ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100220
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 6094
Collected date

วันที่เก็บ

3 Feb 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1640
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

1272    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97712 Pertusaria sp. S. Watthana s.n.
2. 99086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3958
3. 100195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6106
4. 100196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6109
5. 100197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6110
6. 100198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6127
7. 100199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6128
8. 100200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6298
9. 100201 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6071
10. 100202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6072
11. 100203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6073
12. 100204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6074
13. 100205 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6075
14. 100206 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6076
15. 100207 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6077
16. 100208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6078
17. 100209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6079
18. 100210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6080
19. 100211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6081
20. 100212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6082
21. 100213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6087
22. 100214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6088
23. 100215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6089
24. 100216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6090
25. 100217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6091
26. 100218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6092
27. 100219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6093
28. 100221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6095
29. 100222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6096
30. 100223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6097
31. 100224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6099
32. 100225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6101
33. 100226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6102
34. 100227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6103
35. 100228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6104
36. 100229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6105
37. 100230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6129
38. 100098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2081
39. 100099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2159
40. 100100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1560
41. 100101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1521
42. 100102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1574
43. 100103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1542
44. 100104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1755
45. 100105 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2482
46. 100106 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2466
47. 100107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1794
48. 100108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1856
49. 100109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2511
50. 100110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2448
51. 100111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588.1
52. 100112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2430
53. 100113 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2453
54. 100114 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514.1
55. 100115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2479
56. 100116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2190
57. 100117 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1579
58. 100118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1572
59. 100119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1578
60. 100120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2177
61. 100121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514
62. 100122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2107
63. 100123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4280
64. 100124 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1540
65. 100125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 9353
66. 100126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1494
67. 100127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1458
68. 100128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
69. 100129 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7039
70. 100130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7036
71. 100131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7040
72. 100132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2488
73. 100133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1665
74. 100134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
75. 100135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1415
76. 100136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7034
77. 100137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3121
78. 100138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1440
79. 100139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 8442.2
80. 100140 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 272
81. 100141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2047
82. 100142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1747
83. 100143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1865
84. 100144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 355
85. 100145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1353
86. 100146 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 603
87. 100147 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7038
88. 100148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7041
89. 100149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7042
90. 100150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2418
91. 100151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3731
92. 100152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1615
93. 100153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 216
94. 100154 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
95. 100155 Pertusaria sp. P.A. Wolseley & B. Aguirre-Hudson 5416
96. 100156 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1050
97. 100157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7035
98. 100158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2434
99. 100159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2445
100. 100160 Pertusaria sp. W. Polyiam RU-15883
101. 100231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6130
102. 100232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6137
103. 100233 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6138
104. 100234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6139
105. 100235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6143
106. 100236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6146
107. 100238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5371
108. 100244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5383
109. 100246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5385
110. 100248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5388
111. 100249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5389
112. 100252 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5393
113. 100253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5394
114. 100256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5397
115. 100261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5404
116. 100266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5409
117. 100267 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5415
118. 100268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5416
119. 100269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5419
120. 100270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5421
121. 100271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5422
122. 100273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5425
123. 100274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
124. 100275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5429
125. 100276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5430
126. 100277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5431
127. 100278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5432
128. 100280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5435
129. 100281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5436
130. 100282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5437
131. 100283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5438
132. 100284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5439
133. 100285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5440
134. 100287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5442
135. 100289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5445
136. 100291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5448
137. 100292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5449
138. 100294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5451
139. 100296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5453
140. 100297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5454
141. 100298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5455
142. 100299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5456
143. 100300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5457
144. 100301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5458
145. 100303 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5461
146. 100304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5462
147. 100305 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5463
148. 100306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5464
149. 100308 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5466
150. 100310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5469
151. 100313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5473
152. 100314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5474
153. 100315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5475
154. 100316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5476
155. 100317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5477
156. 100318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5478
157. 100319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5479
158. 100320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5480
