ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 97176 Buellia disciformis (Fr.) Mudd Physciaceae Kansri Boonpragob et al. 3607 Chiang Mai/Thailand
2 97174 Buellia disciformis (Fr.) Mudd Physciaceae NULL Chiang Mai/Thailand
3 97175 Buellia disciformis (Fr.) Mudd Physciaceae Kansri Boonpragob et al. 2032 Chiang Mai/Thailand
4 119472 Buellia erubescens Arnold Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6432 Chiang Mai/Thailand
5 119475 Buellia flavelloides S.R. Singh & D.D. Awasthi Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6388 Chiang Mai/Thailand
6 119476 Buellia flavelloides S.R. Singh & D.D. Awasthi Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6375 Chiang Mai/Thailand
7 101553 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 153 Nakhon Ratchasima/Thailand
8 101563 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 648 Chiang Mai/Thailand
9 101562 Buellia sp. Physciaceae NULL Chiang Mai/Thailand
10 101561 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 642 Chiang Mai/Thailand
11 101560 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 632 Chiang Mai/Thailand
12 101559 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 621 Chiang Mai/Thailand
13 101558 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 618 Chiang Mai/Thailand
14 101557 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 341 Chiang Mai/Thailand
15 101556 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 215 Nakhon Ratchasima/Thailand
16 101565 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 672 Chiang Mai/Thailand
17 101554 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 169 Nakhon Ratchasima/Thailand
18 101552 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 84 Phetchaburi/Thailand
19 101566 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 675 Chiang Mai/Thailand
20 119836 Buellia sp. Physciaceae Phentita 6862 Chiang Mai/Thailand
21 119817 Buellia sp. Physciaceae Phentita 6841 Chiang Mai/Thailand
22 119474 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6376 Chiang Mai/Thailand
23 119473 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6373 Chiang Mai/Thailand
24 101555 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 196 Nakhon Ratchasima/Thailand
25 101577 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 756 Chiang Mai/Thailand
26 101588 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6743 Chiang Rai/Thailand
27 101587 Buellia sp. Physciaceae S. Khamplew 901 Chiang Mai/Thailand
28 101586 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 897 Chiang Mai/Thailand
29 101585 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 857 Chiang Mai/Thailand
30 101584 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 854 Chiang Mai/Thailand
31 101583 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 851 Chiang Mai/Thailand
32 101582 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 846 Chiang Mai/Thailand
33 101581 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 845 Chiang Mai/Thailand
34 101590 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 7145 Chiang Mai/Thailand
35 101579 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 764 Chiang Mai/Thailand
36 101589 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6791 Chiang Mai/Thailand
37 101578 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 759 Chiang Mai/Thailand
38 101580 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 797 Chiang Mai/Thailand
39 101576 Buellia sp. Physciaceae NULL Chiang Mai/Thailand
40 101575 Buellia sp. Physciaceae NULL Chiang Mai/Thailand
41 101574 Buellia sp. Physciaceae NULL Chiang Mai/Thailand
42 101573 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 716 Chiang Mai/Thailand
43 101572 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 700 Chiang Mai/Thailand
44 101571 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 692 Chiang Mai/Thailand
45 101570 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 106 Nakhon Ratchasima/Thailand
46 101569 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 77 Phetchaburi/Thailand
47 101568 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 31 Chiang Mai/Thailand
48 101567 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 3 Chiang Mai/Thailand
49 101564 Buellia sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 650 Chiang Mai/Thailand
50 101906 Dirinaria applanata (Fee) D.D. Awasthi Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6314 Chiang Mai/Thailand
51 119439 Dirinaria applanata (Fee) D.D. Awasthi Physciaceae Pranom Thamsura 6331 Chiang Mai/Thailand
52 119690 Dirinaria confluens (Fr.) D.D. Awasthi Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6663 Chaiyaphum/Thailand
