ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 74255 Sambucus adnata Wall. ex DC. Adoxaceae Zhou-Shishun 7400 China
2 102418 Sambucus canadensis L. Adoxaceae V. Nguanchoo 655 Nan/Thailand
3 126382 Sambucus canadensis L. Adoxaceae J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe 22090 Myanmar
4 63276 Sambucus canadensis L. Adoxaceae V. Nguanchoo 154 Chiang Mai/Thailand
5 63277 Sambucus canadensis L. Adoxaceae V. Nguanchoo 117 Chiang Mai/Thailand
6 102742 Sambucus canadensis L. Adoxaceae V. Nguanchoo 1042 Nan/Thailand
7 102700 Sambucus canadensis L. Adoxaceae V. Nguanchoo 994 Nan/Thailand
8 96747 Sambucus canadensis L. Adoxaceae C. Glamwaewwong 60 263 Chiang Mai/Thailand
9 93361 Sambucus canadensis L. Adoxaceae S. Samosorn 17 Chiang Mai/Thailand
10 74593 Sambucus chinensis Lindley. Adoxaceae Zhou-Shishun 7197 China
11 43281 Sambucus chinensis Lindley. Adoxaceae Zhou-Shishun 3108 China
12 77328 Sambucus chinensis Lindley. Adoxaceae T. Matsumoto et al. FOK 73579 Japan
13 32541 Sambucus chinensis Lindley. Adoxaceae S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK 68164 Japan
14 140791 Sambucus javanica Blume Adoxaceae Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100326 Myanmar
15 66040 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae K. Srithi 210 Nan/Thailand
16 65806 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae M. Norsaengsri, S. Boonwong 10300 Nan/Thailand
17 87006 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae C. Glamwaewwong 58 299 Chiang Mai/Thailand
18 84202 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Pongamornkul 4988 Chiang Mai/Thailand
19 53247 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1481 China
20 51760 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 7814 Chiang Rai/Thailand
21 111394 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 342 Laos
22 85782 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Pongamornkul et al. 5121 Chiang Mai/Thailand
23 48523 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 7274 Chiang Rai/Thailand
24 105983 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Pongamornkul 6459 Chiang Mai/Thailand
25 114659 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 5007 Lampang/Thailand
26 70149 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae N. Muangyen 36 Chiang Mai/Thailand
27 115580 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1472 Chiang Rai/Thailand
28 115596 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1488 Chiang Rai/Thailand
29 117772 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 142 Laos
30 118000 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 370 Laos
31 118707 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae N. Boonruang 56 Chaiyaphum/Thailand
32 122160 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae Tran Van On et al. s.n. Vietnam
33 86118 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 122 Laos
34 47283 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae Chusie KY 13 Mae Hong Son/Thailand
35 42795 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae M. Norsaengsri, S. Intamusik 6260 Uttaradit/Thailand
36 114029 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 279 Laos
37 98832 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 309 Laos
38 78329 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae V. Nguanchoo 256 Chiang Mai/Thailand
39 78215 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae V. Nguanchoo 350 Chiang Mai/Thailand
40 80523 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 338 Myanmar
41 78334 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae V. Nguanchoo 266 Chiang Mai/Thailand
42 95060 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae Chusie, Khwanruethai Kamfachuea PNK 66 Mae Hong Son/Thailand
43 95145 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 184 Laos
44 95175 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 214 Laos
45 95234 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 273 Laos
46 75424 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95069 Myanmar
47 83087 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Pongamornkul 4622 Chiang Mai/Thailand
48 66199 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Pongamornkul 3232 Mae Hong Son/Thailand
49 98627 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 104 Laos
50 102606 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae V. Nguanchoo 868 Nan/Thailand
51 73631 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Pongamornkul 4041 Mae Hong Son/Thailand
52 73455 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae C. Lakoet 615 Mae Hong Son/Thailand
53 72038 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Pongamornkul 3918 Mae Hong Son/Thailand
54 47951 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae M. Norsaengsri 7119 Tak/Thailand
55 83104 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Pongamornkul 4639 Chiang Mai/Thailand
56 123858 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 395 Laos
57 87063 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae C. Glamwaewwong 58 356 Chiang Mai/Thailand
58 71965 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
59 88244 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Pongamornkul 5250 Chiang Mai/Thailand
60 66981 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Pongamornkul 3563 Mae Hong Son/Thailand
61 98554 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 31 Laos
62 23064 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae C. Glamwaewwong 230 Chiang Mai/Thailand
63 139407 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1986 Loei/Thailand
64 132548 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Pongamornkul 7486 Chiang Mai/Thailand
65 133862 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae Rapeeporn Kantasrila MSD 85 Tak/Thailand
66 25322 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae C. Glamwaewwong 1158 Chiang Mai/Thailand
67 28356 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae NULL Laos
68 138397 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae K. Inthamma 1673 Loei/Thailand
69 3706 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Nanakorn et al. 3706 Chiang Mai/Thailand
70 139116 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 427 Phayao/Thailand
71 124853 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae N. Muangyen 3430 Nan/Thailand
72 621 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Nanakorn et al. 621 Chiang Mai/Thailand
73 24983 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae C. Glamwaewwong 958 Chiang Mai/Thailand
74 134390 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2740 Uttaradit/Thailand
75 16233 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae P. Suksathan 2034 Mae Hong Son/Thailand
76 10153 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae P. Thongson 86 Nan/Thailand
77 9585 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae Serm s.n. Mae Hong Son/Thailand
78 139108 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 419 Phayao/Thailand
79 9237 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae Serm s.n. Nan/Thailand
80 139048 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 357 Phayao/Thailand
81 137303 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103165 Myanmar
82 9061 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae P. Thongson 35 Nan/Thailand
83 138408 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae K. Inthamma 1684 Loei/Thailand
84 4052 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Nanakorn et al. 4052 Loei/Thailand
85 111395 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 343 Laos
86 129203 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae Akharasit Bunsongthae 13 Chiang Mai/Thailand
87 41228 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5617 Loei/Thailand
88 125685 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae K. Punchay 438 Chiang Mai/Thailand
89 127276 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1911 Chiang Rai/Thailand
90 126383 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shain Aung, Khin Win Maung 92356 Myanmar
91 126384 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae Ling Shein Mang 93210 Myanmar
92 40229 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae M. Norsaengsri 5418 Chaiyaphum/Thailand
93 38943 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae C. Maknoi 2613 Loei/Thailand
94 37698 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae J.F. Maxwell 06 642 Chiang Rai/Thailand
95 141006 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Pongamornkul 8171 Mae Hong Son/Thailand
96 35474 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8296 Mae Hong Son/Thailand
97 141708 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae Suchanya Kantasa SK 213 Phetchabun/Thailand
98 34279 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Pongamornkul 1637 Mae Hong Son/Thailand
99 141030 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae W. Pongamornkul 8195 Mae Hong Son/Thailand
100 130539 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Adoxaceae S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 816 Chiang Mai/Thailand