ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 74255 Sambucus adnata Wall. ex DC. ADOXACEAE Zhou-Shishun 7400 Yunnan/China
2 63276 Sambucus canadensis L. ADOXACEAE V. Nguanchoo 154 Chiang Mai/Thailand
3 63277 Sambucus canadensis L. ADOXACEAE V. Nguanchoo 117 Chiang Mai/Thailand
4 93361 Sambucus canadensis L. ADOXACEAE S. Samosorn 17 Chiang Mai/Thailand
5 96747 Sambucus canadensis L. ADOXACEAE C. Glamwaewwong 263/60 Chiang Mai/Thailand
6 102742 Sambucus canadensis L. ADOXACEAE V. Nguanchoo 1042 Nan/Thailand
7 102700 Sambucus canadensis L. ADOXACEAE V. Nguanchoo 994 Nan/Thailand
8 102418 Sambucus canadensis L. ADOXACEAE V. Nguanchoo 655 Nan/Thailand
9 77328 Sambucus chinensis Lindley. ADOXACEAE T. Matsumoto et al. FOK-073579 Kochi/Japan
10 74593 Sambucus chinensis Lindley. ADOXACEAE Zhou-Shishun 7197 Yunnan/China
11 32541 Sambucus chinensis Lindley. ADOXACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-068164 Kochi/Japan
12 43281 Sambucus chinensis Lindley. ADOXACEAE Zhou Shi-shun 3108 Yunnan/China
13 87006 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE C. Glamwaewwong 299/58 Chiang Mai/Thailand
14 87063 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE C. Glamwaewwong 356/58 Chiang Mai/Thailand
15 95234 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-273 Luang Prabang/Laos
16 86118 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-122 Luang Prabang/Laos
17 51760 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7814 Chiang Rai/Thailand
18 10153 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE P. Thongson 86 Nan/Thailand
19 95145 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-184 Luang Prabang/Laos
20 85782 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. Pongamornkul et al. 5121 Chiang Mai/Thailand
21 95175 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-214 Luang Prabang/Laos
22 48523 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7274 Chiang Rai/Thailand
23 98554 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-031 Luang Prabang/Laos
24 98627 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-104 Luang Prabang/Laos
25 47951 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE M. Norsaengsri 7119 Tak/Thailand
26 98832 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-309 Luang Prabang/Laos
27 95060 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK066 Mae Hong Son/Thailand
28 66040 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE K. Srithi 210 Nan/Thailand
29 70149 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE N. Muangyen 0036 Chiang Mai/Thailand
30 9061 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE P. Thongson 35 Nan/Thailand
31 71965 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
32 72038 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. Pongamornkul 03918 Mae Hong Son/Thailand
33 66981 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. Pongamornkul 3563 Mae Hong Son/Thailand
34 73455 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE C. Lakoet 0615 Mae Hong Son/Thailand
35 73631 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. Pongamornkul 04041 Mae Hong Son/Thailand
36 9237 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE Serm s.n. Nan/Thailand
37 83087 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. Pongamornkul 4622 Chiang Mai/Thailand
38 75424 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095069 Chin State/Myanmar
39 84202 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. Pongamornkul 4988 Chiang Mai/Thailand
40 65806 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE M. Norsaengsri & S. Boonwong 10300 Nan/Thailand
41 118000 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-370 Sainyabuli/LAOS
42 78215 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE V. Nguanchoo 350 Chiang Mai/Thailand
43 78329 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE V. Nguanchoo 256 Chiang Mai/Thailand
44 78334 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE V. Nguanchoo 266 Chiang Mai/Thailand
45 9585 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE Serm s.n. Mae Hong Son/Thailand
46 88244 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. Pongamornkul 5250 Chiang Mai/Thailand
47 80523 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-338 Shan State/Myanmar
48 83104 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. Pongamornkul 4639 Chiang Mai/Thailand
49 66199 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. Pongamornkul 3232 Mae Hong Son/Thailand
50 111394 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-342 Luang Prabang/Laos
51 28356 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-1(1) Oudomxay/Laos
52 25322 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE C. Glamwaewwong 1158 Chiang Mai/Thailand
