ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 109493 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. Gesneriaceae T.Y.A.Yang, S.C.Chen, K.P.Hsieh 17191 Taiwan
2 10525 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. Gesneriaceae P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 186 Loei/Thailand
3 3831 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. Gesneriaceae W. Nanakorn et al. 3831 Loei/Thailand
4 54829 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. Gesneriaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1822 Nan/Thailand
5 16813 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. Gesneriaceae P. Srisanga 1290 Nan/Thailand
6 59923 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. Gesneriaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2080 Nan/Thailand
7 109111 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. Gesneriaceae C.M.Wang, C.H.Chen, S.Q.Yu, P.F.Lu 8013 Taiwan
8 36621 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. Gesneriaceae C. Maknoi 1941 Loei/Thailand
9 8808 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. Gesneriaceae W. Nanakorn et al. 8808 Loei/Thailand
10 8040 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. Gesneriaceae W. Nanakorn et al. 8040 Loei/Thailand
11 21805 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. Gesneriaceae S. Watthana, P. Suksathan 1597 Phitsanulok/Thailand
12 23808 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. Gesneriaceae P. Srisanga 2729 Nan/Thailand
13 5158 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. Gesneriaceae W. Nanakorn et al. 5158 Loei/Thailand
14 27529 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. Gesneriaceae C. Maknoi 716 Loei/Thailand
15 18995 Aeschynanthus andersonii C.B.Clarke Gesneriaceae W. Nanakorn et al. 18995 Chiang Mai/Thailand
16 1961 Aeschynanthus andersonii C.B.Clarke Gesneriaceae W. Nanakorn et al. 1961 Chiang Mai/Thailand
17 129257 Aeschynanthus andersonii C.B.Clarke Gesneriaceae Akharasit Bunsongthae 92 Chiang Mai/Thailand
18 128156 Aeschynanthus andersonii C.B.Clarke Gesneriaceae K. Inthamma 1026 Loei/Thailand
19 128006 Aeschynanthus andersonii C.B.Clarke Gesneriaceae K. Inthamma 842 Loei/Thailand
20 18969 Aeschynanthus andersonii C.B.Clarke Gesneriaceae W. Nanakorn et al. 18969 Chiang Mai/Thailand
21 40361 Aeschynanthus andersonii C.B.Clarke Gesneriaceae C. Maknoi 2732 Loei/Thailand
22 38933 Aeschynanthus andersonii C.B.Clarke Gesneriaceae C. Maknoi 2603 Loei/Thailand
23 15404 Aeschynanthus andersonii C.B.Clarke Gesneriaceae S. Watthana, P. Suksathan, G. Argent 596 Chiang Mai/Thailand
24 1959 Aeschynanthus andersonii C.B.Clarke Gesneriaceae W. Nanakorn et al. 1959 Chiang Mai/Thailand
25 35832 Aeschynanthus andersonii C.B.Clarke Gesneriaceae C. Maknoi 1764 Loei/Thailand
26 52561 Aeschynanthus andersonii C.B.Clarke Gesneriaceae W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1648 Nan/Thailand
27 37058 Aeschynanthus andersonii C.B.Clarke Gesneriaceae P. Suksathan 4627 Phitsanulok/Thailand
28 15690 Aeschynanthus andersonii C.B.Clarke Gesneriaceae P. Srisanga, C. Trisonthi, C. Puff 1000 Chiang Mai/Thailand
29 50540 Aeschynanthus bracteata Wall. Gesneriaceae Li-Jianwu Cx 215 China
30 59034 Aeschynanthus buxifolius Hemsl. Gesneriaceae Li-Jianwu 340 China
31 54653 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. Gesneriaceae S. Mattapha Sawai 346 Tak/Thailand
32 67707 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. Gesneriaceae P. Phaosrichai, M. Wongnak 17 Mae Hong Son/Thailand
