ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 131407 Gnetum cf. montanum Markgr. Gnetaceae Mamoru Kanzaki, Naho Ando 266901-D149-Y 470 Chiang Mai/Thailand
2 41340 Gnetum costatum K.Schum. Gnetaceae V.D. Buchkin, N.A. Bokal s.n. Indonesia
3 41341 Gnetum costatum K.Schum. Gnetaceae V.D. Buchkin, N.A. Bokal s.n. Indonesia
4 76124 Gnetum cuspidatum Blume Gnetaceae C. Maknoi 6669 Chanthaburi/Thailand
5 78068 Gnetum cuspidatum Blume Gnetaceae W. Pongamornkul 4413 Mae Hong Son/Thailand
6 118588 Gnetum cuspidatum Blume Gnetaceae K. Kertsawang 3894 Phangnga/Thailand
7 34362 Gnetum cuspidatum Blume Gnetaceae W. Pongamornkul 1721 Mae Hong Son/Thailand
8 83514 Gnetum gnemon L. Gnetaceae Ubonwan Upho UBON 252 Narathiwat/Thailand
9 16355 Gnetum gnemon L. Gnetaceae S. Watthana 719 Surat Thani/Thailand
10 50579 Gnetum gnemon L. Gnetaceae P. Wessumritt 159 Chumphon/Thailand
11 88071 Gnetum gnemon L. Gnetaceae W. La-ongsri, S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen, Kasia 3546 Phayao/Thailand
12 105858 Gnetum gnemon L. Gnetaceae Pimsiri PN 89 Chiang Mai/Thailand
13 8987 Gnetum gnemon L. Gnetaceae W. Nanakorn et al. 8987 Chiang Mai/Thailand
14 62505 Gnetum gnemon L. Gnetaceae Romklao Botanical Garden 2555 445 Phitsanulok/Thailand
15 81472 Gnetum gnemon L. Gnetaceae P. Phaosrichai 175 Phangnga/Thailand
16 62594 Gnetum gnemon L. Gnetaceae W. Pongamornkul 2847 Chiang Mai/Thailand
17 71989 Gnetum gnemon L. Gnetaceae N. Muangyen 81 Chiang Mai/Thailand
18 137745 Gnetum gnemon L. Gnetaceae K. Inthamma 1329 Nakhon Si Thammarat/Thailand
19 43652 Gnetum gnemon var. brunonianum (Griff.) Markgr. Gnetaceae S. Gardner, P. Sidisunthon ST 169 Trang/Thailand
20 43653 Gnetum gnemon var. tenerum Markgr. Gnetaceae S. Gardner, P. Sidisunthon ST 862 Ranong/Thailand
21 43621 Gnetum gnemon var. tenerum Markgr. Gnetaceae S. Gardner ST 1333 Ranong/Thailand
22 83083 Gnetum gnemon var. tenerum Markgr. Gnetaceae W. Pongamornkul 4618 Chiang Mai/Thailand
23 7564 Gnetum gnemon var. tenerum Markgr. Gnetaceae W. Nanakorn et al. 7564 Trang/Thailand
24 79577 Gnetum latifolium Blume Gnetaceae Newman, M.F., Thomas, P., Armstrong, K.E., Sengdala, K., Lamxay, V. LAO 1493 Laos
25 55937 Gnetum latifolium Blume Gnetaceae J.F. Maxwell 11 55 Laos
26 3579 Gnetum latifolium var. funiculare Markgr. Gnetaceae W. Nanakorn et al. 3579 Nakhon Si Thammarat/Thailand
27 17664 Gnetum latifolium var. funiculare Markgr. Gnetaceae P. Srisanga 1443 Nan/Thailand
28 43651 Gnetum latifolium var. funiculare Markgr. Gnetaceae S. Gardner, P. Sidisunthon ST 1024 Phuket/Thailand
29 85048 Gnetum latifolium var. funiculare Markgr. Gnetaceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3283 Phayao/Thailand
30 126135 Gnetum latifolium var. funiculare Markgr. Gnetaceae Ling Shein Mang 92837 Myanmar
31 84812 Gnetum leptostachyum Blume Gnetaceae K. Kertsawang 2298 Chaiyaphum/Thailand
32 112854 Gnetum macrostachyum Hook.f. Gnetaceae K. Kertsawang 3692 Phangnga/Thailand
33 3523 Gnetum macrostachyum Hook.f. Gnetaceae W. Nanakorn et al. 3523 Nakhon Si Thammarat/Thailand
34 7197 Gnetum microcarpum Blume Gnetaceae W. Nanakorn et al. 7197 Songkhla/Thailand
35 61842 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae Ling Shein Mang 87322 Myanmar
36 8988 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae W. Nanakorn et al. 8988 Chiang Mai/Thailand
37 68800 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89625 Myanmar
38 57094 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 9372 Chiang Rai/Thailand
39 6115 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae W. Nanakorn et al. 6115 Chiang Mai/Thailand
40 73177 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae M. Norsaengsri 11347 Mae Hong Son/Thailand
41 6587 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae W. Nanakorn et al. 6587 Chiang Mai/Thailand
42 60230 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae Li-Jianwu 654 China
43 31172 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2847 Nan/Thailand
44 53503 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1509 China
45 52550 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1634 Nan/Thailand
46 11152 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. Loc VH 3515 Vietnam
47 47186 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae Chusie KY 171 Mae Hong Son/Thailand
48 11154 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. Loc VH 3456 Vietnam
49 17381 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae P. Srisanga 1365 Mae Hong Son/Thailand
