ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99793
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3277
Collected date

วันที่เก็บ

5 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

61    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99787 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3271
2. 99788 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3274
3. 99789 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4223
4. 99790 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4421
5. 99791 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1877.1
6. 99792 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1650
7. 99794 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2959
8. 99795 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2949
9. 99796 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2950
10. 99797 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2951
11. 99798 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2956
12. 99799 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2327
13. 99800 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2318
14. 99801 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2345
15. 99802 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2328
16. 99803 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2351
17. 99804 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3380
18. 99805 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3200
19. 99806 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3139
20. 99807 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3195
21. 99808 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3196
22. 99809 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2446
23. 99810 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3193
24. 99811 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3273
25. 99812 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3272
26. 99813 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2314
27. 99814 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4138
28. 99815 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3874
29. 99816 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3381
30. 99817 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3382
31. 99818 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2671
32. 99819 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3525
33. 99820 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3201
34. 99821 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3249
35. 99822 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4100
36. 99823 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3238
37. 99824 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3250
38. 99825 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3239
39. 99826 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3170
40. 99827 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3150
41. 99828 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3151
42. 99829 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4135
43. 99830 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3144
44. 99831 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3251
45. 99832 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3143
46. 99842 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1633
47. 100259 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5402
48. 100262 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5405
49. 100295 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5452
50. 100324 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5484
51. 100332 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5492
52. 100363 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5531
53. 100476 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5318
54. 100477 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5319
55. 102933 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5649
56. 103370 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5186
57. 103531 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2945
58. 108249 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5829
59. 120239 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5362
60. 120168 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5346
61. 120189 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5978

ปิด

QR code