ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100451
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5302
Collected date

วันที่เก็บ

4 Mar 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1280
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

1010    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97712 Pertusaria sp. S. Watthana s.n.
2. 99086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3958
3. 100135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1415
4. 100136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7034
5. 100137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3121
6. 100138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1440
7. 100139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 8442.2
8. 100140 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 272
9. 100141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2047
10. 100142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1747
11. 100143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1865
12. 100144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 355
13. 100145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1353
14. 100146 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 603
15. 100147 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7038
16. 100148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7041
17. 100149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7042
18. 100150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2418
19. 100151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3731
20. 100152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1615
21. 100153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 216
22. 100154 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
23. 100155 Pertusaria sp. P.A. Wolseley & B. Aguirre-Hudson 5416
24. 100156 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1050
25. 100157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7035
26. 100158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2434
27. 100159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2445
28. 100160 Pertusaria sp. W. Polyiam RU-15883
29. 100195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6106
30. 100196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6109
31. 100197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6110
32. 100198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6127
33. 100199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6128
34. 100200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6298
35. 100201 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6071
36. 100202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6072
37. 100203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6073
38. 100204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6074
39. 100205 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6075
40. 100206 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6076
41. 100207 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6077
42. 100208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6078
43. 100209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6079
44. 100210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6080
45. 100211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6081
46. 100212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6082
47. 100213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6087
48. 100214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6088
49. 100215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6089
50. 100216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6090
51. 100098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2081
52. 100099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2159
53. 100100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1560
54. 100101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1521
55. 100102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1574
56. 100103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1542
57. 100104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1755
58. 100105 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2482
59. 100106 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2466
60. 100107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1794
61. 100108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1856
62. 100109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2511
63. 100110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2448
64. 100111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588.1
65. 100112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2430
66. 100113 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2453
67. 100114 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514.1
68. 100115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2479
69. 100116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2190
70. 100117 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1579
71. 100118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1572
72. 100119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1578
73. 100120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2177
74. 100121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514
75. 100122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2107
76. 100123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4280
77. 100124 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1540
78. 100125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 9353
79. 100126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1494
80. 100127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1458
81. 100128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
82. 100129 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7039
83. 100130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7036
84. 100131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7040
85. 100132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2488
86. 100133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1665
87. 100134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
88. 100403 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5218
89. 100404 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5219
90. 100405 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5220
91. 100406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5221
92. 100408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5224
93. 100412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5227
94. 100413 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5229
95. 100414 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5230
96. 100415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5231
97. 100416 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5232
98. 100417 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5233
99. 100418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5234
100. 100419 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5235
101. 100422 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5240
102. 100425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5244
103. 100426 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5245
104. 100427 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5246
105. 100428 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5247
106. 100432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5251
107. 100433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5252
108. 100434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5253
109. 100436 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5255
110. 100437 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5256
111. 100438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5257
112. 100217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6091
113. 100218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6092
114. 100219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6093
115. 100220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6094
116. 100221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6095
117. 100222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6096
118. 100223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6097
119. 100224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6099
120. 100225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6101
121. 100226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6102
122. 100227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6103
123. 100228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6104
124. 100229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6105
125. 100230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6129
126. 100231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6130
127. 100232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6137
128. 100233 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6138
129. 100234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6139
130. 100235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6143
131. 100236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6146
132. 100238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5371
133. 100244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5383
134. 100246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5385
135. 100248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5388
136. 100249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5389
137. 100252 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5393
138. 100253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5394
139. 100256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5397
140. 100261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5404
141. 100266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5409
142. 100267 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5415
143. 100268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5416
144. 100269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5419
145. 100270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5421
146. 100271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5422
147. 100273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5425
148. 100274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
149. 100275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5429
150. 100276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5430
151. 100277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5431
152. 100278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5432
153. 100280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5435
154. 100281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5436
155. 100282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5437
156. 100283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5438
157. 100284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5439
158. 100285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5440
159. 100287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5442
160. 100289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5445
161. 100291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5448
162. 100292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5449
163. 100294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5451
164. 100296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5453
165. 100297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5454
166. 100298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5455
167. 100299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5456
