ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 13510 Plinthus sericeus Pax AIZOACEAE Burgoyne, P.M. & Snow N. 4742 Northwest/South Africa
2 102156 Sesuvium portulacastrum (L.) L. AIZOACEAE K. Kertsawang 4420 Rayong/Thailand
3 24758 Sesuvium portulacastrum (L.) L. AIZOACEAE K. Kertsawang 272 Rayong/Thailand
4 50735 Sesuvium portulacastrum (L.) L. AIZOACEAE L. Kamkom 05013 Rayong/Thailand
5 82299 Sesuvium portulacastrum (L.) L. AIZOACEAE Boo, C.M. SING2011-118 Singapore
6 94705 Sesuvium portulacastrum (L.) L. AIZOACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot & S. Satatha 5050 Prachuap Khiri Khan/Thailand
7 3611 Sesuvium portulacastrum (L.) L. AIZOACEAE W. Nanakorn et al. 3611 Nakhon Si Thammarat/Thailand
8 93715 Sesuvium portulacastrum (L.) L. AIZOACEAE K. Kertsawang 3634 Phetchaburi/Thailand
9 109505 Sesuvium portulacastrum (L.) L. AIZOACEAE T.Y.A.Yang, Y.T.Chiu, Y.C.Hsu & C.H.Huang 15603 Taiwan
10 126782 Sesuvium portulacastrum (L.) L. AIZOACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4023 Prachuap Khiri Khan/Thailand
11 129605 Sesuvium portulacastrum (L.) L. AIZOACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4463 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
12 129433 Sesuvium portulacastrum (L.) L. AIZOACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4291 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
13 7217 Sesuvium sp. AIZOACEAE W. Nanakorn et al. 7217 Songkhla/Thailand
14 109065 Tetragonia tetragonioides (Pall.) O. Kuntze AIZOACEAE S.T.Chiu 05352 Taiwan
15 108770 Tetragonia tetragonioides (Pall.) O. Kuntze AIZOACEAE C.H.Chen 04889 Taiwan
16 109071 Tetragonia tetragonioides (Pall.) O. Kuntze AIZOACEAE S.T.Chiu 05122 Taiwan
17 32514 Tetragonia tetragonioides (Pall.) O. Kuntze AIZOACEAE S. Okunomiya et al. FOK-067976 Kochi/Japan
18 57348 Tetragonia tetragonioides (Pall.) O. Kuntze AIZOACEAE S. Okunomiya et al. FOK-067976 Kochi/Japan
19 93696 Trianthema portulacastrum L. AIZOACEAE K. Kertsawang 3615 Phetchaburi/Thailand
20 131301 Trianthema portulacastrum L. AIZOACEAE Kamonnate Srithi MJU-004 Chiang Mai/THAILAND
21 30924 Trianthema portulacastrum L. AIZOACEAE K. Wangwasit & C. Lakoet 070529-18 Udon Thani/Thailand
22 129429 Trianthema portulacastrum L. AIZOACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4287 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
23 126799 Trianthema portulacastrum L. AIZOACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4040 Prachuap Khiri Khan/Thailand
24 108774 Trianthema portulacastrum L. AIZOACEAE C.H.Chen 04822 Taiwan
25 62995 Trianthema portulacastrum L. AIZOACEAE S. Sawangsawat 125 Nakhon Sawan/Thailand
26 93713 Trianthema triquetra Rottler & Willd. AIZOACEAE K. Kertsawang 3632 Phetchaburi/Thailand
27 131816 Trianthema triquetrum Willd. ex Spreng. AIZOACEAE W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 5 Chiang Mai/THAILAND