ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100104
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 1755
Collected date

วันที่เก็บ

22 Oct 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uthai Thani, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

360
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

1010    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97712 Pertusaria sp. S. Watthana s.n.
2. 99086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3958
3. 100558 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5944
4. 100559 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5945
5. 100560 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5946
6. 100561 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5947
7. 100562 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5899
8. 100563 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5900
9. 100564 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5901
10. 100565 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5902
11. 100566 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5903
12. 100567 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5904
13. 100568 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5905
14. 100569 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5906
15. 100570 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5907
16. 100571 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6032
17. 100572 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6033
18. 100573 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5948
19. 100574 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5949
20. 100575 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5950
21. 100576 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5952
22. 100578 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5954
23. 100581 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5957
24. 100582 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5958
25. 100098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2081
26. 100099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2159
27. 100100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1560
28. 100101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1521
29. 100102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1574
30. 100103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1542
31. 100105 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2482
32. 100106 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2466
33. 100107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1794
34. 100108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1856
35. 100109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2511
36. 100110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2448
37. 100111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588.1
38. 100112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2430
39. 100113 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2453
40. 100114 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514.1
41. 100115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2479
42. 100116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2190
43. 100117 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1579
44. 100118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1572
45. 100119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1578
46. 100120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2177
47. 100121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514
48. 100122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2107
49. 100123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4280
50. 100124 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1540
51. 100125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 9353
52. 100126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1494
53. 100127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1458
54. 100128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
55. 100129 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7039
56. 100130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7036
57. 100131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7040
58. 100132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2488
59. 100133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1665
60. 100134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
61. 100135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1415
62. 100136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7034
63. 100137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3121
64. 100138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1440
65. 100139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 8442.2
66. 100140 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 272
67. 100141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2047
68. 100142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1747
69. 100143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1865
70. 100144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 355
71. 100145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1353
72. 100146 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 603
73. 100147 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7038
74. 100148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7041
75. 100149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7042
76. 100150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2418
77. 100151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3731
78. 100152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1615
79. 100153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 216
80. 100154 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
81. 100155 Pertusaria sp. P.A. Wolseley & B. Aguirre-Hudson 5416
82. 100156 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1050
83. 100157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7035
84. 100158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2434
85. 100159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2445
86. 100160 Pertusaria sp. W. Polyiam RU-15883
87. 100195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6106
88. 100196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6109
89. 100197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6110
90. 100198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6127
91. 100199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6128
92. 100200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6298
93. 100201 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6071
94. 100202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6072
95. 100203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6073
96. 100204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6074
97. 100205 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6075
98. 100206 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6076
99. 100207 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6077
100. 100208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6078
101. 100209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6079
102. 100210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6080
103. 100211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6081
104. 100212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6082
105. 100213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6087
106. 100214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6088
107. 100215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6089
108. 100216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6090
109. 100217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6091
110. 100218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6092
111. 100219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6093
112. 100220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6094
113. 100221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6095
114. 100222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6096
115. 100223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6097
116. 100224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6099
117. 100225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6101
118. 100226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6102
119. 100227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6103
120. 100228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6104
121. 100229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6105
122. 100230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6129
123. 100231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6130
124. 100232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6137
125. 100233 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6138
126. 100234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6139
127. 100235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6143
128. 100236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6146
129. 100238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5371
130. 100244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5383
131. 100246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5385
132. 100248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5388
133. 100249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5389
134. 100252 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5393
135. 100253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5394
136. 100256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5397
137. 100261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5404
138. 100266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5409
139. 100267 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5415
140. 100268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5416
141. 100269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5419
142. 100270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5421
143. 100271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5422
144. 100273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5425
145. 100274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
146. 100275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5429
147. 100276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5430
148. 100277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5431
149. 100278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5432
150. 100280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5435
151. 100281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5436
152. 100282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5437
153. 100283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5438
154. 100284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5439
155. 100285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5440
156. 100287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5442
157. 100289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5445
158. 100291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5448
159. 100292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5449
160. 100294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5451
161. 100296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5453
162. 100297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5454
163. 100298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5455
164. 100299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5456
165. 100300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5457
166. 100301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5458