168. 100300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5457
169. 100301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5458
170. 100303 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5461
171. 100304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5462
172. 100305 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5463
173. 100306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5464
174. 100308 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5466
175. 100310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5469
176. 100313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5473
177. 100314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5474
178. 100315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5475
179. 100316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5476
180. 100317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5477
181. 100318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5478
182. 100319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5479
183. 100320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5480
184. 100321 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5481
185. 100322 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5482
186. 100325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5485
187. 100326 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5486
188. 100327 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5487
189. 100328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5488
190. 100329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5489
191. 100331 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5491
192. 100335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5495
193. 100336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5496
194. 100338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5498
195. 100339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5500
196. 100340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5501
197. 100341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5502
198. 100343 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5503
199. 100344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5505
200. 100348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5510
201. 100349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5511
202. 100350 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5513
203. 100351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5514
204. 100352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5515
205. 100353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5517
206. 100354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5518
207. 100355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5519
208. 100356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5520
209. 100359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5525
210. 100360 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5526
211. 100361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5529
212. 100362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5530
213. 100364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5532
214. 100366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5534
215. 100367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5535
216. 100368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5536
217. 100369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5537
218. 100371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5539
219. 100372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5540
220. 100373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5541
221. 100374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5542
222. 100376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5544
223. 100377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5545
224. 100378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5546
225. 100379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5547
226. 100381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5549
227. 100383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5551
228. 100386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5554
229. 100387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5555
230. 100388 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5556
231. 100389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5557
232. 100390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5558
233. 100393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5561
234. 100395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5565
235. 100396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5566
236. 100397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5567
237. 100398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5213
238. 100399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5214
239. 100400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5215
240. 100401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5216
241. 100402 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5217
242. 100442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5266
243. 100444 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5270
244. 100446 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5272
245. 100447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5273
246. 100450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5301
247. 100452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5303
248. 100453 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5304
249. 100455 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5277
250. 100457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5328
251. 100458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5329
252. 100459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5330
253. 100462 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5333
254. 100463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5334
255. 100467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5279
256. 100469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5310
257. 100470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5311
258. 100472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5313
259. 100474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5316
260. 100480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5293
261. 100481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5292
262. 100482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5280
263. 100483 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5281
264. 100484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5282
265. 100485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5283
266. 100488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5284
267. 100489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5285
268. 100490 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5286
269. 100491 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5287
270. 100492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5288
271. 100495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5322
272. 100496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5294
273. 100497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5295
274. 100499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5297
275. 100500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5298
276. 100501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5299
277. 100502 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5300
278. 100505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5267
279. 100506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5268
280. 100507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5305
281. 100509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5307
282. 100510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5308
283. 100511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5309
284. 100512 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6059
285. 100513 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5938
286. 100514 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5939
287. 100515 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5990
288. 100516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4713
289. 100518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5908
290. 100519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5909
291. 100520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5910
292. 100521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5911
293. 100522 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5912
294. 100523 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5913
295. 100524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5914
296. 100525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5915
297. 100526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5916
298. 100527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5917
299. 100528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5918
300. 100529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5919
301. 100530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5920
302. 100531 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5921
303. 100532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5922
304. 100533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5923
305. 100534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5924
306. 100535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5926
307. 100536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5927
308. 100537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5928
309. 100538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5889
310. 100539 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5890
311. 100540 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5891
312. 100541 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5892
313. 100542 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5893
314. 100543 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5894
315. 100583 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5959
316. 100584 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5960
317. 100585 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5961
318. 100587 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5976
319. 100588 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5929
320. 100589 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5930
321. 100590 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5931
322. 100591 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5932
323. 100593 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5934
324. 100595 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5936
325. 100597 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6025
326. 100598 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6026
327. 100599 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6028
328. 100600 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6027
329. 100601 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6029
330. 100602 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6030
331. 100603 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6031
332. 100604 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6067
333. 100605 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6063
334. 100606 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6062
335. 100607 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6061
336. 100608 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6060