159. 100321 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5481
160. 100322 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5482
161. 100325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5485
162. 100326 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5486
163. 100327 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5487
164. 100328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5488
165. 100329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5489
166. 100331 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5491
167. 100335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5495
168. 100336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5496
169. 100338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5498
170. 100339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5500
171. 100340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5501
172. 100341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5502
173. 100343 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5503
174. 100344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5505
175. 100348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5510
176. 100349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5511
177. 100350 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5513
178. 100351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5514
179. 100352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5515
180. 100353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5517
181. 100354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5518
182. 100355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5519
183. 100356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5520
184. 100359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5525
185. 100360 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5526
186. 100361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5529
187. 100362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5530
188. 100364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5532
189. 100366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5534
190. 100367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5535
191. 100368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5536
192. 100369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5537
193. 100371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5539
194. 100372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5540
195. 100373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5541
196. 100374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5542
197. 100376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5544
198. 100377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5545
199. 100378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5546
200. 100379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5547
201. 100381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5549
202. 100383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5551
203. 100386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5554
204. 100387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5555
205. 100388 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5556
206. 100389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5557
207. 100390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5558
208. 100393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5561
209. 100395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5565
210. 100396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5566
211. 100397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5567
212. 100398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5213
213. 100399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5214
214. 100400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5215
215. 100401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5216
216. 100402 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5217
217. 100403 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5218
218. 100404 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5219
219. 100405 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5220
220. 100406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5221
221. 100408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5224
222. 100412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5227
223. 100413 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5229
224. 100414 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5230
225. 100415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5231
226. 100416 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5232
227. 100417 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5233
228. 100418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5234
229. 100419 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5235
230. 100422 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5240
231. 100425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5244
232. 100426 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5245
233. 100427 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5246
234. 100428 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5247
235. 100432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5251
236. 100433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5252
237. 100434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5253
238. 100436 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5255
239. 100437 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5256
240. 100438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5257
241. 100442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5266
242. 100444 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5270
243. 100446 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5272
244. 100447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5273
245. 100450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5301
246. 100451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5302
247. 100452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5303
248. 100453 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5304
249. 100455 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5277
250. 100457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5328
251. 100458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5329
252. 100459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5330
253. 100462 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5333
254. 100463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5334
255. 100467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5279
256. 100469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5310
257. 100470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5311
258. 100472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5313
259. 100474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5316
260. 100480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5293
261. 100481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5292
262. 100482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5280
263. 100483 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5281
264. 100484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5282
265. 100485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5283
266. 100488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5284
267. 100489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5285
268. 100490 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5286
269. 100491 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5287
270. 100492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5288
271. 100495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5322
272. 100496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5294
273. 100497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5295
274. 100499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5297
275. 100500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5298
276. 100501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5299
277. 100502 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5300
278. 100505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5267
279. 100506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5268
280. 100507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5305
281. 100509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5307
282. 100510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5308
283. 100511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5309
284. 100512 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6059
285. 100513 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5938
286. 100514 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5939
287. 100515 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5990
288. 100516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4713
289. 100518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5908
290. 100519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5909
291. 100520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5910
292. 100521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5911
293. 100522 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5912
294. 100523 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5913
295. 100524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5914
296. 100525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5915
297. 100526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5916
298. 100527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5917
299. 100528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5918
300. 100529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5919
301. 100582 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5958
302. 100583 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5959
303. 100584 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5960
304. 100585 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5961
305. 100587 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5976
306. 100588 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5929
307. 100589 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5930
308. 100590 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5931
309. 100591 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5932
310. 100593 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5934
311. 100595 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5936
312. 100597 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6025
313. 100598 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6026
314. 100599 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6028
315. 100600 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6027
316. 100601 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6029
317. 100602 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6030
318. 100603 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6031