167. 100303 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5461
168. 100304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5462
169. 100305 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5463
170. 100306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5464
171. 100308 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5466
172. 100310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5469
173. 100313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5473
174. 100314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5474
175. 100315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5475
176. 100316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5476
177. 100317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5477
178. 100318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5478
179. 100319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5479
180. 100320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5480
181. 100321 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5481
182. 100322 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5482
183. 100325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5485
184. 100326 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5486
185. 100327 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5487
186. 100328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5488
187. 100329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5489
188. 100331 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5491
189. 100335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5495
190. 100336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5496
191. 100338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5498
192. 100339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5500
193. 100340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5501
194. 100341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5502
195. 100343 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5503
196. 100344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5505
197. 100348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5510
198. 100349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5511
199. 100350 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5513
200. 100351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5514
201. 100352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5515
202. 100353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5517
203. 100354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5518
204. 100355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5519
205. 100356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5520
206. 100359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5525
207. 100360 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5526
208. 100361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5529
209. 100362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5530
210. 100364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5532
211. 100366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5534
212. 100367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5535
213. 100368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5536
214. 100369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5537
215. 100371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5539
216. 100372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5540
217. 100373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5541
218. 100374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5542
219. 100376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5544
220. 100377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5545
221. 100378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5546
222. 100379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5547
223. 100381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5549
224. 100383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5551
225. 100386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5554
226. 100387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5555
227. 100388 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5556
228. 100389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5557
229. 100390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5558
230. 100393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5561
231. 100395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5565
232. 100396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5566
233. 100397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5567
234. 100398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5213
235. 100399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5214
236. 100400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5215
237. 100401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5216
238. 100402 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5217
239. 100403 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5218
240. 100404 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5219
241. 100405 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5220
242. 100406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5221
243. 100408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5224
244. 100412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5227
245. 100413 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5229
246. 100414 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5230
247. 100415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5231
248. 100416 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5232
249. 100417 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5233
250. 100418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5234
251. 100419 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5235
252. 100422 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5240
253. 100425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5244
254. 100426 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5245
255. 100427 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5246
256. 100428 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5247
257. 100432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5251
258. 100433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5252
259. 100434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5253
260. 100436 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5255
261. 100437 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5256
262. 100438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5257
263. 100442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5266
264. 100444 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5270
265. 100446 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5272
266. 100447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5273
267. 100450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5301
268. 100451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5302
269. 100452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5303
270. 100453 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5304
271. 100455 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5277
272. 100457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5328
273. 100458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5329
274. 100459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5330
275. 100462 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5333
276. 100463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5334
277. 100467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5279
278. 100469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5310
279. 100470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5311
280. 100472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5313
281. 100474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5316
282. 100480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5293
283. 100481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5292
284. 100482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5280
285. 100483 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5281
286. 100484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5282
287. 100485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5283
288. 100488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5284
289. 100489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5285
290. 100490 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5286
291. 100491 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5287
292. 100492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5288
293. 100495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5322
294. 100496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5294
295. 100497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5295
296. 100499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5297
297. 100500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5298
298. 100501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5299
299. 100502 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5300
300. 100505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5267
301. 100506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5268
302. 100507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5305
303. 100509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5307
304. 100510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5308
305. 100511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5309
306. 100512 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6059
307. 100513 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5938
308. 100514 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5939
309. 100515 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5990
310. 100516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4713
311. 100518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5908
312. 100519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5909
313. 100520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5910
314. 100521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5911
315. 100522 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5912
316. 100523 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5913
317. 100524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5914
318. 100525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5915
319. 100526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5916
320. 100527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5917
321. 100528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5918
322. 100529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5919
323. 100530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5920
324. 100531 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5921
325. 100532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5922
326. 100533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5923
327. 100534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5924
328. 100535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5926
329. 100536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5927
330. 100537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5928
331. 100538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5889
332. 100539 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5890
333. 100540 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5891
334. 100541 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5892
335. 100542 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5893
