ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 30869 Curculigo capitata Kuntze HYPOXIDACEAE J.F. Maxwell 07-377 Chiang Rai/Thailand
2 32314 Curculigo capitata Kuntze HYPOXIDACEAE J.F. Maxwell 06-514 Chiang Rai/Thailand
3 70636 Curculigo capitata Kuntze HYPOXIDACEAE N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020522 Mandalay/Myanmar
4 91072 Curculigo capitulata (Lour.) O.K. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 1082 Phayao/Thailand
5 75499 Curculigo capitulata (Lour.) O.K. HYPOXIDACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095196 Chin State/Myanmar
6 93598 Curculigo capitulata (Lour.) O.K. HYPOXIDACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5781 Chiang Mai/Thailand
7 42512 Curculigo crassifolia (Baker) Hook.f. HYPOXIDACEAE Zhou Shi-shun 3731 Yunnan/China
8 36820 Curculigo gracilis (Kurz) Hk.f. HYPOXIDACEAE P. Suksathan 4563 Loei/Thailand
9 83528 Curculigo latifolia Roscoe HYPOXIDACEAE Ubonwan Upho UBON 1129 Satun/Thailand
10 95889 Curculigo megacarpa Ridl. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 1845 Kanchanaburi/Thailand
11 46337 Curculigo megacarpa Ridl. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 3331 Udon Thani/Thailand
12 50398 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE H. Takahashi T-62992 Chiang Mai/Thailand
13 50399 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE H. Takahashi T-62901 Chiang Mai/Thailand
14 95361 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4173 Lampang/Thailand
15 50395 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE H. Takahashi T-62843 Chiang Mai/Thailand
16 75942 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094707 Magway/Myanmar
17 29850 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 1443 Phitsanulok/Thailand
18 42295 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE Zhou Shi-shun 2865 Yunnan/China
19 83640 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
20 101969 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE Phiangphak Sukkharak 30 Chiang Mai/Thailand
21 8839 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE W. Nanakorn et al. 8839 Loei/Thailand
22 85462 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 8161 Sukhothai/Thailand
23 85306 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 7954 Sukhothai/Thailand
24 20803 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE S. Watthana 1166 Kanchanaburi/Thailand
25 82919 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 12303 Phayao/Thailand
26 104833 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 5709 Phetchabun/Thailand
27 91108 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3475 Phayao/Thailand
28 20203 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE S. Watthana s.n. Kanchanaburi/Thailand
29 67829 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 10509 Mae Hong Son/Thailand
30 12063 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE Serm 139 Chiang Mai/Thailand
31 58614 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9649 Uttaradit/Thailand
32 91214 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3652 Phayao/Thailand
33 50428 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE M.N. Tamura, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60788 Chiang Mai/Thailand
34 15860 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE P. Srisanga & C. Puff 1059 Mae Hong Son/Thailand
35 93209 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE D. Argyriou 322 Preah Vihear/Cambodia
36 69209 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089297 Chin State/Myanmar
37 68944 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089499 Chin State/Myanmar
38 29888 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 1480 Phitsanulok/Thailand
39 30467 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE P. Suksathan 4187 Chiang Mai/Thailand
40 66831 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 10429 Mae Hong Son/Thailand
41 30872 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE J.F. Maxwell 07-381 Chiang Rai/Thailand
42 34544 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE P. Suksathan 4350 Chiang Mai/Thailand
43 56462 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051202 Chin State/Myanmar
44 48688 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri s.n. Uttaradit/Thailand
45 58779 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9398 Chiang Mai/Thailand
46 18272 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 1044 Loei/Thailand
47 110709 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 1916 Nan/THAILAND
48 105450 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 6793 Phetchabun/Thailand
49 104766 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 5642 Phetchabun/Thailand
50 11344 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE Serm 85 Chiang Mai/Thailand
