ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 129832 Corylopsis gotoana Makino Hamamelidaceae Shunichi Sato 191 Japan
2 109003 Corylopsis pauciflora Siebold & Zucc. Hamamelidaceae C.M.Wang, H.H.Yang 6987 Taiwan
3 135475 Corylopsis sinensis Hemsl. Hamamelidaceae Fumihiro Konta, Xiang Kun Qing, Satoko Arakawa 4496 China
4 109262 Corylopsis spicata Siebold & Zucc. Hamamelidaceae M. Nomura FOK 611725 Japan
5 33500 Disanthus cercidifolius Maxim. Hamamelidaceae Y. Yamashita et al. FOK 76786 Japan
6 135685 Disanthus cercidifolius subsp. longipes (H.T.Chang) K.Y.Pan Hamamelidaceae Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH 2296 China
7 33683 Distylium racemosum Siebold & Zucc. Hamamelidaceae M. Nomura FOK 614200 Japan
8 26183 Distylium racemosum Siebold & Zucc. Hamamelidaceae T. Matsumoto et al. FOK 7027 Japan
9 57466 Distylium racemosum Siebold & Zucc. Hamamelidaceae T. Matsumoto et al. FOK 60958 Japan
10 18290 Distylium sp. Hamamelidaceae M. Norsaengsri 1063 Loei/Thailand
11 108885 Eustigma oblongifoilium Gardner & Champ. Hamamelidaceae C.M.Wang, C.Y.Li 4755 Taiwan
12 29513 Exbucklandia populnea (R.Br. ex Griff.) R.W.Br. Hamamelidaceae C. Glamwaewwong 1297 Chiang Mai/Thailand
13 25607 Exbucklandia populnea (R.Br. ex Griff.) R.W.Br. Hamamelidaceae C. Maknoi 643 Chiang Mai/Thailand
14 15325 Exbucklandia populnea (R.Br. ex Griff.) R.W.Br. Hamamelidaceae P. Suksathan 1595 Chiang Mai/Thailand
15 11109 Exbucklandia populnea (R.Br. ex Griff.) R.W.Br. Hamamelidaceae L. Averyanov 2491 Vietnam
16 22670 Exbucklandia populnea (R.Br. ex Griff.) R.W.Br. Hamamelidaceae P. Srisanga, C. Maknoi 2414 Chiang Mai/Thailand
17 103684 Exbucklandia populnea (R.Br. ex Griff.) R.W.Br. Hamamelidaceae Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana, Truong Quang Cuong 2 18 Chiang Mai/Thailand
18 46524 Exbucklandia populnea (R.Br. ex Griff.) R.W.Br. Hamamelidaceae W. Pongamornkul 2599 Chiang Mai/Thailand
19 96964 Hamamelis japonica Siebold & Zucc. Hamamelidaceae N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK 60183 Japan
20 26770 Hamamelis japonica Siebold & Zucc. Hamamelidaceae Y. Yamashita et al. FOK 65710 Japan
21 86842 Loropetalum chinense (R.Br.) Oliver Hamamelidaceae C. Glamwaewwong 58 136 Chiang Mai/Thailand
22 96480 Loropetalum chinense (R.Br.) Oliver Hamamelidaceae Mahasarakham University 163 Chiang Mai/Thailand
23 96689 Loropetalum chinense (R.Br.) Oliver Hamamelidaceae C. Glamwaewwong 60 205 Chiang Mai/Thailand
24 16328 Loropetalum chinense (R.Br.) Oliver Hamamelidaceae P. Srisanga 1185 Nan/Thailand
25 16619 Loropetalum chinense (R.Br.) Oliver Hamamelidaceae P. Srisanga 1213 Nan/Thailand
26 16780 Loropetalum chinense (R.Br.) Oliver Hamamelidaceae P. Srisanga 1257 Nan/Thailand
27 15262 Sycopsis griffithiana Oliv. Hamamelidaceae P. Srisanga 977 Nan/Thailand
28 17654 Sycopsis griffithiana Oliv. Hamamelidaceae P. Srisanga 1433 Nan/Thailand
29 22181 Sycopsis griffithiana Oliv. Hamamelidaceae P. Srisanga 2241 Nan/Thailand
30 23603 Sycopsis griffithiana Oliv. Hamamelidaceae P. Srisanga 2612 Nan/Thailand
31 109062 Sycopsis sinensis Oliv. Hamamelidaceae C.M.Wang 8076 Taiwan
32 21149 Sycopsis sp. Hamamelidaceae P. Srisanga, C. Maknoi 2023 Nan/Thailand
33 18170 Sycopsis sp. Hamamelidaceae P. Srisanga 1723 Nan/Thailand
34 6383 Symingtonia populnea (R.Br. ex Griff.) Steenis Hamamelidaceae W. Nanakorn et al. 6383 Chiang Mai/Thailand