ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99232
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria macounii (Lamb) Dibben.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3498
Collected date

วันที่เก็บ

12 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1220
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

76    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99205 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3690
2. 99206 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3685
3. 99207 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3671
4. 99208 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3665
5. 99209 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 1716
6. 99210 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 1702
7. 99211 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 1699
8. 99212 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3542
9. 99213 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3515
10. 99214 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4424
11. 99215 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4419
12. 99216 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4414
13. 99217 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4889
14. 99218 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4504
15. 99219 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4477
16. 99220 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4474
17. 99221 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4472
18. 99222 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3410
19. 99223 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3391
20. 99224 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3383
21. 99225 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3412
22. 99226 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4147
23. 99227 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4144
24. 99228 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4113
25. 99229 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3777
26. 99230 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4130
27. 99231 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3823
28. 99233 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3799
29. 99234 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4244
30. 99235 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4241
31. 99236 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4236
32. 99237 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4275
33. 99238 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 2927
34. 99239 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 1793
35. 99240 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 1729
36. 99241 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 1632
37. 99242 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4790
38. 99243 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3049
39. 99244 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3045
40. 99245 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3043
41. 99246 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3041
42. 99247 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3027
43. 99248 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3020
44. 99249 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3097
45. 99250 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3096
46. 99251 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3094
47. 99252 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4087
48. 99253 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4076
49. 99254 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4059
50. 99255 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 2376.1
51. 99256 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 2376.2
52. 99257 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 2376
53. 99258 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 2371
54. 99259 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 2610
55. 99260 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 2522
56. 99261 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 830
57. 99262 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 1900
58. 99263 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 1899
59. 99264 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3957
60. 99265 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3954
61. 99266 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3936
62. 100264 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 5407
63. 100290 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 5446
64. 100498 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 5296
65. 102907 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 5814
66. 102837 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 5584
67. 103140 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4202
68. 102958 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 5708
69. 103205 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 4243
70. 103249 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 3951
71. 120236 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 5355
72. 120237 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 5354
73. 120135 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 5339
74. 120140 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 5352
75. 120141 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 5353
76. 120167 Pertusaria macounii (Lamb) Dibben. Sureeporn Jariangprasert 5345

ปิด

QR code