319. 100604 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6067
320. 100605 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6063
321. 100606 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6062
322. 100607 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6061
323. 100608 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6060
324. 100610 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6017
325. 100611 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6019
326. 100612 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6020
327. 100613 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6021
328. 100614 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6022
329. 100615 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6023
330. 100616 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6024
331. 100617 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6058
332. 100618 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6057
333. 100619 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6056
334. 100620 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6055
335. 100621 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6054
336. 100622 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6053
337. 100623 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6045
338. 100624 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6044
339. 100625 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6043
340. 100626 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6042
341. 100627 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6041
342. 100628 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5989
343. 100629 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6070
344. 100630 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6068
345. 100530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5920
346. 100531 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5921
347. 100532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5922
348. 100533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5923
349. 100534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5924
350. 100535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5926
351. 100536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5927
352. 100537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5928
353. 100538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5889
354. 100539 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5890
355. 100540 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5891
356. 100541 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5892
357. 100542 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5893
358. 100543 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5894
359. 100544 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5895
360. 100545 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5896
361. 100546 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5897
362. 100547 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5898
363. 100548 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6069
364. 100549 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6034
365. 100550 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6035
366. 100551 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6036
367. 100552 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6037
368. 100553 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6038
369. 100554 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6039
370. 100557 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5943
371. 100558 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5944
372. 100559 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5945
373. 100560 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5946
374. 100561 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5947
375. 100562 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5899
376. 100563 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5900
377. 100564 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5901
378. 100565 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5902
379. 100566 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5903
380. 100567 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5904
381. 100568 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5905
382. 100569 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5906
383. 100570 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5907
384. 100571 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6032
385. 100572 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6033
386. 100573 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5948
387. 100574 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5949
388. 100575 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5950
389. 100576 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5952
390. 100578 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5954
391. 100581 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5957
392. 100634 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5981
393. 100635 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5995
394. 100636 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6004
395. 100641 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6009
396. 100642 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6011
397. 100643 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6012
398. 100644 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6013
399. 100645 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6014
400. 100646 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6015
401. 100647 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5888
402. 100648 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5834
403. 100649 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5835
404. 100650 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5837
405. 100651 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5839
406. 100652 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5841
407. 100653 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5842
408. 100654 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5844
409. 100656 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5847
410. 100657 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5848
411. 100658 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5849
412. 100659 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5852
413. 100660 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5853
414. 100661 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5855
415. 100662 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5856
416. 100663 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5857
417. 100664 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5859
418. 100665 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5874
419. 100666 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5875
420. 100667 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5876
421. 100668 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5877
422. 100669 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5878
423. 100670 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5879
424. 100671 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5880
425. 100672 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5881
426. 100673 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5882
427. 100674 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5883
428. 100675 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5884
429. 100676 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5885
430. 100677 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5886
431. 100678 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5887
432. 100679 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6052
433. 100680 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6051
434. 100681 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6050
435. 100682 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6049
436. 100683 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6048
437. 100684 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6047
438. 100685 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6046
439. 100686 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5858
440. 100687 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5860
441. 100688 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5861
442. 100689 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5862
443. 100690 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5864
444. 100691 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5873
445. 102893 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5797
446. 102895 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5800
447. 102896 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5801
448. 102897 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5802
449. 102898 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5803
450. 102899 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5804
451. 102901 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5808
452. 102903 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5810
453. 102904 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5811
454. 102905 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5812
455. 102906 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5813
456. 102908 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5815
457. 102909 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5816
458. 102910 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5817
459. 102912 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5819
460. 102914 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5682
461. 102915 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5683
462. 102916 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5684
463. 102917 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5685
464. 102920 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5690
465. 102921 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5691
466. 102922 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5692
467. 102923 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5693
468. 102926 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5696
469. 102927 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5697
470. 102929 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5643
471. 102931 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5647
472. 102934 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5650
473. 102935 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5651
474. 102936 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5653
475. 102937 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5654
476. 102938 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5655
