ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 30624 Banksia integrifolia Schltdl. Proteaceae P. Suksathan 4244 Chiang Mai/Thailand
2 88724 Grevillea robusta Cunn. ex R.Br. Proteaceae N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 575 Loei/Thailand
3 133740 Grevillea sp. Proteaceae W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7636 Tak/Thailand
4 88726 Grevillea sp. Proteaceae N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 576 Loei/Thailand
5 43626 Helicia attenuata (Jack) Blume Proteaceae P. Tippayasri ST 943 Songkhla/Thailand
6 47932 Helicia attenuata (Jack) Blume Proteaceae M. Norsaengsri 7100 Tak/Thailand
7 57639 Helicia cochinchinensis Lour. Proteaceae Y. Kokami et al. FOK 19801 Japan
8 26246 Helicia cochinchinensis Lour. Proteaceae S. Okunomiya, H. Takahashi et al. 64260 Japan
9 41567 Helicia excelsa (Roxb.) Blume Proteaceae P. Wessumritt 303 Rayong/Thailand
10 43646 Helicia excelsa (Roxb.) Blume Proteaceae S. Gardner, P. Sidisunthon ST 20 Trang/Thailand
11 8668 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae W. Nanakorn et al. 8668 Chiang Mai/Thailand
12 48843 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33451 Chiang Mai/Thailand
13 48663 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 7414 Chiang Rai/Thailand
14 47259 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae Chusie KY 64 Mae Hong Son/Thailand
15 31652 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae C. Maknoi 1027 Loei/Thailand
16 51011 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae W. Pongamornkul 2617 Chiang Mai/Thailand
17 37127 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae C. Maknoi 2009 Loei/Thailand
18 36635 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae C. Maknoi 1955 Loei/Thailand
19 38423 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae C. Maknoi, P. Srisanga 2195 Loei/Thailand
20 46462 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae W. Pongamornkul 2537 Mae Hong Son/Thailand
21 137677 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae K. Inthamma 1261 Uttaradit/Thailand
22 129337 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae Akharasit Bunsongthae 196 Chiang Mai/Thailand
23 6358 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae W. Nanakorn et al. 6358 Chiang Mai/Thailand
24 5917 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae W. Nanakorn et al. 5917 Chiang Mai/Thailand
25 137510 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae K. Inthamma 1018 Loei/Thailand
26 66602 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2862 Phayao/Thailand
27 62415 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae Romklao Botanical Garden 2554 355 Phitsanulok/Thailand
28 138760 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae Martin van de Bult 1939 Chiang Rai/Thailand
29 127966 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae K. Inthamma 802 Loei/Thailand
30 65173 Helicia formosana Hemsl. Proteaceae K. Srithi 697 Nan/Thailand
31 3839 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae W. Nanakorn et al. 3839 Loei/Thailand
32 59971 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2130 Nan/Thailand
33 38824 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae C. Maknoi 2494 Loei/Thailand
34 3111 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae W. Nanakorn et al. 3111 Loei/Thailand
35 23186 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae P. Srisanga 2566 Nan/Thailand
36 37182 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae C. Maknoi 2064 Loei/Thailand
37 30286 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1241 Loei/Thailand
38 101960 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae Phiangphak Sukkharak 14 Chiang Mai/Thailand
39 75741 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae W. Pongamornkul 4326 Mae Hong Son/Thailand
40 23205 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae P. Srisanga 2585 Nan/Thailand
41 38435 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae C. Maknoi, P. Srisanga 2207 Loei/Thailand
42 56763 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1953 Nan/Thailand
43 35354 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8165 Chiang Mai/Thailand
44 20951 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae P. Srisanga s.n. Nan/Thailand
45 19786 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae W. La-ongsri 148 Chiang Mai/Thailand
46 6312 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae W. Nanakorn et al. 6312 Loei/Thailand
47 27549 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae C. Maknoi 736 Loei/Thailand
48 38321 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae P. Srisanga, P. Suksathan 3254 Chiang Mai/Thailand
49 10479 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 138 Loei/Thailand
50 59232 Helicia formosana var. oblanceolata Sleumer Proteaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 9769 Chiang Rai/Thailand