51 14486 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 275 Chiang Mai/Thailand
52 15689 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 999 Chiang Mai/Thailand
53 96335 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE Mahasarakham University 18 Chiang Mai/Thailand
54 91782 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 1150 Lampang/Thailand
55 91081 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 1091 Phayao/Thailand
56 90997 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 1007 Phayao/Thailand
57 77571 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11048 Mae Hong Son/Thailand
58 91039 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 1049 Phayao/Thailand
59 70637 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuyuki Tsujita and Khin Myo Htwe 036006 Mandalay/Myanmar
60 85915 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 12568 Chiang Rai/Thailand
61 85680 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE W. Pongamornkul 5021 Chiang Mai/Thailand
62 85091 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3326 Phayao/Thailand
63 82976 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 12360 Phayao/Thailand
64 67643 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 910 Lampang/Thailand
65 82885 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 12269 Phayao/Thailand
66 43402 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE D. Khrueasan MS353 Chiang Mai/Thailand
67 76041 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094776 Chin State/Myanmar
68 25670 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 207 Phitsanulok/Thailand
69 27769 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 351 Chiang Mai/Thailand
70 21051 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 1624 Chiang Mai/Thailand
71 36240 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3663 Khon Kaen/Thailand
72 65987 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 3791 Chaiyaphum/Thailand
73 48508 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11121 Chiang Rai/Thailand
74 104735 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 5610 Phetchabun/Thailand
75 73216 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 11388 Mae Hong Son/Thailand
76 54450 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6898 Khon Kaen/Thailand
77 73102 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 11270 Mae Hong Son/Thailand
78 67812 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 10492 Mae Hong Son/Thailand
79 63562 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6634 Khon Kaen/Thailand
80 71280 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 989 Lamphun/Thailand
81 43403 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE D. Khrueasan MS344 Chiang Mai/Thailand
82 67821 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 10501 Mae Hong Son/Thailand
83 101690 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE W. Pongamornkul 6231 Lamphun/Thailand
84 17667 Molineria capitulata (Lour.) Herb. HYPOXIDACEAE P. Srisanga 1446 Nan/Thailand
85 92325 Molineria capitulata (Lour.) Herb. HYPOXIDACEAE Nobuhito Koroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051337 Chin State/Myanmar
86 65510 Molineria capitulata (Lour.) Herb. HYPOXIDACEAE K. Srithi 278 Nan/Thailand
87 33429 Molineria capitulata (Lour.) Herb. HYPOXIDACEAE Jatupol K. 08-210 Chiang Mai/Thailand
88 34365 Molineria capitulata (Lour.) Herb. HYPOXIDACEAE W. Pongamornkul 1724 Mae Hong Son/Thailand
89 31131 Molineria capitulata (Lour.) Herb. HYPOXIDACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2806 Nan/Thailand
90 23156 Molineria gracilis Kurz HYPOXIDACEAE P. Srisanga 2536 Nan/Thailand
91 102401 Molineria latifolia (Dryand. ex W.T.Aiton) Herb. ex Kurz HYPOXIDACEAE V. Nguanchoo 638 Nan/Thailand
92 102449 Molineria latifolia (Dryand. ex W.T.Aiton) Herb. ex Kurz HYPOXIDACEAE V. Nguanchoo 692 Nan/Thailand
93 25647 Molineria latifolia (Dryand. ex W.T.Aiton) Herb. ex Kurz HYPOXIDACEAE C. Maknoi 183 Chiang Mai/Thailand
94 69720 Molineria latifolia (Dryand. ex W.T.Aiton) Herb. ex Kurz HYPOXIDACEAE V. Nguanchoo 351 Chiang Mai/Thailand
95 69705 Molineria latifolia (Dryand. ex W.T.Aiton) Herb. ex Kurz HYPOXIDACEAE V. Nguanchoo 315 Chiang Mai/Thailand
96 57591 Molineria latifolia (Dryand. ex W.T.Aiton) Herb. ex Kurz HYPOXIDACEAE Sorleehah Delah 2 Songkhla/Thailand
97 37625 Molineria latifolia (Dryand. ex W.T.Aiton) Herb. ex Kurz HYPOXIDACEAE J.F. Maxwell 06-562 Krabi/Thailand
98 27494 Molineria latifolia (Dryand. ex W.T.Aiton) Herb. ex Kurz HYPOXIDACEAE P. Kumphet sn. 178 Chiang Mai/Thailand
99 83717 Molineria sp. HYPOXIDACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2743 Tak/Thailand
100 88343 Molineria sp. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 195 Chiang Rai/Thailand