337. 100610 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6017
338. 100611 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6019
339. 100612 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6020
340. 100613 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6021
341. 100614 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6022
342. 100615 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6023
343. 100616 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6024
344. 100617 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6058
345. 100618 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6057
346. 100619 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6056
347. 100620 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6055
348. 100621 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6054
349. 100544 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5895
350. 100545 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5896
351. 100546 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5897
352. 100547 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5898
353. 100548 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6069
354. 100549 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6034
355. 100550 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6035
356. 100551 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6036
357. 100552 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6037
358. 100553 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6038
359. 100554 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6039
360. 100557 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5943
361. 100558 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5944
362. 100559 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5945
363. 100560 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5946
364. 100561 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5947
365. 100562 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5899
366. 100563 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5900
367. 100564 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5901
368. 100565 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5902
369. 100566 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5903
370. 100567 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5904
371. 100568 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5905
372. 100569 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5906
373. 100570 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5907
374. 100571 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6032
375. 100572 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6033
376. 100573 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5948
377. 100574 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5949
378. 100575 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5950
379. 100576 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5952
380. 100578 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5954
381. 100581 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5957
382. 100582 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5958
383. 100622 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6053
384. 100623 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6045
385. 100624 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6044
386. 100625 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6043
387. 100626 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6042
388. 100627 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6041
389. 100628 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5989
390. 100629 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6070
391. 100630 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6068
392. 100634 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5981
393. 100635 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5995
394. 100636 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6004
395. 100641 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6009
396. 100642 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6011
397. 100643 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6012
398. 100644 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6013
399. 100645 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6014
400. 100646 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6015
401. 100647 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5888
402. 100648 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5834
403. 100649 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5835
404. 100650 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5837
405. 100651 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5839
406. 100652 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5841
407. 100653 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5842
408. 100654 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5844
409. 100656 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5847
410. 100657 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5848
411. 100658 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5849
412. 100659 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5852
413. 100660 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5853
414. 100661 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5855
415. 100662 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5856
416. 100663 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5857
417. 100664 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5859
418. 100665 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5874
419. 100666 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5875
420. 100667 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5876
421. 100668 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5877
422. 100669 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5878
423. 100670 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5879
424. 100671 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5880
425. 100672 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5881
426. 100673 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5882
427. 100674 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5883
428. 100675 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5884
429. 100676 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5885
430. 100677 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5886
431. 100678 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5887
432. 100679 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6052
433. 100680 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6051
434. 100681 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6050
435. 100682 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6049
436. 100683 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6048
437. 100684 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6047
438. 100685 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6046
439. 100686 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5858
440. 100687 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5860
441. 100688 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5861
442. 100689 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5862
443. 100690 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5864
444. 100691 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5873
445. 102824 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5569
446. 102825 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5570
447. 102826 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5571
448. 102827 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5572
449. 102828 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5574
450. 102829 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5575
451. 102830 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5576
452. 102831 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5577
453. 102832 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5578
454. 102835 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5581
455. 102838 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5586
456. 102839 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5587
457. 102840 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5588
458. 102841 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5589
459. 102842 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5590
460. 102843 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5591
461. 102846 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5598
462. 102847 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5600
463. 102848 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5601
464. 103045 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5001
465. 103046 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5002
466. 103047 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5003
467. 103048 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5004
468. 103049 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5005
469. 103052 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5008
470. 103055 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5016
471. 103056 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5017
472. 103060 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5018
473. 103063 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4961
474. 103065 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5063
475. 103066 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5064
476. 103067 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4965
477. 103068 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5067
478. 103070 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5069
479. 103071 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5047
480. 103072 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5048
481. 103075 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5051
482. 103076 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4954
483. 103077 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5056
484. 103078 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5030
485. 103079 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5032
486. 103080 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5031
487. 103081 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5040
488. 103082 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5041
489. 103083 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5042
490. 103084 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5043
491. 103086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5045
492. 103087 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5037
493. 103092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4991
494. 103093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4993
495. 103094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4997
496. 103095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4999
497. 103096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4998
498. 103097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5019
499. 102849 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5602
500. 102851 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5605
501. 102854 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5608
502. 102855 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5609
503. 102856 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5610
504. 102859 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5615
