ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 47216 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE Chusie KY103 Mae Hong Son/Thailand
2 80069 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097522 Chin State/Myanmar
3 74929 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE C. Maknoi 6575 Phetchabun/Thailand
4 69744 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe 090406 Chin State/Myanmar
5 60854 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE Ling Shein Man 087109 Chin State/Myanmar
6 60704 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE Ling Shein Man 087857 Chin State/Myanmar
7 61059 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086755 Chin State/Myanmar
8 82967 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE M. Norsaengsri 12351 Phayao/Thailand
9 48831 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31630 Loei/Thailand
10 71778 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091231 Chin State/Myanmar
11 44104 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0086 Trang/Thailand
12 43692 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0290 Songkhla/Thailand
13 35274 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN5071 Chiang Mai/Thailand
14 18706 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE P. Srisanga 1864 Nan/Thailand
15 16394 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE P. Suksathan 2069 Mae Hong Son/Thailand
16 16016 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE P. Suksathan & David J. Middleton 1895 Chiang Mai/Thailand
17 6157 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE W. Nanakorn et al. 6157 Chiang Mai/Thailand
18 56262 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051319 Chin State/Myanmar
19 108390 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE W. Pongamornkul 6598 Chiang Mai/Thailand
20 95979 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE P. Phaosrichai 377 Mae Hong Son/Thailand
21 61137 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086567 Chin State/Myanmar
22 93856 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda and Khin Myo Htwe 022409 Mandalay/Myanmar
23 92540 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE W. Pongamornkul 5343 Chiang Mai/Thailand
24 104485 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE T. Khambai 508 Uttaradit/Thailand
25 88146 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE W. Pongamornkul 5152 Chiang Mai/Thailand
26 103681 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-15 Chiang Mai/Thailand
27 109723 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-294 Phongsaly/Laos
28 116157 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don MYRICACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6809 Chiang Mai/Thailand
29 47215 Myrica nagi Thunb. MYRICACEAE Chusie KY130 Mae Hong Son/Thailand
30 108865 Myrica rubra Siebold & Zucc. MYRICACEAE C.M.Wang 04123 Taiwan
31 47523 Myrica rubra Siebold & Zucc. MYRICACEAE S. Kobayashi, N. Kuroiwa, Y. Kurahashi et al. FOK-070314 Kochi/Japan
32 26999 Myrica rubra Siebold & Zucc. MYRICACEAE M. Nomura FOK-611627 Kochi/Japan
33 26556 Myrica rubra Siebold & Zucc. MYRICACEAE T. Matsumoto et al. FOK-056103 Kochi/Japan
34 117264 Myrica rubra Siebold & Zucc. MYRICACEAE N. Muangyen 2531 Kanchanaburi/Thailand
35 83225 Myrica rubra Siebold & Zucc. MYRICACEAE W. Pongamornkul 4760 Chiang Mai/Thailand
36 83089 Myrica rubra Siebold & Zucc. MYRICACEAE W. Pongamornkul 4624 Chiang Mai/Thailand
37 57519 Myrica rubra Siebold & Zucc. MYRICACEAE T. Matsumoto et al. FOK-056103 Kochi/Japan
38 89088 Myrica rubra Siebold & Zucc. MYRICACEAE N. Muangyen 679 Phayao/Thailand
39 74846 Myrica rubra Siebold & Zucc. MYRICACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10825 Chiang Mai/Thailand
40 84036 Myrica rubra Siebold & Zucc. MYRICACEAE W. Pongamornkul 4822 Chiang Mai/Thailand
41 83073 Myrica rubra Siebold & Zucc. MYRICACEAE W. Pongamornkul 4608 Chiang Mai/Thailand
42 47500 Myrica rubra Siebold & Zucc. MYRICACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-070770 Kochi/Japan
43 80679 Myrica rubra Siebold & Zucc. MYRICACEAE W. Pongamornkul 4536 Chiang Mai/Thailand
44 6185 Myrica sp. MYRICACEAE W. Nanakorn et al. 6185 Chiang Mai/Thailand
45 10418 Myrica sp. MYRICACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 95 Chiang Mai/Thailand
46 15301 Myrica sp. MYRICACEAE P. Suksathan 1575 Chiang Mai/Thailand
47 111781 Myrica sp. MYRICACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-301 Xiangkhouang/Laos
48 74952 Myrica sp. MYRICACEAE C. Maknoi 6598 Phetchabun/Thailand
49 117284 Myrica sp. MYRICACEAE N. Muangyen 2551 Kanchanaburi/Thailand
50 5849 Myrica sp. MYRICACEAE W. Nanakorn et al. 5849 Chiang Mai/Thailand
51 49944 Myrica sp. MYRICACEAE M. Norsaengsri 6464 Uttaradit/Thailand
52 111712 Myrica sp. MYRICACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-232 Xiangkhouang/Laos