336. 100543 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5894
337. 100544 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5895
338. 100545 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5896
339. 100546 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5897
340. 100547 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5898
341. 100548 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6069
342. 100549 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6034
343. 100550 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6035
344. 100551 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6036
345. 100552 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6037
346. 100553 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6038
347. 100554 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6039
348. 100557 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5943
349. 100583 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5959
350. 100584 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5960
351. 100585 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5961
352. 100587 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5976
353. 100588 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5929
354. 100589 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5930
355. 100590 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5931
356. 100591 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5932
357. 100593 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5934
358. 100595 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5936
359. 100597 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6025
360. 100598 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6026
361. 100599 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6028
362. 100600 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6027
363. 100601 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6029
364. 100602 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6030
365. 100603 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6031
366. 100604 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6067
367. 100605 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6063
368. 100606 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6062
369. 100607 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6061
370. 100608 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6060
371. 100610 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6017
372. 100611 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6019
373. 100612 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6020
374. 100613 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6021
375. 100614 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6022
376. 100615 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6023
377. 100616 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6024
378. 100617 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6058
379. 100618 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6057
380. 100619 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6056
381. 100620 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6055
382. 100621 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6054
383. 100622 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6053
384. 100623 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6045
385. 100624 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6044
386. 100625 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6043
387. 100626 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6042
388. 100627 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6041
389. 100628 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5989
390. 100629 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6070
391. 100630 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6068
392. 100634 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5981
393. 100635 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5995
394. 100636 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6004
395. 100641 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6009
396. 100642 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6011
397. 100643 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6012
398. 100644 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6013
399. 100645 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6014
400. 100646 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6015
401. 100647 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5888
402. 100648 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5834
403. 100649 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5835
404. 100650 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5837
405. 100651 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5839
406. 100652 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5841
407. 100653 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5842
408. 100654 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5844
409. 100656 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5847
410. 100657 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5848
411. 100658 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5849
412. 100659 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5852
413. 100660 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5853
414. 100661 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5855
415. 100662 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5856
416. 100663 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5857
417. 100664 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5859
418. 100665 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5874
419. 100666 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5875
420. 100667 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5876
421. 100668 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5877
422. 100669 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5878
423. 100670 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5879
424. 100671 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5880
425. 100672 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5881
426. 100673 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5882
427. 100674 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5883
428. 100675 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5884
429. 100676 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5885
430. 100677 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5886
431. 100678 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5887
432. 100679 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6052
433. 100680 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6051
434. 100681 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6050
435. 100682 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6049
436. 100683 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6048
437. 100684 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6047
438. 100685 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6046
439. 100686 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5858
440. 100687 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5860
441. 100688 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5861
442. 100689 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5862
443. 100690 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5864
444. 100691 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5873
445. 102847 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5600
446. 102848 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5601
447. 102849 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5602
448. 102851 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5605
449. 102854 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5608
450. 102855 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5609
451. 102856 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5610
452. 102859 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5615
453. 102860 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5616
454. 102861 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5618
455. 102862 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5619
456. 102863 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5621
457. 102864 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5622
458. 102865 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5623
459. 102867 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5625
460. 102868 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5626
461. 102871 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5629
462. 102872 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5630
463. 102873 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5634
464. 102874 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5635
465. 102875 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5636
466. 102876 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5637
467. 102877 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5638
468. 102878 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5639
469. 102879 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5640
470. 102880 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5641
471. 102881 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5642
472. 102882 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5820
473. 102883 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5821
474. 102884 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5822
475. 102885 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5823
476. 102886 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5824
477. 102887 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5825
478. 102888 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5826
479. 102889 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5827
480. 102892 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5795
481. 102893 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5797
482. 102895 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5800
483. 102896 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5801
484. 102897 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5802
485. 102898 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5803
486. 102899 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5804
487. 102901 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5808
488. 102903 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5810
489. 102904 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5811
490. 102905 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5812
491. 102906 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5813
492. 102908 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5815
493. 102909 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5816
494. 102910 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5817
495. 102912 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5819
496. 102914 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5682
497. 102915 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5683
498. 102916 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5684
499. 102917 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5685
500. 102920 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5690
501. 102921 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5691
502. 102922 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5692
503. 102923 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5693