505. 102860 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5616
506. 102861 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5618
507. 102862 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5619
508. 102863 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5621
509. 102864 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5622
510. 102865 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5623
511. 102867 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5625
512. 102868 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5626
513. 102871 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5629
514. 102872 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5630
515. 102873 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5634
516. 102874 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5635
517. 102875 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5636
518. 102876 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5637
519. 102877 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5638
520. 102878 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5639
521. 102879 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5640
522. 102880 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5641
523. 102881 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5642
524. 102882 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5820
525. 102883 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5821
526. 102884 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5822
527. 102885 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5823
528. 102886 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5824
529. 102887 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5825
530. 102888 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5826
531. 102889 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5827
532. 102892 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5795
533. 102893 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5797
534. 102895 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5800
535. 102896 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5801
536. 102897 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5802
537. 102898 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5803
538. 102899 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5804
539. 102901 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5808
540. 102903 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5810
541. 102904 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5811
542. 102905 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5812
543. 102906 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5813
544. 102908 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5815
545. 102909 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5816
546. 102910 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5817
547. 102912 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5819
548. 102914 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5682
549. 102915 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5683
550. 102916 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5684
551. 102917 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5685
552. 102920 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5690
553. 102921 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5691
554. 102922 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5692
555. 102923 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5693
556. 102926 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5696
557. 102927 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5697
558. 102929 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5643
559. 102931 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5647
560. 102934 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5650
561. 102935 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5651
562. 102936 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5653
563. 102937 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5654
564. 102938 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5655
565. 102939 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5656
566. 102940 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5657
567. 102942 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5659
568. 102943 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5660
569. 102945 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5662
570. 102946 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5663
571. 102947 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5679
572. 102948 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5680
573. 102949 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5699
574. 102953 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5703
575. 102954 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5704
576. 102956 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5706
577. 102959 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5709
578. 102966 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5717
579. 102967 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5718
580. 102971 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5726
581. 102974 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5744
582. 102975 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5749
583. 102976 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5755
584. 102977 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5756
585. 102978 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5757
586. 102982 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5761
587. 102983 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5762
588. 102984 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5763
589. 102985 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5764
590. 102988 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5768
591. 102989 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5769
592. 102990 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5770
593. 102991 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5773
594. 102993 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5775
595. 102994 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5779
596. 102995 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5780
597. 102996 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5781
598. 102997 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5782
599. 102999 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5784
600. 103001 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5787
601. 103002 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5788
602. 103005 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5791
603. 103006 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5925
604. 103007 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5793
605. 103008 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5794
606. 103009 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4937
607. 103011 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4939
608. 103012 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4940
609. 103013 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4942
610. 103014 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4943
611. 103016 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4951
612. 103017 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4952
613. 103018 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4953
614. 103019 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4955
615. 103020 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4956
616. 103022 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4958
617. 103024 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4960
618. 103025 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4964
619. 103026 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4966
620. 103028 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4968
621. 103031 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4971
622. 103032 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4973
623. 103033 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4974
624. 103034 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4975
625. 103035 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4976.1
626. 103037 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4981
627. 103040 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4992
628. 103041 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4994
629. 103042 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4995
630. 103043 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4996
631. 103044 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5000
632. 103164 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2570
633. 103165 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2597
634. 103166 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2614
635. 103167 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2615
636. 103168 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2651
637. 103169 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2678
638. 103170 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2706
639. 103171 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2711
640. 103172 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3364
641. 103173 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3833
642. 103174 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3532
643. 103175 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3563
644. 103176 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3724
645. 103099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5022
646. 103100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5023
647. 103102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5025
648. 103103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5026
649. 103104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5033
650. 103107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5036
651. 103108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5070
652. 103109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5071
653. 103110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5072
654. 103111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5073
655. 103112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5074
656. 103115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5077
657. 103116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5078
658. 103118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5081
659. 103119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5082
660. 103120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5083
661. 103121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5084
662. 103122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5085
663. 103123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5086
664. 103125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5080
665. 103126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5088
666. 103127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5089
667. 103128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5090
668. 103130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4861
669. 103131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4774
670. 103132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4877
671. 103133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4817