51 36548 Helicia hainanensis Hayata Proteaceae C. Maknoi 1868 Loei/Thailand
52 38856 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae C. Maknoi 2526 Loei/Thailand
53 56221 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae M. Norsaengsri 790 Chiang Mai/Thailand
54 55107 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae S. Bunwong et al. 187 Loei/Thailand
55 142091 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Pongamornkul 8594 Chiang Mai/Thailand
56 51038 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Pongamornkul 2644 Chiang Mai/Thailand
57 56585 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga, Ling Shing Mang 51226 Myanmar
58 60336 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae Wang Hong 7954 China
59 56506 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 51147 Myanmar
60 52918 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae Yin-Jiangtao 1379 China
61 52523 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1599 Phayao/Thailand
62 49864 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae M. Norsaengsri 6384 Chiang Mai/Thailand
63 45027 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae M. Tanaros 429 Chiang Mai/Thailand
64 59642 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae T. Khambai 53 Chiang Mai/Thailand
65 51019 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Pongamornkul 2625 Chiang Mai/Thailand
66 48785 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae Shunsuke Tsugaru T 61825 Chiang Mai/Thailand
67 48820 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32749 Chiang Mai/Thailand
68 47258 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae Chusie KY 454 Mae Hong Son/Thailand
69 43250 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae Wang Hong 7954 China
70 6548 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Nanakorn et al. 6548 Chiang Mai/Thailand
71 14223 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae Morakot 11 Chiang Mai/Thailand
72 13677 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae P. Suksathan 1448 Chiang Mai/Thailand
73 11269 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Pongamornkul 114 Chiang Mai/Thailand
74 10883 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Nanakorn et al. 10883 Chiang Mai/Thailand
75 10400 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 77 Chiang Mai/Thailand
76 9870 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae S. Watthana, S. Siriphum 30 Chiang Mai/Thailand
77 9295 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Nanakorn et al. 9295 Loei/Thailand
78 35024 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Pongamornkul 1828 Mae Hong Son/Thailand
79 6616 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Nanakorn et al. 6616 Chiang Mai/Thailand
80 14510 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae S. Watthana, P. Srisanga, M. Norsaengsri 299 Chiang Mai/Thailand
81 6198 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Nanakorn et al. 6198 Chiang Mai/Thailand
82 6145 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Nanakorn et al. 6145 Chiang Mai/Thailand
83 5780 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Nanakorn et al. 5780 Chiang Mai/Thailand
84 5488 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Nanakorn et al. 5488 Chiang Mai/Thailand
85 4729 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Nanakorn et al. 4729 Mae Hong Son/Thailand
86 3644 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Nanakorn et al. 3644 Chiang Mai/Thailand
87 347 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Nanakorn et al. 347 Chiang Mai/Thailand
88 8191 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Nanakorn et al. 8191 Loei/Thailand
89 30595 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae J.F. Maxwell 09 142 Mae Hong Son/Thailand
90 37203 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae C. Maknoi 2085 Loei/Thailand
91 36596 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae C. Maknoi 1916 Loei/Thailand
92 35980 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae Jatupol K. 08 321 Chiang Mai/Thailand
93 35623 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8459 Mae Hong Son/Thailand
94 35514 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8338 Mae Hong Son/Thailand
95 61021 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86640 Myanmar
96 31994 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae Pranee Palee 915 Chiang Rai/Thailand
97 14327 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae W. Pongamornkul, P. Kumphet, S. Watthana 413 Chiang Mai/Thailand
98 31279 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2954 Chiang Mai/Thailand
99 14509 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae S. Watthana, P. Srisanga, M. Norsaengsri 298 Chiang Mai/Thailand
100 29589 Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae C. Maknoi 1331 Chiang Mai/Thailand