477. 102939 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5656
478. 102940 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5657
479. 102942 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5659
480. 102943 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5660
481. 102945 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5662
482. 102946 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5663
483. 102947 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5679
484. 102948 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5680
485. 102949 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5699
486. 102953 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5703
487. 102954 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5704
488. 102824 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5569
489. 102825 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5570
490. 102826 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5571
491. 102827 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5572
492. 102828 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5574
493. 102829 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5575
494. 102830 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5576
495. 102831 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5577
496. 102832 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5578
497. 102835 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5581
498. 102838 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5586
499. 102839 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5587
500. 102840 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5588
501. 102841 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5589
502. 102842 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5590
503. 102843 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5591
504. 102846 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5598
505. 102847 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5600
506. 102848 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5601
507. 102849 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5602
508. 102851 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5605
509. 102854 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5608
510. 102855 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5609
511. 102856 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5610
512. 102859 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5615
513. 102860 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5616
514. 102861 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5618
515. 102862 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5619
516. 102863 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5621
517. 102864 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5622
518. 102865 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5623
519. 102867 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5625
520. 102868 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5626
521. 102871 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5629
522. 102872 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5630
523. 102873 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5634
524. 102874 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5635
525. 102875 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5636
526. 102876 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5637
527. 102877 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5638
528. 102878 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5639
529. 102879 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5640
530. 102880 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5641
531. 102881 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5642
532. 102882 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5820
533. 102883 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5821
534. 102884 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5822
535. 102885 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5823
536. 102886 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5824
537. 102887 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5825
538. 102888 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5826
539. 102889 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5827
540. 102892 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5795
541. 103060 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5018
542. 103063 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4961
543. 103065 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5063
544. 103066 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5064
545. 103067 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4965
546. 103068 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5067
547. 103070 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5069
548. 103071 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5047
549. 103072 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5048
550. 103075 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5051
551. 103076 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4954
552. 103077 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5056
553. 103078 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5030
554. 103079 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5032
555. 103080 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5031
556. 103081 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5040
557. 103082 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5041
558. 103083 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5042
559. 103084 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5043
560. 103086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5045
561. 103087 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5037
562. 103092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4991
563. 103093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4993
564. 103094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4997
565. 103095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4999
566. 103096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4998
567. 103097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5019
568. 103099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5022
569. 103100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5023
570. 103102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5025
571. 103103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5026
572. 103104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5033
573. 103107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5036
574. 103108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5070
575. 103109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5071
576. 103110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5072
577. 103111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5073
578. 103112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5074
579. 103115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5077
580. 103116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5078
581. 103118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5081
582. 103119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5082
583. 103120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5083
584. 103121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5084
585. 103122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5085
586. 103123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5086
587. 103125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5080
588. 103126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5088
589. 103127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5089
590. 103128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5090
591. 103130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4861
592. 103131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4774
593. 103132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4877
594. 103133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4817
595. 103134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4835
596. 103135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4093
597. 103136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4094
598. 103137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4096
599. 103138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4097
600. 103139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4118
601. 103141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4216
602. 103142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3476.1
603. 103143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3627
604. 103144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2593
605. 103145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2658
606. 103148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2796
607. 103149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2580
608. 103150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2653
609. 103151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2804
610. 103152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2811
611. 103153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3517
612. 103157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3638
613. 103158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3738
614. 103159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3781
615. 103161 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2537
616. 103162 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2544
617. 103164 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2570
618. 103165 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2597
619. 103166 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2614
620. 103167 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2615
621. 103168 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2651
622. 103169 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2678
623. 103170 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2706
624. 103171 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2711
625. 103172 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3364
626. 103173 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3833
627. 103174 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3532
628. 103175 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3563
629. 103176 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3724
630. 103177 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3726
631. 103178 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3740
632. 103179 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3847
633. 103180 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3855
634. 103181 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3997
635. 103182 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4763
