ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 101774
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Panyadee & W. Pongamornkul 067
Collected date

วันที่เก็บ

20 Dec 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small shrub, corolla yellow, found in the village along the roadsides in the village, not more than 5 year of firstly found in the village.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5016 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby W. Nanakorn et al. 5016
2. 9766 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby W. Nanakorn et al. 9766
3. 12390 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby P. Suksathan 1285
4. 16130 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby P. Suksathan 1994
5. 35398 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8214
6. 35476 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8299
7. 61164 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086691
8. 61384 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby Law Shein 086386
9. 64553 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby W. Pongamornkul 3102
10. 66924 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby W. Pongamornkul 3506
11. 68175 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby C. Maknoi 4280
12. 71219 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby M. Norsaengsri & K. Waengwasit 3016
13. 72094 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby W. Pongamornkul 03974
14. 73339 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby C. Lakoet 0497
15. 74038 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby K. Khwan 166
16. 78817 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-95
17. 80257 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-73
18. 83541 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby Ubonwan Upho UBON 416
19. 84289 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby W. Khattiyot 380
20. 88291 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby W. Pongamornkul 5297
21. 90097 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-20
22. 90228 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-151
23. 95040 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby Chusie & Trithip Sukho MHR003
24. 98141 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-021
25. 98284 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-164
26. 98342 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-222
27. 101733 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby P. Panyadee & W. Pongamornkul 013
28. 108367 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby W. Pongamornkul 6575
29. 112527 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1304
30. 116250 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6902
31. 116561 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-185
32. 120646 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby N. Muangyen 2629
33. 120780 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby N. Muangyen 2762
34. 121155 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby N. Muangyen 3137
35. 124857 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby N. Muangyen 3434
36. 125688 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby K. Punchay 447
37. 133196 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 984
38. 139465 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby T. Choopan 2020-582
39. 140500 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101596
40. 140501 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe - 101734

ปิด

QR code