50 74288 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae Zhou-Shishun 7356 China
51 69413 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae Zhou-Shishun 6810 China
52 24893 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae W. Nanakorn et al. 24893 Chiang Mai/Thailand
53 31171 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2846 Nan/Thailand
54 38780 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae C. Maknoi 2450 Loei/Thailand
55 9543 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae W. Nanakorn et al. 9543 Chiang Mai/Thailand
56 93020 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae N. Turreira-Garcia 233 Cambodia
57 65502 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae K. Srithi 136 Nan/Thailand
58 122867 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 337 Laos
59 95891 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae N. Muangyen 1847 Kanchanaburi/Thailand
60 93070 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae D. Argyriou 124 Cambodia
61 92811 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae D. Argyriou 658 Cambodia
62 89297 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae C. Maknoi 8145 Sukhothai/Thailand
63 85038 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3272 Phayao/Thailand
64 82654 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae C. Maknoi 7555 Sukhothai/Thailand
65 74514 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae Zhou-Shishun 8513 China
66 132735 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae Anchalee Nuammee 613 Chiang Rai/Thailand
67 94947 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae N. Turreira-Garcia 465 Cambodia
68 78936 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae J.F. Maxwell 14 4 Chiang Mai/Thailand
69 79777 Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97877 Myanmar
70 74675 Gnetum pendulum C.Y.Cheng Gnetaceae Zhou-Shishun 8192 China
71 74433 Gnetum pendulum C.Y.Cheng Gnetaceae Zhou-Shishun 8389 China
72 59341 Gnetum pendulum C.Y.Cheng Gnetaceae Li-Jianwu 292 China
73 24724 Gnetum sp. Gnetaceae K. Kertsawang 188 Rayong/Thailand
74 9445 Gnetum sp. Gnetaceae W. Nanakorn et al. 9445 Chiang Mai/Thailand
75 117086 Gnetum sp. Gnetaceae T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 279 Laos
76 13356 Gnetum sp. Gnetaceae McDonald et al. 5800 Cambodia
77 20207 Gnetum sp. Gnetaceae M. Norsaengsri 1266 Rayong/Thailand
78 27644 Gnetum sp. Gnetaceae C. Maknoi 830 Loei/Thailand
79 123190 Gnetum sp. Gnetaceae W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 184 Laos
80 13650 Gnetum sp. Gnetaceae P. Suksathan 1416 Chiang Mai/Thailand
81 28485 Gnetum sp. Gnetaceae Y. Ochiai, S. Yokoyama 240805 14 Laos
82 22607 Gnetum sp. Gnetaceae S. Watthana 1713 Phangnga/Thailand
83 123354 Gnetum sp. Gnetaceae W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 348 Laos
84 124505 Gnetum sp. Gnetaceae Natdanai Pan-in PSD 58 Uttaradit/Thailand
85 3224 Gnetum sp. Gnetaceae W. Nanakorn et al. 3224 Loei/Thailand
86 30203 Gnetum sp. Gnetaceae Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-3 77 Laos
87 136933 Gnetum sp. Gnetaceae Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Yo El 103496 Myanmar
88 113534 Gnetum sp. Gnetaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 235 Laos
89 126648 Gnetum sp. Gnetaceae Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10011 Chiang Mai/Thailand
90 136038 Gnetum sp. Gnetaceae W. Pongamornkul 8000 Chiang Mai/Thailand
91 130408 Gnetum sp. Gnetaceae P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2550 Chiang Rai/Thailand
92 130433 Gnetum sp. Gnetaceae P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2574 Chiang Rai/Thailand
93 131097 Gnetum sp. Gnetaceae W. Laongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya , S. Satatha 2288 Nan/Thailand
94 133362 Gnetum sp. Gnetaceae S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1151 Chiang Rai/Thailand
95 124448 Gnetum sp. Gnetaceae Natdanai Pan-in PSD 1 Uttaradit/Thailand
96 105505 Gnetum sp. Gnetaceae C. Maknoi 6848 Phetchabun/Thailand
97 75192 Gnetum sp. Gnetaceae Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2377 Laos
98 70274 Gnetum sp. Gnetaceae M. Pinyosak, P. Vessumrit 128 Trat/Thailand
99 142990 Gnetum sp. Gnetaceae Henrik Balslev, Manop Poopath, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Charlotte Balslev, Inge Balslev 10869 Trat/Thailand
100 2482 Gnetum sp. Gnetaceae W. Nanakorn et al. 2482 Chiang Mai/Thailand