672. 103134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4835
673. 103135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4093
674. 103136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4094
675. 103137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4096
676. 103138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4097
677. 103139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4118
678. 103141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4216
679. 103142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3476.1
680. 103143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3627
681. 103144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2593
682. 103145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2658
683. 103148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2796
684. 103149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2580
685. 103150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2653
686. 103151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2804
687. 103152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2811
688. 103153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3517
689. 103157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3638
690. 103158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3738
691. 103159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3781
692. 103161 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2537
693. 103162 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2544
694. 103177 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3726
695. 103178 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3740
696. 103179 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3847
697. 103180 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3855
698. 103181 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3997
699. 103182 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4763
700. 103183 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4832
701. 103184 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2753
702. 103185 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2847
703. 103186 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3002
704. 103187 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3004
705. 103188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3183
706. 103189 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3297
707. 103190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3296
708. 103191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3298
709. 103192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3325
710. 103193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3326
711. 103194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3327
712. 103195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3329
713. 103196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3349
714. 103197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3360
715. 103198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3361
716. 103199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3362
717. 103202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4052
718. 103203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4089
719. 103204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4128
720. 103208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4521
721. 103209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4522
722. 103210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4560
723. 103211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4576
724. 103212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4604
725. 103213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4606
726. 103214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4690
727. 103215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4071
728. 103216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4635
729. 103217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4893
730. 103218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4090
731. 103219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3119
732. 103220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4017
733. 103221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4132
734. 103222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4152
735. 103223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4891
736. 103224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4910
737. 103225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4887
738. 103226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2692
739. 103227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2701
740. 103228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2709
741. 103229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2732
742. 103230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2799
743. 103231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3095
744. 103232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2621
745. 103234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4361
746. 103235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4347
747. 103236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4558
748. 103237 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3623
749. 103238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4685
750. 103239 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588
751. 103240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4892
752. 103241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3116
753. 103242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3123
754. 103243 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3159
755. 103244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3212
756. 103246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3537
757. 103247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3592
758. 103248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3897
759. 103250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3951
760. 103253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3923
761. 103254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4046
762. 103255 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4356
763. 103256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4755
764. 103257 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4387
765. 103258 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4540
766. 103259 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4667
767. 103260 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2901
768. 103261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4182
769. 103262 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2596
770. 103264 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4918
771. 103266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3012
772. 103268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3493
773. 103269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2540
774. 103270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2563
775. 103271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3590
776. 103272 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3589
777. 103273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2903
778. 103274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5091
779. 103275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5092
780. 103276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5093
781. 103277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5094
782. 103278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5095
783. 103279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5096
784. 103280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5097
785. 103281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5098
786. 103282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5099
787. 103283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5100
788. 103284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5101
789. 103285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5102
790. 103286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5105
791. 103287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5104
792. 103288 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5103
793. 103289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5106
794. 103290 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5107
795. 103291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5108
796. 103292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5109
797. 103293 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5110
798. 103294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5111
799. 103295 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5112
800. 103296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5113
801. 103297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5114
802. 103298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5115
803. 103299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5116
804. 103300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5117
805. 103301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5118
806. 103302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5119
807. 103306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5123
808. 103309 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5126
809. 103310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5127
810. 103311 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5128
811. 103312 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5130
812. 103313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5131
813. 103314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5138
814. 103315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5139
815. 103316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5140
816. 103317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5141
817. 103318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5142
818. 103319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5143
819. 103320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5144
820. 103324 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5147
821. 103325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5148
822. 103328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5205
823. 103329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5206
824. 103330 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5207
825. 103332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5209
826. 103334 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5212
827. 103335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5132
828. 103336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5133
829. 103337 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5134
830. 103338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5135
831. 103339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5136
832. 103340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5137
833. 103341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5191
834. 103344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5194
835. 103345 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5195
836. 103346 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5196
837. 103347 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5197
838. 103348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5198
839. 103349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5199
840. 103351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5201