504. 102824 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5569
505. 102825 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5570
506. 102826 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5571
507. 102827 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5572
508. 102828 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5574
509. 102829 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5575
510. 102830 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5576
511. 102831 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5577
512. 102832 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5578
513. 102835 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5581
514. 102838 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5586
515. 102839 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5587
516. 102840 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5588
517. 102841 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5589
518. 102842 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5590
519. 102843 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5591
520. 102846 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5598
521. 103065 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5063
522. 103066 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5064
523. 103067 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4965
524. 103068 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5067
525. 103070 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5069
526. 103071 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5047
527. 103072 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5048
528. 103075 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5051
529. 103076 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4954
530. 103077 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5056
531. 103078 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5030
532. 103079 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5032
533. 103080 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5031
534. 103081 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5040
535. 103082 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5041
536. 103083 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5042
537. 103084 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5043
538. 103086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5045
539. 103087 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5037
540. 103092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4991
541. 103093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4993
542. 103094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4997
543. 103095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4999
544. 103096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4998
545. 103097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5019
546. 103099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5022
547. 103100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5023
548. 103102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5025
549. 103103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5026
550. 103104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5033
551. 103107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5036
552. 103108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5070
553. 103109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5071
554. 103110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5072
555. 103111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5073
556. 103112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5074
557. 103115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5077
558. 103116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5078
559. 102926 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5696
560. 102927 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5697
561. 102929 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5643
562. 102931 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5647
563. 102934 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5650
564. 102935 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5651
565. 102936 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5653
566. 102937 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5654
567. 102938 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5655
568. 102939 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5656
569. 102940 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5657
570. 102942 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5659
571. 102943 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5660
572. 102945 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5662
573. 102946 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5663
574. 102947 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5679
575. 102948 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5680
576. 102949 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5699
577. 102953 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5703
578. 102954 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5704
579. 102956 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5706
580. 102959 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5709
581. 102966 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5717
582. 102967 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5718
583. 102971 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5726
584. 102974 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5744
585. 102975 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5749
586. 102976 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5755
587. 102977 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5756
588. 102978 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5757
589. 102982 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5761
590. 102983 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5762
591. 102984 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5763
592. 102985 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5764
593. 102988 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5768
594. 102989 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5769
595. 102990 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5770
596. 102991 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5773
597. 102993 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5775
598. 102994 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5779
599. 102995 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5780
600. 102996 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5781
601. 102997 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5782
602. 102999 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5784
603. 103001 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5787
604. 103002 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5788
605. 103005 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5791
606. 103006 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5925
607. 103007 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5793
608. 103008 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5794
609. 103009 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4937
610. 103011 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4939
611. 103012 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4940
612. 103013 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4942
613. 103014 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4943
614. 103016 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4951
615. 103017 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4952
616. 103018 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4953
617. 103019 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4955
618. 103020 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4956
619. 103022 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4958
620. 103024 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4960
621. 103025 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4964
622. 103026 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4966
623. 103028 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4968
624. 103031 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4971
625. 103032 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4973
626. 103033 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4974
627. 103034 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4975
628. 103035 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4976.1
629. 103037 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4981
630. 103040 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4992
631. 103041 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4994
632. 103042 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4995
633. 103043 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4996
634. 103044 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5000
635. 103045 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5001
636. 103046 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5002
637. 103047 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5003
638. 103048 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5004
639. 103049 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5005
640. 103052 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5008
641. 103055 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5016
642. 103056 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5017
643. 103060 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5018
644. 103063 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4961
645. 103182 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4763
646. 103183 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4832
647. 103184 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2753
648. 103185 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2847
649. 103186 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3002
650. 103187 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3004
651. 103188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3183
652. 103189 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3297
653. 103190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3296
654. 103191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3298
655. 103192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3325
656. 103193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3326
657. 103194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3327
658. 103535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3761
659. 103536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3783
660. 103537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3869
661. 103538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4369.1
662. 103118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5081
663. 103119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5082
664. 103120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5083
665. 103121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5084
666. 103122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5085
667. 103123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5086
668. 103125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5080
669. 103126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5088
670. 103127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5089
671. 103128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5090