636. 103183 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4832
637. 103184 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2753
638. 103185 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2847
639. 103186 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3002
640. 103187 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3004
641. 103188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3183
642. 102956 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5706
643. 102959 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5709
644. 102966 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5717
645. 102967 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5718
646. 102971 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5726
647. 102974 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5744
648. 102975 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5749
649. 102976 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5755
650. 102977 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5756
651. 102978 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5757
652. 102982 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5761
653. 102983 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5762
654. 102984 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5763
655. 102985 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5764
656. 102988 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5768
657. 102989 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5769
658. 102990 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5770
659. 102991 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5773
660. 102993 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5775
661. 102994 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5779
662. 102995 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5780
663. 102996 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5781
664. 102997 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5782
665. 102999 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5784
666. 103001 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5787
667. 103002 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5788
668. 103005 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5791
669. 103006 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5925
670. 103007 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5793
671. 103008 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5794
672. 103009 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4937
673. 103011 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4939
674. 103012 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4940
675. 103013 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4942
676. 103014 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4943
677. 103016 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4951
678. 103017 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4952
679. 103018 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4953
680. 103019 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4955
681. 103020 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4956
682. 103022 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4958
683. 103024 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4960
684. 103025 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4964
685. 103026 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4966
686. 103028 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4968
687. 103031 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4971
688. 103032 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4973
689. 103033 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4974
690. 103034 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4975
691. 103035 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4976.1
692. 103037 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4981
693. 103040 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4992
694. 103041 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4994
695. 103042 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4995
696. 103043 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4996
697. 103044 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5000
698. 103045 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5001
699. 103046 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5002
700. 103047 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5003
701. 103048 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5004
702. 103049 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5005
703. 103052 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5008
704. 103055 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5016
705. 103056 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5017
706. 103189 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3297
707. 103190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3296
708. 103191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3298
709. 103192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3325
710. 103193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3326
711. 103194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3327
712. 103195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3329
713. 103196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3349
714. 103197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3360
715. 103198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3361
716. 103199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3362
717. 103202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4052
718. 103203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4089
719. 103204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4128
720. 103208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4521
721. 103209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4522
722. 103210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4560
723. 103211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4576
724. 103212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4604
725. 103213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4606
726. 103214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4690
727. 103215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4071
728. 103216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4635
729. 103217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4893
730. 103218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4090
731. 103219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3119
732. 103220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4017
733. 103221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4132
734. 103222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4152
735. 103223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4891
736. 103224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4910
737. 103225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4887
738. 103226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2692
739. 103227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2701
740. 103228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2709
741. 103229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2732
742. 103230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2799
743. 103231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3095
744. 103232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2621
745. 103234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4361
746. 103235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4347
747. 103236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4558
748. 103237 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3623
749. 103238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4685
750. 103239 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588
751. 103240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4892
752. 103241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3116
753. 103242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3123
754. 103243 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3159
755. 103244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3212
756. 103246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3537
757. 103247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3592
758. 103248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3897
759. 103250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3951
760. 103253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3923
761. 103254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4046
762. 103255 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4356
763. 103256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4755
764. 103257 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4387
765. 103258 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4540
766. 103259 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4667
767. 103260 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2901
768. 103261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4182
769. 103262 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2596
770. 103264 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4918
771. 103266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3012
772. 103268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3493
773. 103269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2540
774. 103270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2563
775. 103271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3590
776. 103272 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3589
777. 103273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2903
778. 103274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5091
779. 103275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5092
780. 103276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5093
781. 103277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5094
782. 103278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5095
783. 103279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5096
784. 103280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5097
785. 103281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5098
786. 103282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5099
787. 103283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5100
788. 103284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5101
789. 103285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5102
790. 103286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5105
791. 103287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5104
792. 103288 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5103
793. 103289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5106
794. 103290 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5107
795. 103291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5108
