ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 83527 Cratoxylum arborescens (Vahl) Blume HYPERICACEAE Ubonwan Upho UBON 928 Narathiwat/Thailand
2 82273 Cratoxylum arborescens (Vahl) Blume HYPERICACEAE Leong, P., Liew, D.; Skornickova, J.; Tran, H.D. SING02111-047 Singapore
3 94824 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE Chusie & K. Srithi PK085 Nan/Thailand
4 94303 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE N. Muangyen 1431 Surin/Thailand
5 94563 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE N. Muangyen 1689 Lamphun/Thailand
6 95646 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE Chusie & K. Srithi SJ101 Nan/Thailand
7 54687 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE KKU Staff. s.n. Kanchanaburi/Thailand
8 54686 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE P. Krachai 150 Khon Kaen/Thailand
9 54511 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Krabi/Thailand
10 54510 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE C. Kantachot 165 Khon Kaen/Thailand
11 53886 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE C. Maknoi 3168 Rayong/Thailand
12 52911 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE Yin-Jiantao 1528 Yunnan/China
13 98585 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-062 Luang Prabang/Laos
14 51180 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE W. Pongamornkul 2786 Chiang Rai/Thailand
15 93651 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE Rukarcha 61 Maha Sarakham/Thailand
16 101131 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE W. Pongamornkul 6152 Nan/Thailand
17 92617 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-008 Luang Prabang/Laos
18 101684 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE W. Pongamornkul 6225 Lamphun/Thailand
19 75938 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094697 Magway/Myanmar
20 50691 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE L. Kamkom 7003 Yasothon/Thailand
21 105791 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE Pimsiri PN062 Chiang Mai/Thailand
22 46599 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE M. Norsaengsri 3570 Nong Khai/Thailand
23 45507 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE N. Romkham 157 Lamphun/Thailand
24 41667 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE Chhang Phourin 5024 Siem Reap/Cambodia
25 39730 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE M. Norsaengsri 4837 Prachin Buri/Thailand
26 38389 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2161 Loei/Thailand
27 37647 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE J.F. Maxwell 06-590 Krabi/Thailand
28 37478 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE J.F. Maxwell 06-295 Chiang Rai/Thailand
29 110900 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE K. Kertsawang 4470 Surin/Thailand
30 98641 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-118 Luang Prabang/Laos
31 83620 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
32 75715 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE W. Pongamornkul 4300 Mae Hong Son/Thailand
33 76229 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE C. Maknoi 6775 Rayong/Thailand
34 74590 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE Zhou-Shishun 7227 Yunnan/China
35 76846 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE W. Tanming 620 Kanchanaburi/Thailand
36 79127 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-322 Xaignabouri/Laos
37 70347 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE C. Maknoi 3214 Loei/Thailand
38 70212 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE P. Wessumrit & S. Sawangsawat 57 Rayong/Thailand
39 79776 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097165 Chin State/Myanmar
40 81759 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE M. Norsaengsri 11794 Chiang Rai/Thailand
41 82186 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE C. Maknoi 7778 Rayong/Thailand
42 82333 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE S. Watthana 4322 Chiang Mai/Thailand
43 69562 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE Zhou-Shishun 7057 Yunnan/China
44 58496 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9531 Phrae/Thailand
45 83619 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
46 110951 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE K. Kertsawang 4521 Surin/Thailand
47 66946 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE W. Pongamornkul 3528 Mae Hong Son/Thailand
48 84628 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE K. Kertsawang 3409 Kalasin/Thailand
49 86108 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-112 Luang Prabang/Laos
50 87651 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE Saensouk et al. 37 Kalasin/Thailand
51 88599 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 450 Maha Sarakham/Thailand
52 66059 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE K. Srithi 293 Nan/Thailand
53 89866 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE Y. Seepacha & J. Ongkhakat YJ2 Chiang Mai/Thailand
54 91256 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE S. Sawangsawat 443 Prachin Buri/Thailand
55 59879 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE Romklao Botanical Garden 0270/2554 Uttaradit/Thailand
56 59707 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE S. Klongngern 02 Sukhothai/Thailand
57 48579 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE M. Norsaengsri 7330 Prachin Buri/Thailand
58 92677 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-068 Luang Prabang/Laos
59 83618 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
60 123663 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-200 Sainyabuli/LAOS
61 114952 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE T. Choopan et al. 2018-224 Nakhon Ratchasima/Thailand
62 125310 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE W. Pongamornkul 7053 Chiang Mai/THAILAND
63 10843 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE S. Watthana 96 Chiang Mai/Thailand
64 131460 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE Chusie Trisonthi BD 44.1 Nan/THAILAND
65 11086 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE W. Pongamornkul 104 Chiang Mai/Thailand
66 11951 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE Serm 115 Chiang Mai/Thailand
67 111102 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-050 Luang Prabang/Laos
68 50694 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE L. Kamkom 7003 Yasothon/Thailand
69 6109 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE W. Nanakorn et al. 6109 Chiang Mai/Thailand
70 116326 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE N. Boonruang 0004 Chaiyaphum/Thailand
71 121136 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE N. Muangyen 3118 Nan/Thailand
72 9862 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE S. Watthana & S. Siriphum 22 Chiang Mai/Thailand
73 24816 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE K. Kertsawang 293 Rayong/Thailand
74 23220 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE C. Glamwaewwong 241 Chiang Mai/Thailand
75 114541 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4890 Lampang/Thailand
76 132249 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE W. Pongamornkul 7341 Chiang Mai/Thailand
77 13212 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto TL597 Indonesia
78 35954 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE Jatupol K. 08-295 Chiang Mai/Thailand
79 111339 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-287 Luang Prabang/Laos
80 128200 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE K. Inthamma 1070 Loei/Thailand
81 128129 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE K. Inthamma 988 Loei/Thailand
82 117786 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-156 Sainyabuli/LAOS
83 127349 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1981 Chiang Rai/THAILAND
84 600 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE W. Nanakorn et al. 600 Chiang Mai/Thailand
85 132493 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE W. Pongamornkul 7335 Chiang Mai/Thailand
86 35970 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE Jatupol K. 08-311 Chiang Mai/Thailand
87 133793 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE S. Kantasa K 66 Loei/THAILAND
88 117680 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-050 Sainyabuli/LAOS
89 113401 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-102 Phongsaly/LAOS
90 31569 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE A. Keratikornkol 356 Mae Hong Son/Thailand
91 30841 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE J.F. Maxwell 07-346 Chiang Rai/Thailand
92 132887 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE S. Pumikong 2019 41 Phangnga/THAILAND
93 63 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE W. Nanakorn et al. 063 Chiang Mai/Thailand
94 86081 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer HYPERICACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-085 Luang Prabang/Laos
95 10892 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer HYPERICACEAE Serm 51 Chiang Mai/Thailand
96 62652 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer HYPERICACEAE M. Pinyosak 231 Rayong/Thailand
97 63701 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer HYPERICACEAE M. Norsaengsri 3701 Khon Kaen/Thailand
98 122954 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer HYPERICACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-425 Phongsaly/LAOS
99 86196 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer HYPERICACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-200 Luang Prabang/Laos
100 92919 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer HYPERICACEAE D. Argyriou 45 Preah Vihear/Cambodia