ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 98605
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax sp.
Family name

ชื่อวงศ์

SMILACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-082
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jun 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

54    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 414 Smilax sp. W. Nanakorn et al. 414
2. 27342 Smilax sp. P. Kumphet sn. 26
3. 30304 Smilax sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1259
4. 31016 Smilax sp. K. Kertsawang 722
5. 37064 Smilax sp. P. Suksathan 4633
6. 48712 Smilax sp. K. Iwatsuki, G. Murata & H.G. Gutierrez P-803
7. 52697 Smilax sp. C. Maknoi 2866
8. 52769 Smilax sp. C. Maknoi 2938
9. 53803 Smilax sp. C. Maknoi 3084
10. 62126 Smilax sp. D. Khrueasan MS411
11. 70409 Smilax sp. C. Maknoi 3276
12. 70431 Smilax sp. C. Maknoi 3298
13. 70447 Smilax sp. C. Maknoi 3314
14. 79247 Smilax sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-442
15. 84413 Smilax sp. K. Kertsawang 3267
16. 91945 Smilax sp. K. Kertsawang 3510
17. 92797 Smilax sp. D. Argyriou 672
18. 98799 Smilax sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-276
19. 107543 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-328
20. 110099 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 972
21. 111199 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-147
22. 111250 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-198
23. 112334 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1111
24. 112744 Smilax sp. N. Muangyen 2231
25. 112957 Smilax sp. K. Kertsawang 3795
26. 114095 Smilax sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-345
27. 114915 Smilax sp. T. Choopan et al. 2018-180
28. 115148 Smilax sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 683
29. 115149 Smilax sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 684
30. 115470 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1362
31. 116158 Smilax sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6810
32. 116241 Smilax sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6893
33. 118086 Smilax sp. N. Pan-in 046
34. 118104 Smilax sp. N. Pan-in 064
35. 118126 Smilax sp. N. Pan-in 086
36. 118137 Smilax sp. N. Pan-in 097
37. 118309 Smilax sp. K. Inthamma 197
38. 118506 Smilax sp. K. Kertsawang 3812
39. 118812 Smilax sp. K. Inthamma 391
40. 119007 Smilax sp. K. Inthamma 594
41. 121290 Smilax sp. N. Boonruang 0351
42. 121729 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1790
43. 122858 Smilax sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-328
44. 122620 Smilax sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-091
45. 122859 Smilax sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-329
46. 124467 Smilax sp. Natdanai Pan-in PSD020
47. 124766 Smilax sp. N. Muangyen 3343
48. 124988 Smilax sp. N. Muangyen 3564
49. 127799 Smilax sp. Natdanai Pan-in 175
50. 127838 Smilax sp. Natdanai Pan-in 214
51. 128508 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2309
52. 128141 Smilax sp. K. Inthamma 999
53. 128297 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2098
54. 129170 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2717

ปิด

QR code