33 21218 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. Gesneriaceae P. Srisanga, C. Maknoi 2092 Nan/Thailand
34 29727 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. Gesneriaceae C. Maknoi 1006 Loei/Thailand
35 59511 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. Gesneriaceae Romklao Botanical Garden 2553 117 Phitsanulok/Thailand
36 31593 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. Gesneriaceae A. Keratikornkol 382 Tak/Thailand
37 43401 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. Gesneriaceae D. Khrueasan MS 809 Chiang Mai/Thailand
38 123625 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. Gesneriaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 161 Laos
39 21389 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. Gesneriaceae S. Watthana 1396 Kamphaeng Phet/Thailand
40 16195 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. Gesneriaceae S. Intamusik 63 Chiang Mai/Thailand
41 52112 Aeschynanthus garrettii Craib Gesneriaceae D.J. Middleton, S. Lindsay, P. Suksathan 4923 Chiang Mai/Thailand
42 4441 Aeschynanthus garrettii Craib Gesneriaceae W. Nanakorn et al. 4441 Chiang Mai/Thailand
43 22665 Aeschynanthus garrettii Craib Gesneriaceae P. Srisanga, C. Maknoi 2197 Chiang Mai/Thailand
44 126644 Aeschynanthus garrettii Craib Gesneriaceae Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10007 Chiang Mai/Thailand
45 37057 Aeschynanthus garrettii Craib Gesneriaceae P. Suksathan 4626 Phitsanulok/Thailand
46 139417 Aeschynanthus garrettii Craib Gesneriaceae Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1996 Phitsanulok/Thailand
47 4397 Aeschynanthus garrettii Craib Gesneriaceae W. Nanakorn et al. 4397 Chiang Mai/Thailand
48 103646 Aeschynanthus garrettii Craib Gesneriaceae Wattana Tanming, Majjedah Z., N.H.H. Quynh, S. Sothyroth, Ling C.Y. 1 1 Chiang Mai/Thailand
49 82856 Aeschynanthus gracilis Parish ex C.B.Clarke Gesneriaceae W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2722 Tak/Thailand
50 20817 Aeschynanthus gracilis Parish ex C.B.Clarke Gesneriaceae P. Suksathan 2935 Tak/Thailand
51 50900 Aeschynanthus gracilis Parish ex C.B.Clarke Gesneriaceae S. Watthana 3633 Tak/Thailand
52 50870 Aeschynanthus gracilis Parish ex C.B.Clarke Gesneriaceae S. Watthana 3602 Tak/Thailand
53 67697 Aeschynanthus hildebrandii Hemsl. Gesneriaceae P. Phaosrichai, M. Wongnak 7 Mae Hong Son/Thailand
54 19482 Aeschynanthus hildebrandii Hemsl. Gesneriaceae P. Suksathan 2730 Phitsanulok/Thailand
55 121769 Aeschynanthus hildebrandii Hemsl. Gesneriaceae P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1829 Mae Hong Son/Thailand
56 69142 Aeschynanthus hookeri C.B.Clarke Gesneriaceae Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shine 89196 Myanmar
57 15405 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. Gesneriaceae S. Watthana, P. Suksathan, G. Argent 597 Chiang Mai/Thailand
58 31673 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. Gesneriaceae C. Maknoi 1047 Loei/Thailand
59 139416 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. Gesneriaceae Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1995 Phitsanulok/Thailand
60 52113 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. Gesneriaceae D.J. Middleton, S. Lindsay, P. Suksathan 4935 Chiang Mai/Thailand
61 9536 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. Gesneriaceae W. Nanakorn et al. 9536 Chiang Mai/Thailand
62 4114 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. Gesneriaceae W. Nanakorn et al. 4114 Chiang Mai/Thailand
63 52110 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. Gesneriaceae D.J. Middleton, S. Lindsay, P. Suksathan 5161 Loei/Thailand