796. 103292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5109
797. 103293 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5110
798. 103294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5111
799. 103295 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5112
800. 103296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5113
801. 103297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5114
802. 103298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5115
803. 103299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5116
804. 103300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5117
805. 103301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5118
806. 103302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5119
807. 103306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5123
808. 103309 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5126
809. 103310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5127
810. 103311 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5128
811. 103312 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5130
812. 103313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5131
813. 103314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5138
814. 103315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5139
815. 103316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5140
816. 103317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5141
817. 103318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5142
818. 103319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5143
819. 103320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5144
820. 103324 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5147
821. 103325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5148
822. 103328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5205
823. 103329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5206
824. 103330 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5207
825. 103332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5209
826. 103334 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5212
827. 103335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5132
828. 103336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5133
829. 103337 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5134
830. 103338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5135
831. 103339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5136
832. 103340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5137
833. 103341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5191
834. 103344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5194
835. 103345 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5195
836. 103346 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5196
837. 103347 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5197
838. 103348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5198
839. 103349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5199
840. 103351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5201
841. 103352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5202
842. 103353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5203
843. 103354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5170
844. 103355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5171
845. 103356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5172
846. 103357 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5173
847. 103358 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5174
848. 103359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5175
849. 103361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5177
850. 103362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5178
851. 103363 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5179
852. 103364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5180
853. 103365 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5181
854. 103366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5182
855. 103367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5183
856. 103368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5184
857. 103369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5185
858. 103371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5187
859. 103372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5188
860. 103373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5189
861. 103374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5190
862. 103375 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5150
863. 103538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4369.1
864. 103376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5151
865. 103377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5152
866. 103378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5153
867. 103379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5154
868. 103380 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5155
869. 103381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5156
870. 103382 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5157
871. 103383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5158
872. 103384 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5159
873. 103385 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5163
874. 103386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5164
875. 103387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5165
876. 103389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5160
877. 103390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5161
878. 103391 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5162
879. 103392 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5168
880. 103393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5169
881. 103394 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3439
882. 103395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3441
883. 103396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3423
884. 103397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3428
885. 103398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3494
886. 103399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3500
887. 103400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3569
888. 103401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3743
889. 103406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3987
890. 103407 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4194
891. 103408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4195
892. 103410 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4231
893. 103412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4235
894. 103415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4283
895. 103418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4332
896. 103421 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4468
897. 103423 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4545
898. 103424 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4577
899. 103425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4482
900. 103429 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4663
901. 103430 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4666
902. 103431 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4679
903. 103432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4681
904. 103433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4682
905. 103434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4688
906. 103435 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4692
907. 103438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4699
908. 103439 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4704
909. 103440 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4703
910. 103441 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4706
911. 103442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4709
912. 103443 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4748
913. 103445 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4808
914. 103447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4794
915. 103448 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4819
916. 103449 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4783
917. 103450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4784
918. 103451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4859
919. 103452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4882
920. 103454 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4799
921. 103456 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3013
922. 103457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3063
923. 103458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3462
924. 103459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3540
925. 103463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2553
926. 103464 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2555
927. 103465 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2561
928. 103466 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2560
929. 103467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2558
930. 103468 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2518
931. 103469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2523
932. 103470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2531
933. 103471 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2571
934. 103472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2579
935. 103473 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2583
936. 103474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2634
937. 103475 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2598
938. 103477 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2660
939. 103478 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2661
940. 103479 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.1
941. 103480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.3
942. 103481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.2
943. 103482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4811
944. 103484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4803
945. 103485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4827
946. 103486 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4830
947. 103487 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4838
948. 103488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4842
949. 103489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4850.1
950. 103492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4898
951. 103493 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4902
952. 103494 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4896
953. 103495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4933.1
954. 103496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4684
955. 103497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4767
