ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 109772 Averrhoa bilimbi L. OXALIDACEAE Kanokpan Nhoodang 49 Chiang Mai/THAILAND
2 96668 Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE C. Glamwaewwong 184/60 Chiang Mai/Thailand
3 93820 Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE Khin Myo Htwe 024025 Mandalay/Myanmar
4 52423 Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 990.1 Chiang Mai/Thailand
5 3331 Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 3331 Chiang Mai/Thailand
6 90548 Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-469 Luang Prabang/Laos
7 55014 Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE P. Krachai 29 Khon Kaen/Thailand
8 36956 Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE P. Srisanga 3172 Chiang Mai/Thailand
9 25048 Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE C. Glamwaewwong 998 Chiang Mai/Thailand
10 75879 Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi & Tin Mya Soe 094426 Magway/Myanmar
11 51250 Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE M. Norsaengsri 2672 Khon Kaen/Thailand
12 87146 Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE Wararat Booncharoen 6 Chiang Rai/Thailand
13 37971 Biophytum adiantoides Wight ex Edgew. & Hook. f. OXALIDACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3060 Khon Kaen/Thailand
14 50644 Biophytum adiantoides Wight ex Edgew. & Hook. f. OXALIDACEAE S. Sawangsawat 126 Rayong/Thailand
15 40980 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE K. Kertsawang 892 Chiang Mai/Thailand
16 12194 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE W. La-ongsri 27 Chiang Mai/Thailand
17 18450 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE P. Suksathan 2777 Chiang Mai/Thailand
18 38795 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE C. Maknoi 2465 Loei/Thailand
19 88234 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE W. Pongamornkul 5240 Chiang Mai/Thailand
20 71396 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE W. Pongamornkul 3836 Chiang Mai/Thailand
21 55023 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE KK 5 Loei/Thailand
22 23273 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE C. Glamwaewwong 292 Chiang Mai/Thailand
23 19299 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE S. Watthana 1007 Chiang Mai/Thailand
24 4289 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 4289 Chiang Mai/Thailand
25 941 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 941 Chiang Mai/Thailand
26 93572 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5755 Chiang Mai/Thailand
27 45762 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE Suttilak Wittayamateewong s.n. Chiang Mai/Thailand
28 1180 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 1180 Chiang Mai/Thailand
29 54434 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6873 Khon Kaen/Thailand
30 6846 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 6846 Chiang Mai/Thailand
31 1279 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 1279 Chiang Mai/Thailand
32 9784 Biophytum petersianum Klotzsch OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 9784 Tak/Thailand
33 1176 Biophytum reinwardtii (Zucc.) Klotzsch OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 1176 Chiang Mai/Thailand
34 75945 Biophytum reinwardtii (Zucc.) Klotzsch OXALIDACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094713 Magway/Myanmar
35 35596 Biophytum reinwardtii (Zucc.) Klotzsch OXALIDACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8430 Mae Hong Son/Thailand
36 1459 Biophytum reinwardtii (Zucc.) Klotzsch OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 1459 Chiang Mai/Thailand
37 4177 Biophytum reinwardtii (Zucc.) Klotzsch OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 4177 Chiang Mai/Thailand
38 42905 Biophytum reinwardtii (Zucc.) Klotzsch OXALIDACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3480 Phetchabun/Thailand
39 4743 Biophytum reinwardtii (Zucc.) Klotzsch OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 4743 Mae Hong Son/Thailand
40 6837 Biophytum reinwardtii (Zucc.) Klotzsch OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 6837 Chiang Mai/Thailand
41 15367 Biophytum reinwardtii (Zucc.) Klotzsch OXALIDACEAE W. Pongamornkul & R. Panya 474 Mae Hong Son/Thailand
42 39005 Biophytum reinwardtii (Zucc.) Klotzsch OXALIDACEAE W. Pongamornkul 2350 Chiang Mai/Thailand
43 75322 Biophytum reinwardtii (Zucc.) Klotzsch OXALIDACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095011 Chin State/Myanmar
44 21710 Biophytum reinwardtii (Zucc.) Klotzsch OXALIDACEAE S. Watthana 1502 Kamphaeng Phet/Thailand
45 38051 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3900 Khon Kaen/Thailand
46 37970 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3059 Khon Kaen/Thailand
47 37719 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE J.F. Maxwell 06-665 Chiang Mai/Thailand
