ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 32409 Potamogeton berchtoldii Fieber POTAMOGETONACEAE Fumio Matsumoto 3154 Kochi/Japan
2 26362 Potamogeton berchtoldii Fieber POTAMOGETONACEAE M. Takahashi FOK-605263 Kochi/Japan
3 113331 Potamogeton crispus L. POTAMOGETONACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-32 Phongsaly/LAOS
4 42276 Potamogeton crispus L. POTAMOGETONACEAE Zhou Shi-shun 1905 Yunnan/China
5 26683 Potamogeton fryeri A.Benn. POTAMOGETONACEAE T. Matsumoto et al. FOK-051367 Kochi/Japan
6 17395 Potamogeton gramineus L. POTAMOGETONACEAE L. Medina & L. Picazo 540 Guadalajara/Spain
7 102354 Potamogeton gramineus L. var. heterophyllus (Schreb.) Fr. POTAMOGETONACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
8 12123 Potamogeton malaianus Miq. POTAMOGETONACEAE W. Nanakorn et al. 12123 Chiang Mai/Thailand
9 25434 Potamogeton malaianus Miq. POTAMOGETONACEAE W. La-ongsri 364 Sakon Nakhon/Thailand
10 26290 Potamogeton malaianus Miq. POTAMOGETONACEAE H. Sada et al. FOK-061879 Kochi/Japan
11 26624 Potamogeton malaianus Miq. POTAMOGETONACEAE M. Miyake et al. FOK-060028 Kochi/Japan
12 32518 Potamogeton malaianus Miq. POTAMOGETONACEAE M. Takahashi FOK-068076 Kochi/Japan
13 109423 Potamogeton malaianus Miq. POTAMOGETONACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara et al. FOK-074490 Japan
14 33006 Potamogeton malaianus Miq. POTAMOGETONACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara et al. FOK-074490 Kochi/Japan
15 40247 Potamogeton malaianus Miq. POTAMOGETONACEAE M. Norsaengsri 5436 Chaiyaphum/Thailand
16 62994 Potamogeton malaianus Miq. POTAMOGETONACEAE S. Sawangsawat 105 Nakhon Sawan/Thailand
17 126279 Potamogeton nodosus Poir. POTAMOGETONACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe and Kyaw Kine 028702 Chin State/Myanmar
18 115031 Potamogeton nodosus Poir. POTAMOGETONACEAE T. Choopan et al. 2018-342 Nakhon Ratchasima/Thailand
19 95322 Potamogeton nodosus Poir. POTAMOGETONACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4134 Lampang/Thailand
20 84652 Potamogeton nodosus Poir. POTAMOGETONACEAE K. Kertsawang 3433 Kalasin/Thailand
21 134663 Potamogeton nodosus Poir. POTAMOGETONACEAE T. Choopan et al. 2020-49 Nakhon Ratchasima/Thailand
22 22935 Potamogeton nodosus Poir. POTAMOGETONACEAE W. La-ongsri 247 Songkhla/Thailand
23 17396 Potamogeton obtusifolius Mert. & Koch POTAMOGETONACEAE E. Berger s.n. Switzerland
24 33656 Potamogeton orientalis Hagstr. POTAMOGETONACEAE M. Nomura FOK-612923 Kochi/Japan
25 32572 Potamogeton orientalis Hagstr. POTAMOGETONACEAE M. Takahashi FOK-068546 Kochi/Japan
26 32494 Potamogeton oxyphyllus Miq. POTAMOGETONACEAE H. Fukuhara FOK-067373 Kochi/Japan
27 17152 Potamogeton polygonifolius Pourr. POTAMOGETONACEAE W. Nanakorn et al. 17152 Nakhon Sawan/Thailand
28 16663 Potamogeton polygonifolius Pourr. POTAMOGETONACEAE S. Sasrirat 112 Nakhon Sawan/Thailand
29 6472 Potamogeton sp. POTAMOGETONACEAE W. Nanakorn et al. 6472 Maha Sarakham/Thailand
30 17153 Potamogeton sp. POTAMOGETONACEAE M. Norsaengsri 938 Nakhon Sawan/Thailand
31 15764 Potamogeton sp. POTAMOGETONACEAE M. Norsaengsri 876 Nakhon Sawan/Thailand