ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 30869 Curculigo capitata Kuntze HYPOXIDACEAE J.F. Maxwell 07-377 Chiang Rai/Thailand
2 70636 Curculigo capitata Kuntze HYPOXIDACEAE N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020522 Mandalay/Myanmar
3 32314 Curculigo capitata Kuntze HYPOXIDACEAE J.F. Maxwell 06-514 Chiang Rai/Thailand
4 115268 Curculigo capitata Kuntze HYPOXIDACEAE W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 803 Phayao/THAILAND
5 93598 Curculigo capitulata (Lour.) O.K. HYPOXIDACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5781 Chiang Mai/Thailand
6 91072 Curculigo capitulata (Lour.) O.K. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 1082 Phayao/Thailand
7 75499 Curculigo capitulata (Lour.) O.K. HYPOXIDACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095196 Chin State/Myanmar
8 42512 Curculigo crassifolia (Baker) Hook.f. HYPOXIDACEAE Zhou Shi-shun 3731 Yunnan/China
9 36820 Curculigo gracilis (Kurz) Hk.f. HYPOXIDACEAE P. Suksathan 4563 Loei/Thailand
10 83528 Curculigo latifolia Roscoe HYPOXIDACEAE Ubonwan Upho UBON 1129 Satun/Thailand
11 95889 Curculigo megacarpa Ridl. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 1845 Kanchanaburi/Thailand
12 46337 Curculigo megacarpa Ridl. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 3331 Udon Thani/Thailand
13 50395 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE H. Takahashi T-62843 Chiang Mai/Thailand
14 29850 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 1443 Phitsanulok/Thailand
15 50398 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE H. Takahashi T-62992 Chiang Mai/Thailand
16 116347 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE N. Boonruang 0026 Chaiyaphum/THAILAND
17 50399 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE H. Takahashi T-62901 Chiang Mai/Thailand
18 101969 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE Phiangphak Sukkharak 30 Chiang Mai/Thailand
19 75942 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094707 Magway/Myanmar
20 95361 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4173 Lampang/Thailand
21 83640 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
22 114600 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4949 Lampang/THAILAND
23 42295 Curculigo orchidoides Gaertn. HYPOXIDACEAE Zhou Shi-shun 2865 Yunnan/China
24 93209 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE D. Argyriou 322 Preah Vihear/Cambodia
25 8839 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE W. Nanakorn et al. 8839 Loei/Thailand
26 91108 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3475 Phayao/Thailand
27 85306 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 7954 Sukhothai/Thailand
28 82919 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 12303 Phayao/Thailand
29 91214 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3652 Phayao/Thailand
30 85462 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 8161 Sukhothai/Thailand
31 20803 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE S. Watthana 1166 Kanchanaburi/Thailand
32 20203 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE S. Watthana s.n. Kanchanaburi/Thailand
33 50428 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE M.N. Tamura, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60788 Chiang Mai/Thailand
34 104833 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 5709 Phetchabun/Thailand
35 67829 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 10509 Mae Hong Son/Thailand
36 112632 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 2119 Kanchanaburi/THAILAND
37 12063 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE Serm 139 Chiang Mai/Thailand
38 58614 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9649 Uttaradit/Thailand
39 15860 Curculigo sp. HYPOXIDACEAE P. Srisanga & C. Puff 1059 Mae Hong Son/Thailand
40 66831 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 10429 Mae Hong Son/Thailand
41 56462 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051202 Chin State/Myanmar
42 82885 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 12269 Phayao/Thailand
43 77571 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11048 Mae Hong Son/Thailand
44 76041 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094776 Chin State/Myanmar
45 58779 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9398 Chiang Mai/Thailand
46 69209 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089297 Chin State/Myanmar
47 117424 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 1010 Mae Hong Son/THAILAND
48 34544 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE P. Suksathan 4350 Chiang Mai/Thailand
49 30872 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE J.F. Maxwell 07-381 Chiang Rai/Thailand
50 67643 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 910 Lampang/Thailand
51 68944 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089499 Chin State/Myanmar
52 43402 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE D. Khrueasan MS353 Chiang Mai/Thailand
53 113800 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-050 Phongsali/LAOS
54 85915 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 12568 Chiang Rai/Thailand
55 110709 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 1916 Nan/THAILAND
56 112642 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 2129 Kanchanaburi/THAILAND
57 112782 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 2269 Kanchanaburi/THAILAND
58 113383 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-84 Phongsali/LAOS
59 18272 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 1044 Loei/Thailand
60 14486 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 275 Chiang Mai/Thailand
61 105450 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 6793 Phetchabun/Thailand
62 115338 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 873 Chiang Rai/THAILAND
63 115135 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 670 Lamphun/THAILAND
64 115808 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE K. Wangwasit 180425-3 Loei/THAILAND
65 11344 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE Serm 85 Chiang Mai/Thailand
66 117177 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 2444 Kanchanaburi/THAILAND
67 117191 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 2458 Kanchanaburi/THAILAND
68 15689 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 999 Chiang Mai/Thailand
69 91039 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 1049 Phayao/Thailand
70 30467 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE P. Suksathan 4187 Chiang Mai/Thailand
71 85091 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3326 Phayao/Thailand
72 85680 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE W. Pongamornkul 5021 Chiang Mai/Thailand
73 48688 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri s.n. Uttaradit/Thailand
74 29888 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 1480 Phitsanulok/Thailand
75 70637 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuyuki Tsujita and Khin Myo Htwe 036006 Mandalay/Myanmar
76 90997 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 1007 Phayao/Thailand
77 82976 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 12360 Phayao/Thailand
78 91081 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 1091 Phayao/Thailand
79 91782 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE N. Muangyen 1150 Lampang/Thailand
80 27769 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 351 Chiang Mai/Thailand
81 96335 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE Mahasarakham University 18 Chiang Mai/Thailand
82 25670 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 207 Phitsanulok/Thailand
83 104766 Hypoxis aurea Lour. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 5642 Phetchabun/Thailand
84 36240 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3663 Khon Kaen/Thailand
85 21051 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 1624 Chiang Mai/Thailand
86 43403 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE D. Khrueasan MS344 Chiang Mai/Thailand
87 73102 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 11270 Mae Hong Son/Thailand
88 104735 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE C. Maknoi 5610 Phetchabun/Thailand
89 101690 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE W. Pongamornkul 6231 Lamphun/Thailand
90 71280 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 989 Lamphun/Thailand
91 48508 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11121 Chiang Rai/Thailand
92 73216 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 11388 Mae Hong Son/Thailand
93 67821 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 10501 Mae Hong Son/Thailand
94 67812 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 10492 Mae Hong Son/Thailand
95 63562 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6634 Khon Kaen/Thailand
96 54450 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6898 Khon Kaen/Thailand
97 65987 Hypoxis sp. HYPOXIDACEAE M. Norsaengsri 3791 Chaiyaphum/Thailand
98 17667 Molineria capitulata (Lour.) Herb. HYPOXIDACEAE P. Srisanga 1446 Nan/Thailand
99 113787 Molineria capitulata (Lour.) Herb. HYPOXIDACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-037 Phongsali/LAOS
100 31131 Molineria capitulata (Lour.) Herb. HYPOXIDACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2806 Nan/Thailand