyen 1487
39. 98340 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 220
40. 105865 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Pimsiri PN 101
41. 107435 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 204
42. 108324 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Pongamornkul 6532
43. 114411 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4754
44. 115747 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. K. Wangwasit 180321 44
45. 119147 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. N. Muangyen 2581
46. 120853 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. N. Muangyen 2835
47. 121830 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1165
48. 122951 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 422
49. 125693 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. K. Punchay 494
50. 128069 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. K. Inthamma 922
51. 132326 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Pongamornkul 7452
52. 134290 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. P. Srisanga, C. Maknoi 3724
53. 137714 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. K. Inthamma 1298

ปิด

QR code