672. 103130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4861
673. 103131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4774
674. 103132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4877
675. 103133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4817
676. 103134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4835
677. 103135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4093
678. 103136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4094
679. 103137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4096
680. 103138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4097
681. 103139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4118
682. 103141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4216
683. 103142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3476.1
684. 103143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3627
685. 103144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2593
686. 103145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2658
687. 103148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2796
688. 103149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2580
689. 103150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2653
690. 103151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2804
691. 103152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2811
692. 103153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3517
693. 103157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3638
694. 103158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3738
695. 103159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3781
696. 103161 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2537
697. 103162 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2544
698. 103164 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2570
699. 103165 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2597
700. 103166 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2614
701. 103167 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2615
702. 103168 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2651
703. 103169 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2678
704. 103170 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2706
705. 103171 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2711
706. 103172 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3364
707. 103173 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3833
708. 103174 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3532
709. 103175 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3563
710. 103176 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3724
711. 103177 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3726
712. 103178 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3740
713. 103179 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3847
714. 103180 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3855
715. 103181 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3997
716. 103195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3329
717. 103196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3349
718. 103197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3360
719. 103198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3361
720. 103199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3362
721. 103202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4052
722. 103203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4089
723. 103204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4128
724. 103208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4521
725. 103209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4522
726. 103210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4560
727. 103211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4576
728. 103212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4604
729. 103213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4606
730. 103214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4690
731. 103215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4071
732. 103216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4635
733. 103217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4893
734. 103218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4090
735. 103219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3119
736. 103220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4017
737. 103221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4132
738. 103222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4152
739. 103223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4891
740. 103224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4910
741. 103225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4887
742. 103226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2692
743. 103227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2701
744. 103228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2709
745. 103229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2732
746. 103230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2799
747. 103231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3095
748. 103232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2621
749. 103234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4361
750. 103235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4347
751. 103236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4558
752. 103237 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3623
753. 103238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4685
754. 103239 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588
755. 103240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4892
756. 103241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3116
757. 103242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3123
758. 103243 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3159
759. 103244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3212
760. 103246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3537
761. 103247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3592
762. 103248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3897
763. 103250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3951
764. 103253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3923
765. 103254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4046
766. 103255 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4356
767. 103256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4755
768. 103257 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4387
769. 103258 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4540
770. 103259 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4667
771. 103260 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2901
772. 103261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4182
773. 103262 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2596
774. 103264 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4918
775. 103266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3012
776. 103268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3493
777. 103269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2540
778. 103270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2563
779. 103271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3590
780. 103272 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3589
781. 103273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2903
782. 103274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5091
783. 103275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5092
784. 103276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5093
785. 103277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5094
786. 103278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5095
787. 103279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5096
788. 103280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5097
789. 103281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5098
790. 103282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5099
791. 103283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5100
792. 103284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5101
793. 103285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5102
794. 103286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5105
795. 103287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5104
796. 103288 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5103
797. 103289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5106
798. 103290 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5107
799. 103291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5108
800. 103292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5109
801. 103293 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5110
802. 103294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5111
803. 103295 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5112
804. 103296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5113
805. 103297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5114
806. 103298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5115
807. 103299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5116
808. 103300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5117
809. 103301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5118
810. 103302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5119
811. 103306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5123
812. 103309 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5126
813. 103310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5127
814. 103311 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5128
815. 103312 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5130
816. 103313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5131
817. 103314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5138
818. 103315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5139
819. 103316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5140
820. 103317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5141
821. 103318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5142
822. 103319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5143
823. 103320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5144
824. 103324 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5147
825. 103325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5148
826. 103328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5205
827. 103329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5206
828. 103330 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5207
829. 103332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5209
830. 103334 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5212
831. 103335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5132
832. 103336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5133
833. 103337 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5134
834. 103338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5135
835. 103339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5136
836. 103340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5137
837. 103341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5191
838. 103344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5194
839. 103345 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5195
840. 103346 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5196
