ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 64249 Anisadenia pubescens Griff. Linaceae Li-Jianwu 1078 China
2 19434 Anisadenia saxatilis Wall. ex C.F. Meisner Linaceae P. Suksathan 2682 Phitsanulok/Thailand
3 4595 Anisadenia saxatilis Wall. ex C.F. Meisner Linaceae W. Nanakorn et al. 4595 Chiang Mai/Thailand
4 4614 Anisadenia saxatilis Wall. ex C.F. Meisner Linaceae W. Nanakorn et al. 4614 Chiang Mai/Thailand
5 13167 Indorouchera griffithiana (Planch.) Hall. f. Linaceae T.G. Laman 1155 Indonesia
6 43876 Indorouchera griffithiana (Planch.) Hall. f. Linaceae S. Gardner, P. Sidisunthon ST 452 Trang/Thailand
7 82276 Indorouchera griffithiana (Planch.) Hall. f. Linaceae Leong, P., Mohd Firman, M.A. SING 2011 58 Singapore
8 82295 Indorouchera griffithiana (Planch.) Hall. f. Linaceae Leong, P., Mohd Firman, M.A. SING 2011 58 Singapore
9 26949 Linum medium (Planch.) Britton Linaceae Y. Sakai FOK 66969 Japan
10 5765 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae W. Nanakorn et al. 5765 Chiang Mai/Thailand
11 8775 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae W. Nanakorn et al. 8775 Chiang Mai/Thailand
12 5714 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae W. Nanakorn et al. 5714 Chiang Mai/Thailand
13 5469 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae W. Nanakorn et al. 5469 Chiang Mai/Thailand
14 2863 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae W. Nanakorn et al. 2863 Chiang Mai/Thailand
15 17717 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae W. Pongamornkul 643 Chiang Mai/Thailand
16 2934 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae W. Nanakorn et al. 2934 Chiang Mai/Thailand
17 21252 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae M. Norsaengsri 1197 Chiang Mai/Thailand
18 22569 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae P. Srisanga 2408 Nan/Thailand
19 25611 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae C. Maknoi 650 Chiang Mai/Thailand
20 24549 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae C. Glamwaewwong 764 Chiang Mai/Thailand
21 32208 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae J.F. Maxwell 06 108 Chiang Rai/Thailand
22 12920 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae P. Srisanga 450 Nan/Thailand
23 45029 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae M. Tanaros 431 Chiang Mai/Thailand
24 129144 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2691 Chiang Mai/Thailand
25 116971 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 164 Laos
26 101792 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae P. Panyadee, W. Pongamornkul 98 Chiang Mai/Thailand
27 95604 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae W. Pongamornkul 5965 Chiang Mai/Thailand
28 94203 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae W. Pongamornkul 5903 Chiang Mai/Thailand
29 59355 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae Yin-Jiangtao 1996 China
30 62113 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae D. Khrueasan MS 771 Chiang Mai/Thailand
31 42987 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae Zhou-Shishun 3664 China
32 81895 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae M. Norsaengsri 11929 Lampang/Thailand
33 35288 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8087 Chiang Mai/Thailand
34 71982 Reinwardtia indica Dumort. Linaceae N. Muangyen 74 Chiang Mai/Thailand
35 64206 Tirpitzia bilocularis Suksathan & K.Larsen Linaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2608 Lampang/Thailand
36 132775 Tirpitzia bilocularis Suksathan & K.Larsen Linaceae Anchalee Nuammee 653 Chiang Rai/Thailand
37 16834 Tirpitzia bilocularis Suksathan & K.Larsen Linaceae P. Suksathan 2243 Chiang Rai/Thailand
38 56971 Tirpitzia bilocularis Suksathan & K.Larsen Linaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2056 Nan/Thailand
39 56330 Tirpitzia bilocularis Suksathan & K.Larsen Linaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 8967 Chiang Rai/Thailand
40 55340 Tirpitzia bilocularis Suksathan & K.Larsen Linaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 8297 Chiang Rai/Thailand
41 26004 Tirpitzia bilocularis Suksathan & K.Larsen Linaceae P. Suksathan 3660 Lampang/Thailand
42 48634 Tirpitzia bilocularis Suksathan & K.Larsen Linaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 7385 Chiang Rai/Thailand
43 138741 Tirpitzia bilocularis Suksathan & K.Larsen Linaceae Martin van de Bult 1906 Chiang Rai/Thailand
44 66097 Tirpitzia bilocularis Suksathan & K.Larsen Linaceae M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10341 Chiang Rai/Thailand