956. 103498 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4765
957. 103499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4779
958. 103500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4801
959. 103501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4813
960. 103504 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4828
961. 103505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4829
962. 103506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4879
963. 103507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1597
964. 103509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2638
965. 103510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2642
966. 103511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667
967. 103516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2695
968. 103517 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2699
969. 103518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2702
970. 103519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2713
971. 103520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2710
972. 103521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2712
973. 103524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2766
974. 103525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2798
975. 103526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2814
976. 103527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2850
977. 103528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2852
978. 103529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2866
979. 103530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2945
980. 103532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3654
981. 103533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3669
982. 103534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3689
983. 103535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3761
984. 103536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3783
985. 103537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3869
986. 106548 Pertusaria sp. Orrapin OP71
987. 106551 Pertusaria sp. Orrapin OP61
988. 108091 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6716
989. 108092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6725
990. 108093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6729
991. 108094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6734
992. 108095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6736
993. 108096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6793
994. 108097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6799
995. 108098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6808
996. 108099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6826
997. 108100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6828
998. 108101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6881
999. 108102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7071
1000. 108200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3368
1001. 108217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4062
1002. 108218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2931
1003. 108219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2954
1004. 108220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2943
1005. 108222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3983
1006. 108246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5845
1007. 108247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5850
1008. 108248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5829
1009. 108250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5836
1010. 108254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1651
1011. 119268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3318
1012. 119783 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6798
1013. 119786 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6803
1014. 119816 Pertusaria sp. Juthamanee 6840
1015. 119827 Pertusaria sp. Chutima 6853
1016. 119862 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6885
1017. 119874 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6897
1018. 119880 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6938
1019. 119920 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6913
1020. 120218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6297
1021. 120220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5968
1022. 120223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6284
1023. 120224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5967
1024. 120226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5854
1025. 120227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5427
1026. 120228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5428
1027. 120229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5434
1028. 120230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5373
1029. 120240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5360
1030. 120241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6276
1031. 120242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6277
1032. 120243 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6278
1033. 120244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6280
1034. 120245 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6285
1035. 120246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6286
1036. 120248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6153
1037. 120249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6152
1038. 120250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5326
1039. 120255 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5833
1040. 120256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5799
1041. 120257 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5772
1042. 120258 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5767
1043. 120259 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5372
1044. 120267 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5838
1045. 120268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6154
1046. 120269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5361
1047. 120279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5379
1048. 120280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5381
1049. 120281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5382
1050. 120282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5400
1051. 120283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5941
1052. 120284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5341
1053. 120286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6212
1054. 120287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6157
1055. 120291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5604
1056. 120292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5583
1057. 120296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5471
1058. 120298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5840
1059. 120299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5420
1060. 120300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5418
1061. 120302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5412
1062. 120304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5370
1063. 120332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 19
1064. 120379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 68
1065. 119958 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6990
1066. 120125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5597
1067. 120127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5727
1068. 120128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5962
1069. 120129 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5994
1070. 120131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6200
1071. 120132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6273
1072. 120134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5327
1073. 120138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5350
1074. 120139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5351
1075. 120144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5364
1076. 120159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5411
1077. 120160 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5413
1078. 120161 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5417
1079. 120166 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5344
1080. 120171 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6228
1081. 120172 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6222
1082. 120173 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6223
1083. 120174 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6224
1084. 120175 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6225
1085. 120176 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6226
1086. 120177 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6227
1087. 120178 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6229
1088. 120179 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6230
1089. 120181 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5977
1090. 120182 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5410
1091. 120183 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5423
1092. 120184 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5970
1093. 120185 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5971
1094. 120186 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5972
1095. 120187 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5974
1096. 120188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5973
1097. 120190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5979
1098. 120191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5983
1099. 120192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5984
1100. 120193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5985
1101. 120194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5986
1102. 120196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5964
1103. 120197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5963
1104. 120198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5969
1105. 120199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5988
1106. 120200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5992
1107. 120201 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6001
1108. 120202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5863
1109. 120203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5987
1110. 120204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5998
1111. 120206 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5997
1112. 120207 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6000
1113. 120208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5999
1114. 120209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5996
1115. 120210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6002