48 45951 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE C. Maknoi 3862 Lop Buri/Thailand
49 40570 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE J.F. Maxwell 08-199 Lampang/Thailand
50 73033 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE M. Norsaengsri 10814 Mae Hong Son/Thailand
51 58645 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9680 Uttaradit/Thailand
52 89218 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE C. Maknoi 4011 Phetchabun/Thailand
53 96075 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4259 Lampang/Thailand
54 93830 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020647 Mandalay/Myanmar
55 7429 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 7429 Chiang Mai/Thailand
56 92742 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE N. Muangyen 1312 Kanchanaburi/Thailand
57 92411 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3884 Lampang/Thailand
58 9941 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE S. Watthana, P. Srisanga & C. Maknoi 14 Ratchaburi/Thailand
59 74150 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE Zhou-Shishun 7441 Yunnan/China
60 87280 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-122 Sainyabuli/Laos
61 87165 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-008 Luang Prabang/Laos
62 75723 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE W. Pongamornkul 4308 Mae Hong Son/Thailand
63 86282 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-286 Luang Prabang/Laos
64 75513 Biophytum sensitivum (L.) DC. OXALIDACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095218 Magway/Myanmar
65 48367 Biophytum sp. OXALIDACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38621 Phitsanulok/Thailand
66 111496 Biophytum sp. OXALIDACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-019 Xiangkhouang/Laos
67 50803 Biophytum sp. OXALIDACEAE S. Watthana 3532 Lampang/Thailand
68 105613 Biophytum sp. OXALIDACEAE C. Maknoi 7041 Phetchabun/Thailand
69 105199 Biophytum sp. OXALIDACEAE C. Maknoi 6435 Phetchabun/Thailand
70 73378 Biophytum sp. OXALIDACEAE C. Lakoet 0536 Mae Hong Son/Thailand
71 90409 Biophytum sp. OXALIDACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-331 Luang Prabang/Laos
72 43861 Biophytum sp. OXALIDACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1965 Surat Thani/Thailand
73 64432 Biophytum sp. OXALIDACEAE W. Pongamornkul 2981 Mae Hong Son/Thailand
74 70860 Biophytum sp. OXALIDACEAE Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 077 Luang Prabang/Laos
75 78856 Biophytum sp. OXALIDACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-134 Luang Prabang/Laos
76 85630 Biophytum sp. OXALIDACEAE C. Maknoi 8329 Sukhothai/Thailand
77 67871 Biophytum sp. OXALIDACEAE M. Norsaengsri 10551 Mae Hong Son/Thailand
78 48870 Biophytum sp. OXALIDACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38574 Phitsanulok/Thailand
79 21062 Biophytum sp. OXALIDACEAE M. Norsaengsri 1635 Chiang Mai/Thailand
80 8500 Biophytum thorelianum Guillaumin OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 8500 Khon Kaen/Thailand
81 55021 Biophytum thorelianum Guillaumin OXALIDACEAE P. Chantaranothai et al. 22 Sakon Nakhon/Thailand
82 87717 Biophytum umbraculum Welw. OXALIDACEAE Saensouk et al. 103 Phetchabun/Thailand
83 93512 Biophytum umbraculum Welw. OXALIDACEAE T. Pingyot 35 Chiang Mai/Thailand
84 57301 Oxalis acetosella L. OXALIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-065452 Kochi/Japan
85 111530 Oxalis acetosella L. OXALIDACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-053 Xiangkhouang/Laos
86 87881 Oxalis acetosella L. var. longicapsula Terao OXALIDACEAE Yujio Horii 35790 Japan
87 7263 Oxalis barrelieri L. OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 7263 Satun/Thailand
88 7525 Oxalis barrelieri L. OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 7525 Trang/Thailand
89 17088 Oxalis barrelieri L. OXALIDACEAE P. Suksathan 2417 Yala/Thailand
90 86891 Oxalis corniculata L. OXALIDACEAE C. Glamwaewwong 184/58 Chiang Mai/Thailand
91 46520 Oxalis corniculata L. OXALIDACEAE W. Pongamornkul 2595 Mae Hong Son/Thailand
92 54268 Oxalis corniculata L. OXALIDACEAE H. Takahashi et al. FOK-076527 Kochi/Japan
93 90011 Oxalis corniculata L. OXALIDACEAE Benyapha Silawaya 4 Phrae/Thailand
94 18472 Oxalis corniculata L. OXALIDACEAE P. Suksathan 2799 Chiang Mai/Thailand
95 47431 Oxalis corniculata L. OXALIDACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 40 Rayong/Thailand
96 93593 Oxalis corniculata L. OXALIDACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5776 Chiang Mai/Thailand
97 79205 Oxalis corniculata L. OXALIDACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-400 Xaignabouri/Laos
98 6799 Oxalis corniculata L. OXALIDACEAE S. Watthana & P. Srisanga 32 Chiang Mai/Thailand
99 6394 Oxalis corniculata L. OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 6394 Chiang Mai/Thailand
100 5402 Oxalis corniculata L. OXALIDACEAE W. Nanakorn et al. 5402 Chiang Mai/Thailand