ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 78366 Bryophyllum fedtschenkoi (Raym.-Hamet & H.Perrier) Lauz.-March. CRASSULACEAE V. Nguanchoo 137 Chiang Mai/Thailand
2 102755 Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken CRASSULACEAE V. Nguanchoo 1058 Nan/Thailand
3 102627 Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken CRASSULACEAE V. Nguanchoo 917 Nan/Thailand
4 102464 Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken CRASSULACEAE V. Nguanchoo 709 Nan/Thailand
5 96407 Crassula sp. CRASSULACEAE Mahasarakham University 90 Chiang Mai/Thailand
6 129974 Hylotelephium verticillatum (L.) H. Ohba CRASSULACEAE S. Sato 17-135 JAPAN
7 78299 Kalanchoe blossfeldiana Poelln. CRASSULACEAE V. Nguanchoo 586 Chiang Mai/Thailand
8 42182 Kalanchoe blossfeldiana Poelln. CRASSULACEAE Wang Hong 7917 Yunnan/China
9 86789 Kalanchoe blossfeldiana Poelln. CRASSULACEAE C. Glamwaewwong 083/58 Chiang Mai/Thailand
10 108472 Kalanchoe blossfeldiana Poelln. CRASSULACEAE T. Choopan et al. 2018-57 Maha Sarakham/Thailand
11 69646 Kalanchoe brasiliensis Cambess. CRASSULACEAE K. Srithi 325 Nan/Thailand
12 102444 Kalanchoe ceratophylla Haw. CRASSULACEAE V. Nguanchoo 685 Nan/Thailand
13 102699 Kalanchoe ceratophylla Haw. CRASSULACEAE V. Nguanchoo 993 Nan/Thailand
14 102668 Kalanchoe ceratophylla Haw. CRASSULACEAE V. Nguanchoo 958 Nan/Thailand
15 16851 Kalanchoe dixoniana Hamet CRASSULACEAE P. Suksathan 2260 Chiang Rai/Thailand
16 16534 Kalanchoe dixoniana Hamet CRASSULACEAE P. Suksathan 2207 Chiang Mai/Thailand
17 12887 Kalanchoe dixoniana Hamet CRASSULACEAE P. Srisanga 417 Nan/Thailand
18 23677 Kalanchoe dixoniana Hamet CRASSULACEAE P. Srisanga 2675 Nan/Thailand
19 131164 Kalanchoe integra (Medik.) Kuntze CRASSULACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4514 Loei/THAILAND
20 121618 Kalanchoe integra (Medik.) Kuntze CRASSULACEAE N. Boonruang & W. La-ongsri 0521 Chaiyaphum/Thailand
21 123935 Kalanchoe integra (Medik.) Kuntze CRASSULACEAE W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5857 Chaiyaphum/Thailand
22 78298 Kalanchoe integra (Medik.) Kuntze CRASSULACEAE V. Nguanchoo 584 Chiang Mai/Thailand
23 96267 Kalanchoe laciniata (L.) DC. CRASSULACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4449 Lampang/Thailand
24 114335 Kalanchoe laciniata (L.) DC. CRASSULACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4678 Lampang/Thailand
25 66023 Kalanchoe laciniata (L.) DC. CRASSULACEAE K. Srithi 25 Nan/Thailand
26 33143 Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. CRASSULACEAE Warintorn K. 07-127 Chiang Mai/Thailand
27 33387 Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. CRASSULACEAE Jatupol K. 08-168 Chiang Mai/Thailand
28 66025 Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. CRASSULACEAE K. Srithi 258 Nan/Thailand
29 69631 Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. CRASSULACEAE V. Nguanchoo 261 Chiang Mai/Thailand
30 74730 Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. CRASSULACEAE W. Pongamornkul 04204 Mae Hong Son/Thailand
31 67031 Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. CRASSULACEAE W. Pongamornkul 3613 Mae Hong Son/Thailand
32 70669 Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. CRASSULACEAE Khin Myo Htwe 032865 Mandalay/Myanmar
33 62926 Kalanchoe sp. CRASSULACEAE C. Lakoet 263 Khon Kaen/Thailand
34 126871 Kalanchoe sp. CRASSULACEAE P. Srisanga 4113 Chiang Mai/Thailand
35 66474 Kalanchoe sp. CRASSULACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3293 Saraburi/Thailand
36 78380 Kalanchoe sp. CRASSULACEAE V. Nguanchoo 166 Chiang Mai/Thailand
37 78390 Kalanchoe sp. CRASSULACEAE V. Nguanchoo 187 Chiang Mai/Thailand
38 105449 Kalanchoe sp. CRASSULACEAE C. Maknoi 6792 Phetchabun/Thailand
39 22849 Kalanchoe sp. CRASSULACEAE P. Srisanga 2500 Chiang Mai/Thailand
40 102457 Kalanchoe sp. CRASSULACEAE V. Nguanchoo 700 Nan/Thailand
41 33333 Kalanchoe sp. CRASSULACEAE Jatupol K. 07-114 Chiang Mai/Thailand
42 66024 Phedimus sp. CRASSULACEAE K. Srithi 492 Nan/Thailand
43 72447 Rhodiola ovatisepala (Raym.-Hamet) S.H. Fu CRASSULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095511 Chin State/Myanmar
44 79381 Rhodiola sp. CRASSULACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 47 Kachin State/Myanmar
45 18422 Sedum acre L. CRASSULACEAE P. Suksathan s.n. Scotland/United Kingdom
46 17806 Sedum anglicum Hudson CRASSULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 811 Scotland/United Kingdom
47 96934 Sedum bulbiferum Makino CRASSULACEAE N. Inagaki et al. FOK-055725 Japan
48 96935 Sedum makinoi Maxim. CRASSULACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka FOK-056516 Japan
49 26144 Sedum makinoi Maxim. CRASSULACEAE T. Nakamura et al. FOK-057735 Kochi/Japan
50 26208 Sedum mexicanum Briton. CRASSULACEAE S. Kamakura FOK-071702 Kochi/Japan
51 33718 Sedum mexicanum Briton. CRASSULACEAE K. Miyamato FOK-614869 Kochi/Japan
52 21272 Sedum sarmentosum Bunge CRASSULACEAE P. Srisanga 2123 Nan/Thailand
53 18683 Sedum sarmentosum Bunge CRASSULACEAE P. Srisanga 1843 Nan/Thailand
54 102462 Sedum sarmentosum Bunge CRASSULACEAE V. Nguanchoo 706 Nan/Thailand
55 66022 Sedum sarmentosum Bunge CRASSULACEAE K. Srithi 87 Nan/Thailand
56 12912 Sedum sarmentosum Bunge CRASSULACEAE P. Srisanga 442 Nan/Thailand
57 18485 Sedum sp. CRASSULACEAE P. Suksathan 2812 Mae Hong Son/Thailand
58 47630 Sedum subtile Miq. CRASSULACEAE N. Inagaki et al. FOK-066026 Kochi/Japan
59 26857 Sedum subtile Miq. CRASSULACEAE N. Inagaki et al. FOK-066026 Kochi/Japan
60 25465 Sedum susanae Hamet CRASSULACEAE M. Norsaengsri 283 Chiang Mai/Thailand
61 16480 Sedum susanae Hamet CRASSULACEAE P. Suksathan 2153 Chiang Mai/Thailand
62 2931 Sedum susanae Hamet CRASSULACEAE W. Nanakorn et al. 2931 Chiang Mai/Thailand