1116. 120211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6003
1117. 120212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5338
1118. 124306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1832
1119. 124307 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1834
1120. 124308 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1835
1121. 124309 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1836
1122. 124310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1840
1123. 124311 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1841
1124. 124312 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2271
1125. 124313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1761
1126. 124314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1763
1127. 124315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1753
1128. 124316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1757
1129. 124317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1823
1130. 124318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1994
1131. 124319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1789
1132. 124320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1790
1133. 124321 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1791
1134. 124322 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1803
1135. 124323 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1806
1136. 124324 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1810
1137. 124325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2182
1138. 124327 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2152
1139. 124331 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4695
1140. 124332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2715
1141. 124333 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2065
1142. 124334 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2657
1143. 124335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3420
1144. 124336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4553
1145. 124337 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4143
1146. 124338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4114
1147. 124342 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4155
1148. 124343 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4085
1149. 124344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4013
1150. 124345 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3953
1151. 124346 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3952
1152. 124347 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3884
1153. 124348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3890
1154. 124349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3905
1155. 124350 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3956
1156. 124351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4567
1157. 124352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4570
1158. 124353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4428
1159. 124354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1982
1160. 124358 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1749
1161. 124359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1750
1162. 124360 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1751
1163. 124363 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1874
1164. 124364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1812
1165. 124365 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1815
1166. 124366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3541
1167. 123953 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2687
1168. 124087 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7093
1169. 124088 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7100
1170. 124089 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7115
1171. 124090 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7101
1172. 124188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 10(3)
1173. 124189 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 263.1
1174. 124190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 321
1175. 124191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1320
1176. 124192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1327
1177. 124193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 572
1178. 124194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 985
1179. 124196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4916
1180. 124197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6315
1181. 124238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3202
1182. 124239 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4480
1183. 124240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4740
1184. 124241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4547
1185. 124242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4555
1186. 124244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4370
1187. 124245 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4219
1188. 124247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4175
1189. 124248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4158
1190. 124249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1611
1191. 124250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1671.2
1192. 124251 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1566
1193. 124252 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1734
1194. 124253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1773
1195. 124254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1700
1196. 124277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5386
1197. 124278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5599
1198. 124279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3829
1199. 124280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4180
1200. 124286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1816
1201. 124287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2686
1202. 124288 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2700
1203. 124289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2698
1204. 124290 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2802
1205. 124291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3010
1206. 124292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1606
1207. 124293 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1554
1208. 124294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1732
1209. 124295 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1738.1
1210. 124296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1842
1211. 124297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1843
1212. 124298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1846
1213. 124299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1849
1214. 124300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1852
1215. 124301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1861
1216. 124302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1863
1217. 124303 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1827
1218. 124304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1830
1219. 124305 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1831
1220. 124384 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1368
1221. 124394 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1406
1222. 124395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1362
1223. 124396 Pertusaria sp. Orawan 3
1224. 124401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1657
1225. 124404 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6357
1226. 124405 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1568
1227. 124406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1561
1228. 124407 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1621.1
1229. 124408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1587
1230. 124409 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1586
1231. 124410 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1564
1232. 124411 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1563.1
1233. 124412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1656
1234. 124413 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1551.1
1235. 124414 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1553.1
1236. 124415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1565
1237. 124416 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1562
1238. 124417 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1941
1239. 124418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1927
1240. 124420 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1876
1241. 124421 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1736
1242. 124422 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1739
1243. 124423 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1740
1244. 124424 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1825
1245. 124425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1589
1246. 124428 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1743
1247. 124429 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1744
1248. 124430 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1745
1249. 124431 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1783
1250. 124432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1944
1251. 124433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1942
1252. 124436 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1638
1253. 124438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1673
1254. 124439 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1524
1255. 124440 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1631
1256. 124441 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1660
1257. 124442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1585.1
1258. 124443 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1656.1
1259. 124444 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1537
1260. 124445 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1530.3
1261. 124367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3522
1262. 124368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 8070
1263. 124369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3703
1264. 124370 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3704
1265. 124371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3502
1266. 124375 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1404
1267. 124376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1339
1268. 124377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1364
1269. 124378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1386
1270. 124379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1409
1271. 124380 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1489
1272. 124381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1469

ปิด

QR code