ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 51907 Botrychium japonicum (Prantl) Underw. Ophioglossaceae T. Nakamura, K. Yamaoka et al. FOK 62631 Japan
2 77390 Botrychium japonicum (Prantl) Underw. Ophioglossaceae N. Kitaoka et al. FOK 63714 Japan
3 72529 Botrychium lanuginosum Wall. ex Hook. & Grev. Ophioglossaceae David J. Middleton, S. Lindsay, P. Suksathan 4993 Chiang Mai/Thailand
4 11469 Botrychium lanuginosum Wall. ex Hook. & Grev. Ophioglossaceae W. Pongamornkul 193 Chiang Mai/Thailand
5 14647 Botrychium lanuginosum Wall. ex Hook. & Grev. Ophioglossaceae P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 859 Nan/Thailand
6 15022 Botrychium lanuginosum Wall. ex Hook. & Grev. Ophioglossaceae P. Suksathan 140 Chiang Mai/Thailand
7 21302 Botrychium lanuginosum Wall. ex Hook. & Grev. Ophioglossaceae P. Srisanga 2153 Nan/Thailand
8 25901 Botrychium lanuginosum Wall. ex Hook. & Grev. Ophioglossaceae P. Suksathan 3558 Chiang Rai/Thailand
9 30740 Botrychium lanuginosum Wall. ex Hook. & Grev. Ophioglossaceae S. Watthana 2433 Chiang Mai/Thailand
10 68018 Botrychium lanuginosum Wall. ex Hook. & Grev. Ophioglossaceae C. Lakoet 399 Mae Hong Son/Thailand
11 139400 Botrychium lanuginosum Wall. ex Hook. & Grev. Ophioglossaceae Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1979 Uttaradit/Thailand
12 91546 Botrychium multifidum var. robustum (Rupr.) R.T. Clausen Ophioglossaceae Kenji Horie s.n. Japan
13 76419 Botrychium sp. Ophioglossaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94366 Myanmar
14 91418 Botrychium strictum Underw. Ophioglossaceae Kenji Horie s.n. Japan
15 32659 Botrychium ternatum (Thunb.) Sw. Ophioglossaceae M. Matsumoto, K. Kamimura et al. FOK 69440 Japan
16 77391 Botrychium ternatum (Thunb.) Sw. Ophioglossaceae N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK 69882 Japan
17 91453 Botrychium virginianum (L.) Sw. Ophioglossaceae Kenji Horie s.n. Japan
18 124634 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Ophioglossaceae N. Muangyen 3211 Kanchanaburi/Thailand
19 132137 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Ophioglossaceae W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2946 Lampang/Thailand
20 131557 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Ophioglossaceae Chusie Trisonthi s.n. 3 Nan/Thailand
21 31068 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Ophioglossaceae K. Kertsawang 774 Chanthaburi/Thailand
22 39023 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Ophioglossaceae W. Pongamornkul 2368 Chiang Mai/Thailand
23 68547 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Ophioglossaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2911 Phayao/Thailand
24 133888 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Ophioglossaceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3408 Chiang Rai/Thailand
25 134953 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Ophioglossaceae T. Choopan et al. 2020 493 Nakhon Ratchasima/Thailand
26 121174 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Ophioglossaceae N. Muangyen 3156 Nan/Thailand
27 88011 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Ophioglossaceae Ubonwan Upho UBON 234 Narathiwat/Thailand
28 12967 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Ophioglossaceae K. Larsen, S. Larsen, Christian Tange, Robbin Moran, T. Niyomdham, P. Puudjaa 45767 Songkhla/Thailand
29 84745 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Ophioglossaceae K. Kertsawang 2232 Chanthaburi/Thailand
30 134954 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Ophioglossaceae T. Choopan et al. 2020 494 Nakhon Ratchasima/Thailand
31 112797 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Ophioglossaceae N. Muangyen 2284 Kanchanaburi/Thailand
32 86063 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Ophioglossaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 67 Laos
33 112667 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Ophioglossaceae N. Muangyen 2154 Kanchanaburi/Thailand
34 7274 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Ophioglossaceae W. Nanakorn et al. 7274 Phatthalung/Thailand
35 127671 Ophioglossum costatum R. Br. Ophioglossaceae W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2638 Kanchanaburi/Thailand
36 114651 Ophioglossum costatum R. Br. Ophioglossaceae W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4999 Lampang/Thailand
37 58443 Ophioglossum costatum R. Br. Ophioglossaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 9478 Phrae/Thailand
38 1593 Ophioglossum costatum R. Br. Ophioglossaceae W. Nanakorn et al. 1593 Khon Kaen/Thailand
39 14408 Ophioglossum gramineum Willd. Ophioglossaceae P. Suksathan 1713 Phitsanulok/Thailand
40 87148 Ophioglossum gramineum Willd. Ophioglossaceae NULL Amnat Charoen/Thailand
41 60140 Ophioglossum nudicaule L. f. Ophioglossaceae M. Norsaengsri 5929 Amnat Charoen/Thailand
42 83741 Ophioglossum pendulum L. Ophioglossaceae W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2768 Tak/Thailand
43 30338 Ophioglossum pendulum L. Ophioglossaceae C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1293 Loei/Thailand
44 17127 Ophioglossum pendulum L. Ophioglossaceae P. Suksathan 2456 Yala/Thailand
45 43479 Ophioglossum pendulum L. Ophioglossaceae D. Khrueasan MS 324 Chiang Mai/Thailand
46 15010 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae P. Suksathan 141 Chiang Mai/Thailand
47 15827 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae P. Srisanga, C. Puff 1046 Mae Hong Son/Thailand
48 6608 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae W. Nanakorn et al. 6608 Chiang Mai/Thailand
49 17112 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae P. Suksathan 2441 Yala/Thailand
50 4775 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae W. Nanakorn et al. 4775 Mae Hong Son/Thailand
51 17921 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae D. Burk, A. Rothe, A. Wiepning s.n. Chiang Mai/Thailand
52 20814 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae M. Norsaengsri 1550 Chiang Mai/Thailand
53 28529 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae S. Pumicong 410 Mae Hong Son/Thailand
54 32373 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae J.F. Maxwell 06 398 Chiang Mai/Thailand
55 43444 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae K. Kertsawang 1265 Uttaradit/Thailand
56 54982 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1898 Nan/Thailand
57 59162 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 9699 Chiang Rai/Thailand
58 73897 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae M. Norsaengsri 11426 Chiang Mai/Thailand
59 83362 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae N. Puthisawong, O. Suwanmala 46 Chiang Mai/Thailand
60 85809 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae M. Norsaengsri 12462 Chiang Rai/Thailand
61 88479 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae N. Muangyen 331 Phayao/Thailand
62 90964 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae Fern Botany KU 17 Chiang Mai/Thailand
63 96520 Ophioglossum petiolatum Hook. Ophioglossaceae C. Glamwaewwong 60 36 Chiang Mai/Thailand
64 126228 Ophioglossum reticulatum L. Ophioglossaceae N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 20489 Myanmar
65 126461 Ophioglossum thermale var. nipponicum (Miyabe et Kudo) M.Nishida Ophioglossaceae H. Sada FOK 69743 Japan