ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99601
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria pertusa (L.) Tuck.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3257
Collected date

วันที่เก็บ

5 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

107    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99525 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3572
2. 99526 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3199
3. 99527 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3022
4. 99528 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3663
5. 99529 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2639
6. 99530 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3973
7. 99531 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3972
8. 99532 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3261
9. 99533 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3157
10. 99534 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3152
11. 99535 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3941
12. 99536 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4785
13. 99537 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4025
14. 99538 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4024
15. 99539 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2920
16. 99540 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3386
17. 99541 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3392
18. 99542 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3394
19. 99543 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3393
20. 99544 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3926
21. 99545 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3370
22. 99546 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3024
23. 99547 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3028
24. 99548 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3021
25. 99549 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3031
26. 99550 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3529
27. 99551 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3378
28. 99552 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3046
29. 99553 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3560
30. 99554 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3687
31. 99555 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3675
32. 99556 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3559
33. 99557 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4310
34. 99558 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1818
35. 99559 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3158
36. 99560 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2358
37. 99561 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3177
38. 99562 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4487
39. 99563 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4311
40. 99564 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3194
41. 99565 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3693
42. 99566 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2350
43. 99567 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2354
44. 99568 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2349
45. 99569 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3680
46. 99570 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3674
47. 99571 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4101
48. 99572 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4109
49. 99573 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4102
50. 99574 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1801
51. 99575 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1798
52. 99576 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2386
53. 99577 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1797
54. 99578 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1796
55. 99579 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1795
56. 99580 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3711
57. 99581 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1814
58. 99582 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4123
59. 99583 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4127
60. 99584 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4091
61. 99585 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1758
62. 99586 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1760
63. 99587 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2313
64. 99588 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 16
65. 99589 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1746
66. 99590 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1748
67. 99591 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4137
68. 99592 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3511
69. 99593 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3411
70. 99594 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3422
71. 99595 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3409
72. 99596 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3573
73. 99597 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3247
74. 99598 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3086
75. 99599 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2321
76. 99600 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2326
77. 99602 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2330
78. 99603 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3077
79. 99604 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3076
80. 99605 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2339
81. 99606 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3074
82. 99607 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2332
83. 99608 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3104
84. 99609 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3248
85. 99610 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3254
86. 99611 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3078
87. 99612 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2308
88. 100443 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5269
89. 100357 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5521
90. 100440 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5260
91. 100456 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5327
92. 100596 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5937
93. 103085 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5044
94. 103088 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5038
95. 103201 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4049
96. 103251 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4032
97. 103252 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1829
98. 103402 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3753
99. 103437 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4698
100. 103455 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2066
101. 103460 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2421
102. 103522 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2728
103. 103523 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2729
104. 108244 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5843
105. 120142 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5357
106. 120170 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5340
107. 120238 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5349

ปิด

QR code