53 24983 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE C. Glamwaewwong 958 Chiang Mai/Thailand
54 23064 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE C. Glamwaewwong 230 Chiang Mai/Thailand
55 47283 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE Chusie KY13 Mae Hong Son/Thailand
56 105983 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. Pongamornkul 6459 Chiang Mai/Thailand
57 16233 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE P. Suksathan 2034 Mae Hong Son/Thailand
58 4052 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. Nanakorn et al. 4052 Loei/Thailand
59 111395 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-343 Luang Prabang/Laos
60 114029 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-279 Phongsali/LAOS
61 34279 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. Pongamornkul 1637 Mae Hong Son/Thailand
62 114659 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 5007 Lampang/THAILAND
63 621 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. Nanakorn et al. 621 Chiang Mai/Thailand
64 35474 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8296 Mae Hong Son/Thailand
65 42795 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6260 Uttaradit/Thailand
66 117772 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-142 Sainyabuli/LAOS
67 3706 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE W. Nanakorn et al. 3706 Chiang Mai/Thailand
68 37698 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE J.F. Maxwell 06-642 Chiang Rai/Thailand
69 40229 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE M. Norsaengsri 5418 Chaiyaphum/Thailand
70 38943 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE C. Maknoi 2613 Loei/Thailand
71 102606 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE V. Nguanchoo 868 Nan/Thailand
72 41228 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5617 Loei/Thailand
73 109231 Sambucus racemosa L. subsp. sieboldiana (Miq.) H. Hara ADOXACEAE N. Inagaki et al. FOK-065107 Japan
74 64797 Sambucus racemosa L. subsp. sieboldiana (Miq.) H. Hara ADOXACEAE M. Watanabe et al. FOK-054780 Kochi/Japan
75 33772 Sambucus racemosa L. subsp. sieboldiana (Miq.) H. Hara ADOXACEAE K. Takeuchi FOK-613596 Kochi/Japan
76 47664 Sambucus racemosa L. subsp. sieboldiana (Miq.) H. Hara ADOXACEAE N. Inagaki et al. FOK-066009 Kochi/Japan
77 26803 Sambucus racemosa L. subsp. sieboldiana (Miq.) H. Hara ADOXACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-065286 Kochi/Japan
78 26167 Sambucus racemosa L. subsp. sieboldiana (Miq.) H. Hara ADOXACEAE N. Inagaki et al. FOK-066009 Kochi/Japan
79 33098 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE Warintorn K. 07-082 Chiang Mai/Thailand
80 66042 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE K. Srithi 524 Nan/Thailand
81 80700 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE W. Pongamornkul 4557 Chiang Mai/Thailand
82 80698 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE W. Pongamornkul 4555 Chiang Mai/Thailand
83 95053 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PMO094 Chiang Mai/Thailand
84 33361 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE Jatupol K. 07-142 Chiang Mai/Thailand
85 105868 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE Pimsiri PN104 Chiang Mai/Thailand
86 73965 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE K. Khwan 015 Chiang Mai/Thailand
87 73782 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE W. Pongamornkul 04192 Mae Hong Son/Thailand
88 61575 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE Ling Shein Man 087239 Chin State/Myanmar
89 84018 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE W. Pongamornkul 4804 Chiang Mai/Thailand
90 971 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE W. Nanakorn et al. 971 Chiang Mai/Thailand
91 47284 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE Chusie KY73 Mae Hong Son/Thailand
92 89637 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE W. Pongamornkul 5623 Chiang Mai/Thailand
93 34280 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE W. Pongamornkul 1638 Mae Hong Son/Thailand
94 35994 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE Jatupol K. 08-335 Chiang Mai/Thailand
95 13589 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 247 Chiang Mai/Thailand
96 69091 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089356 Magway/Myanmar
97 22154 Sambucus sp. ADOXACEAE P. Srisanga 2214 Nan/Thailand
98 10386 Sambucus sp. ADOXACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 3 Chiang Mai/Thailand
99 110763 Sambucus sp. ADOXACEAE N. Muangyen 1976 Nan/THAILAND
100 6545 Sambucus sp. ADOXACEAE W. Nanakorn et al. 6545 Chiang Mai/Thailand