841. 103352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5202
842. 103353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5203
843. 103354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5170
844. 103355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5171
845. 103356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5172
846. 103357 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5173
847. 103358 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5174
848. 103359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5175
849. 103361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5177
850. 103362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5178
851. 103363 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5179
852. 103364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5180
853. 103365 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5181
854. 103366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5182
855. 103367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5183
856. 103368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5184
857. 103369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5185
858. 103371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5187
859. 103372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5188
860. 103373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5189
861. 103374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5190
862. 103375 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5150
863. 103376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5151
864. 103377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5152
865. 103378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5153
866. 103379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5154
867. 103380 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5155
868. 103381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5156
869. 103382 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5157
870. 103383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5158
871. 103384 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5159
872. 103385 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5163
873. 103386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5164
874. 103387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5165
875. 103389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5160
876. 103390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5161
877. 103391 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5162
878. 103392 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5168
879. 103393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5169
880. 103394 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3439
881. 103395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3441
882. 103396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3423
883. 103397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3428
884. 103398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3494
885. 103399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3500
886. 103400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3569
887. 103401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3743
888. 103406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3987
889. 103407 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4194
890. 103408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4195
891. 103410 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4231
892. 103412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4235
893. 103415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4283
894. 103418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4332
895. 103421 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4468
896. 103423 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4545
897. 103424 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4577
898. 103425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4482
899. 103429 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4663
900. 103430 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4666
901. 103431 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4679
902. 103432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4681
903. 103433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4682
904. 103434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4688
905. 103435 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4692
906. 103438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4699
907. 103439 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4704
908. 103440 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4703
909. 103441 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4706
910. 103442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4709
911. 103443 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4748
912. 103445 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4808
913. 103447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4794
914. 103448 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4819
915. 103449 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4783
916. 103450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4784
917. 103451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4859
918. 103452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4882
919. 103454 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4799
920. 103456 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3013
921. 103457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3063
922. 103458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3462
923. 103459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3540
924. 103463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2553
925. 103464 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2555
926. 103465 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2561
927. 103466 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2560
928. 103467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2558
929. 103468 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2518
930. 103469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2523
931. 103470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2531
932. 103471 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2571
933. 103472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2579
934. 103473 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2583
935. 103474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2634
936. 103475 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2598
937. 103477 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2660
938. 103478 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2661
939. 103479 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.1
940. 103480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.3
941. 103481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.2
942. 103482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4811
943. 103484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4803
944. 103485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4827
945. 103486 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4830
946. 103487 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4838
947. 103488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4842
948. 103489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4850.1
949. 103492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4898
950. 103493 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4902
951. 103494 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4896
952. 103495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4933.1
953. 103496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4684
954. 103497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4767
955. 103498 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4765
956. 103499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4779
957. 103500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4801
958. 103501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4813
959. 103504 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4828
960. 103505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4829
961. 103506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4879
962. 103507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1597
963. 103509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2638
964. 103510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2642
965. 103511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667
966. 103516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2695
967. 103517 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2699
968. 103518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2702
969. 103519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2713
970. 103520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2710
971. 103521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2712
972. 103524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2766
973. 103525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2798
974. 103526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2814
975. 103527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2850
976. 103528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2852
977. 103529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2866
978. 103530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2945
979. 103532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3654
980. 103533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3669
981. 103534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3689
982. 103535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3761
983. 103536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3783
984. 103537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3869
985. 103538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4369.1
986. 106548 Pertusaria sp. Orrapin OP71
987. 106551 Pertusaria sp. Orrapin OP61
988. 108091 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6716
989. 108092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6725
990. 108093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6729
991. 108094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6734
992. 108095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6736
993. 108096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6793
994. 108097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6799
995. 108098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6808
996. 108099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6826
997. 108100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6828
998. 108101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6881
999. 108102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7071
1000. 108200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3368
1001. 108217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4062
1002. 108218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2931
1003. 108219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2954
1004. 108220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2943
1005. 108222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3983
1006. 108246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5845
1007. 108247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5850
1008. 108248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5829
1009. 108250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5836
1010. 108254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1651

ปิด

QR code