64 1968 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. Gesneriaceae W. Nanakorn et al. 1968 Chiang Mai/Thailand
65 28551 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. Gesneriaceae S. Pumicong 432 Nan/Thailand
66 19399 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. Gesneriaceae P. Suksathan 2647 Mae Hong Son/Thailand
67 15204 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. Gesneriaceae P. Srisanga 919 Nan/Thailand
68 21308 Aeschynanthus humilis Hemsl. Gesneriaceae P. Srisanga 2159 Nan/Thailand
69 17964 Aeschynanthus humilis Hemsl. Gesneriaceae P. Srisanga 1517 Nan/Thailand
70 28549 Aeschynanthus humilis Hemsl. Gesneriaceae S. Pumicong 430 Nan/Thailand
71 16293 Aeschynanthus humilis Hemsl. Gesneriaceae P. Srisanga 1150 Nan/Thailand
72 18111 Aeschynanthus humilis Hemsl. Gesneriaceae P. Srisanga 1664 Nan/Thailand
73 31655 Aeschynanthus humilis Hemsl. Gesneriaceae C. Maknoi 1030 Loei/Thailand
74 18118 Aeschynanthus humilis Hemsl. Gesneriaceae P. Srisanga 1671 Nan/Thailand
75 21319 Aeschynanthus humilis Hemsl. Gesneriaceae P. Srisanga 2170 Nan/Thailand
76 18254 Aeschynanthus humilis Hemsl. Gesneriaceae M. Norsaengsri 1025 Loei/Thailand
77 18669 Aeschynanthus humilis Hemsl. Gesneriaceae P. Srisanga 1829 Nan/Thailand
78 50476 Aeschynanthus humilis Hemsl. Gesneriaceae Li-Jianwu Cx 35 China
79 68720 Aeschynanthus humilis Hemsl. Gesneriaceae M. Norsaengsri 10631 Nan/Thailand
80 103657 Aeschynanthus lineatus Craib Gesneriaceae Wattana Tanming, Majjedah Z., N.H.H. Quynh, S. Sothyroth, Ling C.Y. 1 12 Chiang Mai/Thailand
81 21140 Aeschynanthus lineatus Craib Gesneriaceae P. Srisanga, C. Maknoi 2014 Nan/Thailand
82 65369 Aeschynanthus lineatus Craib Gesneriaceae W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2440 Nan/Thailand
83 18104 Aeschynanthus lineatus Craib Gesneriaceae P. Srisanga 1657 Nan/Thailand
84 18171 Aeschynanthus lineatus Craib Gesneriaceae P. Srisanga 1724 Nan/Thailand
85 15945 Aeschynanthus lineatus Craib Gesneriaceae P. Suksathan, David J. Middleton 1855 Chiang Mai/Thailand
86 9720 Aeschynanthus lineatus Craib Gesneriaceae W. Nanakorn et al. 9720 Chiang Mai/Thailand
87 15461 Aeschynanthus lineatus Craib Gesneriaceae S. Watthana, P. Suksathan, G. Argent 647 Mae Hong Son/Thailand
88 15054 Aeschynanthus lineatus Craib Gesneriaceae P. Suksathan 1440 Chiang Mai/Thailand
89 22516 Aeschynanthus lineatus Craib Gesneriaceae P. Srisanga 2355 Nan/Thailand
90 52111 Aeschynanthus lineatus Craib Gesneriaceae D.J. Middleton, S. Lindsay, P. Suksathan 5041 Chiang Mai/Thailand
91 28146 Aeschynanthus lineatus Craib Gesneriaceae S. Watthana, S. Pumicong 2136 Phayao/Thailand
92 21408 Aeschynanthus lineatus Craib Gesneriaceae S. Watthana 1415 Chiang Rai/Thailand
93 7563 Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. Gesneriaceae W. Nanakorn et al. 7563 Trang/Thailand
94 17232 Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. Gesneriaceae P. Suksathan 2541 Phangnga/Thailand
95 36499 Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. Gesneriaceae C. Maknoi 1819 Loei/Thailand
96 17123 Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. Gesneriaceae P. Suksathan 2452 Yala/Thailand
97 40397 Aeschynanthus macranthus (Merr.) Pelleg. Gesneriaceae C. Maknoi 2768 Loei/Thailand
98 40506 Aeschynanthus macranthus (Merr.) Pelleg. Gesneriaceae J.F. Maxwell 09 30 Chiang Rai/Thailand
99 38840 Aeschynanthus macranthus (Merr.) Pelleg. Gesneriaceae C. Maknoi 2510 Loei/Thailand
100 71866 Aeschynanthus marmoratus F. W. Moore Gesneriaceae B. Pantarod 3 Nan/Thailand