53 119448 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 1689 Chiang Mai/Thailand
54 119445 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6401 Chiang Mai/Thailand
55 119443 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6415 Chiang Mai/Thailand
56 119442 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6453 Chiang Mai/Thailand
57 119441 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. Physciaceae Panitphicha 6364 Chiang Mai/Thailand
58 119440 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. Physciaceae Pranom Thamsura 6368 Chiang Mai/Thailand
59 97213 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. Physciaceae Kansri Boonpragob et al. 102 Chiang Mai/Thailand
60 97214 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. Physciaceae Kansri Boonpragob et al. 116 Chiang Mai/Thailand
61 97215 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. Physciaceae Kansri Boonpragob et al. 230 Chiang Mai/Thailand
62 101907 Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert s.n. Chiang Mai/Thailand
63 101911 Dirinaria sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 596 Chiang Mai/Thailand
64 101915 Dirinaria sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 663 Chiang Mai/Thailand
65 101908 Dirinaria sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 134 Chiang Mai/Thailand
66 101909 Dirinaria sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 476 Chiang Mai/Thailand
67 101910 Dirinaria sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 580 Chiang Mai/Thailand
68 119303 Dirinaria sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6366 Chiang Mai/Thailand
69 101912 Dirinaria sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 610 Chiang Mai/Thailand
70 101913 Dirinaria sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 811 Chiang Mai/Thailand
71 101914 Dirinaria sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 973 Chiang Mai/Thailand
72 101917 Dirinaria sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 818 Chiang Mai/Thailand
73 120103 Dirinaria sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 7137 Chiang Mai/Thailand
74 101916 Dirinaria sp. Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 664 Chiang Mai/Thailand
75 97252 Heterodermia appendiculata (Kurok.) Swinscow & Krog Physciaceae Kansri Boonpragob et al. 1457 Chiang Mai/Thailand
76 97253 Heterodermia appendiculata (Kurok.) Swinscow & Krog Physciaceae Kansri Boonpragob et al. 1460 Chiang Mai/Thailand
77 97254 Heterodermia appendiculata (Kurok.) Swinscow & Krog Physciaceae Kansri Boonpragob et al. 1461 Chiang Mai/Thailand
78 97257 Heterodermia casarettiana (A. Massal.) Trevis. Physciaceae Kansri Boonpragob et al. 2268 Chiang Mai/Thailand
79 97256 Heterodermia casarettiana (A. Massal.) Trevis. Physciaceae Kansri Boonpragob et al. 2269 Chiang Mai/Thailand
80 97255 Heterodermia casarettiana (A. Massal.) Trevis. Physciaceae Kansri Boonpragob et al. 3190 Chiang Mai/Thailand
81 102812 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 5796 Chiang Mai/Thailand
82 97258 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Kansri Boonpragob et al. 4023 Chiang Mai/Thailand
83 102809 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 4292 Chiang Mai/Thailand
84 102811 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 4392 Chiang Mai/Thailand
85 97260 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Thitiporn Pooprang 11825 Chiang Mai/Thailand
86 102813 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6221 Tak/Thailand
87 102817 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6262 Tak/Thailand
88 102816 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6253 Tak/Thailand
89 102815 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6242 Tak/Thailand
90 102810 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 4389 Chiang Mai/Thailand
91 102803 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 279 Chiang Mai/Thailand
92 119963 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6995 Chiang Mai/Thailand
93 102808 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 4934 Chiang Mai/Thailand
94 102807 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 444 Chiang Mai/Thailand
95 102806 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 404 Chiang Mai/Thailand
96 102805 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 303 Chiang Mai/Thailand
97 102804 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 297 Chiang Mai/Thailand
98 102802 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 278 Chiang Mai/Thailand
99 97259 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Kansri Boonpragob et al. 3982 Chiang Mai/Thailand
100 102814 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Physciaceae Sureeporn Jariangprasert 6233 Tak/Thailand