841. 103347 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5197
842. 103348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5198
843. 103349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5199
844. 103351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5201
845. 103352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5202
846. 103353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5203
847. 103354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5170
848. 103355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5171
849. 103356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5172
850. 103357 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5173
851. 103358 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5174
852. 103359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5175
853. 103361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5177
854. 103362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5178
855. 103363 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5179
856. 103364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5180
857. 103365 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5181
858. 103366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5182
859. 103367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5183
860. 103368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5184
861. 103369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5185
862. 103371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5187
863. 103372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5188
864. 103373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5189
865. 103374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5190
866. 103375 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5150
867. 103376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5151
868. 103377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5152
869. 103378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5153
870. 103379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5154
871. 103380 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5155
872. 103381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5156
873. 103382 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5157
874. 103383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5158
875. 103384 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5159
876. 103385 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5163
877. 103386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5164
878. 103387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5165
879. 103389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5160
880. 103390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5161
881. 103391 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5162
882. 103392 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5168
883. 103393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5169
884. 103394 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3439
885. 103395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3441
886. 103396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3423
887. 103397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3428
888. 103398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3494
889. 103399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3500
890. 103400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3569
891. 103401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3743
892. 103406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3987
893. 103407 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4194
894. 103408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4195
895. 103410 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4231
896. 103412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4235
897. 103415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4283
898. 103418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4332
899. 103421 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4468
900. 103423 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4545
901. 103424 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4577
902. 103425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4482
903. 103429 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4663
904. 103430 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4666
905. 103431 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4679
906. 103432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4681
907. 103433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4682
908. 103434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4688
909. 103435 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4692
910. 103438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4699
911. 103439 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4704
912. 103440 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4703
913. 103441 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4706
914. 103442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4709
915. 103443 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4748
916. 103445 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4808
917. 103447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4794
918. 103448 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4819
919. 103449 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4783
920. 103450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4784
921. 103451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4859
922. 103452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4882
923. 103454 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4799
924. 103456 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3013
925. 103457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3063
926. 103458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3462
927. 103459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3540
928. 103463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2553
929. 103464 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2555
930. 103465 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2561
931. 103466 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2560
932. 103467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2558
933. 103468 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2518
934. 103469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2523
935. 103470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2531
936. 103471 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2571
937. 103472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2579
938. 103473 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2583
939. 103474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2634
940. 103475 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2598
941. 103477 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2660
942. 103478 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2661
943. 103479 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.1
944. 103480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.3
945. 103481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.2
946. 103482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4811
947. 103484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4803
948. 103485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4827
949. 103486 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4830
950. 103487 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4838
951. 103488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4842
952. 103489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4850.1
953. 103492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4898
954. 103493 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4902
955. 103494 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4896
956. 103495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4933.1
957. 103496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4684
958. 103497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4767
959. 103498 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4765
960. 103499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4779
961. 103500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4801
962. 103501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4813
963. 103504 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4828
964. 103505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4829
965. 103506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4879
966. 103507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1597
967. 103509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2638
968. 103510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2642
969. 103511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667
970. 103516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2695
971. 103517 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2699
972. 103518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2702
973. 103519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2713
974. 103520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2710
975. 103521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2712
976. 103524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2766
977. 103525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2798
978. 103526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2814
979. 103527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2850
980. 103528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2852
981. 103529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2866
982. 103530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2945
983. 103532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3654
984. 103533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3669
985. 103534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3689
986. 106548 Pertusaria sp. Orrapin OP71
987. 106551 Pertusaria sp. Orrapin OP61
988. 108091 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6716
989. 108092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6725
990. 108093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6729
991. 108094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6734
992. 108095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6736
993. 108096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6793
994. 108097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6799
995. 108098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6808
996. 108099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6826
997. 108100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6828
998. 108101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6881
999. 108102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7071
1000. 108200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3368
1001. 108217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4062
1002. 108218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2931
1003. 108219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2954
1004. 108220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2943
1005. 108222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3983
1006. 108246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5845
1007. 108247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5850
1008. 108248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5829
1009. 108250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5836
1010. 108254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1651

ปิด

QR code