ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 101805
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cladonia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Cladoniaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 464
Collected date

วันที่เก็บ

22 Aug 2023
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97698 Cladonia sp. S. Watthana 09-01 33
2. 97704 Cladonia sp. S. Watthana 09-01 24
3. 97705 Cladonia sp. S. Watthana 09-01 22
4. 97707 Cladonia sp. S. Watthana 05-01 1
5. 101212 Cladonia sp. S. Watthana s.n.
6. 101806 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 462
7. 101807 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 203
8. 101808 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 6289
9. 101809 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 6290
10. 101810 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 5631
11. 101811 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 5315
12. 101812 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 2313
13. 101813 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 2311
14. 101814 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 2520
15. 106596 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 7197
16. 106602 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 7205
17. 106603 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 7206
18. 119813 Cladonia sp. Juthamanee 6837
19. 119853 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 6875
20. 119856 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 6878
21. 119863 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 6886
22. 119933 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 6926
23. 119934 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 6927
24. 119975 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 7008
25. 119976 Cladonia sp. NULL
26. 119977 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 7010
27. 119980 Cladonia sp. Sureeporn Jariangprasert 7012

ปิด

QR code