ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 47675 Illicium anisatum L. SCHISANDRACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-065833 Kochi/Japan
2 57328 Illicium anisatum L. SCHISANDRACEAE H. Takahashi et al. FOK-075996 Kochi/Japan
3 108892 Illicium anisatum L. SCHISANDRACEAE C.M.Wang & C.Y.Li 04696 Taiwan
4 33798 Illicium anisatum L. SCHISANDRACEAE M. Nomura FOK-614122 Kochi/Japan
5 26819 Illicium anisatum L. SCHISANDRACEAE S. Kuramoto, S. Kobayashi et al. FOK-064925 Kochi/Japan
6 26795 Illicium anisatum L. SCHISANDRACEAE M. Takahashi et al. FOK-065765 Kochi/Japan
7 43080 Illicium merrillianum A.C.Sm. SCHISANDRACEAE Zhou Shi-shun 2805 Yunnan/China
8 41934 Illicium micranthum Dunn SCHISANDRACEAE Zhou Shi-shun 2775 Yunnan/China
9 64236 Illicium micranthum Dunn SCHISANDRACEAE Li-Jianwu 1111 Yunnan/China
10 43605 Illicium peninsulare A.C.Sm. SCHISANDRACEAE S. Gardner & S. Khumchompoo ST2047 Surat Thani/Thailand
11 43606 Illicium peninsulare A.C.Sm. SCHISANDRACEAE S. Gardner & S. Khumchompoo ST2090 Chumphon/Thailand
12 44495 Illicium simonsii Maxim. SCHISANDRACEAE Zhou Shi-shun 2781 Yunnan/China
13 60203 Illicium simonsii Maxim. SCHISANDRACEAE Zhou Shishun 2781 Yunnan/China
14 79348 Illicium sp. SCHISANDRACEAE Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 21 Cambodia
15 37012 Illicium verum Hook.f. SCHISANDRACEAE P. Srisanga 3232 Chiang Mai/Thailand
16 27434 Illicium verum Hook.f. SCHISANDRACEAE P. Kumphet sn. 118 Chiang Mai/Thailand
17 131926 Illicium verum Hook.f. SCHISANDRACEAE W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 115 Chiang Mai/THAILAND
18 29431 Kadsura coccinea (Lem.) A.C.Sm. SCHISANDRACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Rai/Thailand
19 1885 Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib SCHISANDRACEAE W. Nanakorn et al. 1885 Chiang Mai/Thailand
20 21853 Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib SCHISANDRACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1645 Phitsanulok/Thailand
21 47543 Kadsura japonica (Thunb.) Dunal SCHISANDRACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, K. Kamimura et al. FOK-070259 Kochi/Japan
22 32903 Kadsura japonica (Thunb.) Dunal SCHISANDRACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-073711 Kochi/Japan
23 54290 Kadsura japonica (Thunb.) Dunal SCHISANDRACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-074263 Kochi/Japan
24 77096 Kadsura japonica (Thunb.) Dunal SCHISANDRACEAE Nobuhito Kuroiwa, Kazumi Fujikawa, Seiko Fujii, Kota Yabe, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003747 Kochi/Japan
25 57341 Kadsura japonica (Thunb.) Dunal SCHISANDRACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-062688 Kochi/Japan
26 11477 Kadsura scandens (Blume) Blume SCHISANDRACEAE W. Pongamornkul 389 Chiang Mai/Thailand
27 125373 Kadsura scandens (Blume) Blume SCHISANDRACEAE W. Pongamornkul 7116 Mae Hong Son/THAILAND
28 22617 Kadsura sp. SCHISANDRACEAE S. Watthana 1723 Phangnga/Thailand
29 39081 Kadsura sp. SCHISANDRACEAE W. Pongamornkul 2426 Chiang Mai/Thailand
30 132522 Kadsura sp. SCHISANDRACEAE W. Pongamornkul 7402 Chiang Mai/Thailand
31 20677 Kadsura sp. SCHISANDRACEAE S. Watthana 1285 Chiang Mai/Thailand
32 73716 Kadsura sp. SCHISANDRACEAE W. Pongamornkul 04126 Mae Hong Son/Thailand
33 135715 Kadsura sp. SCHISANDRACEAE W. Pongamornkul 7680 Chiang Mai/THAILAND
34 56466 Kadsura sp. SCHISANDRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051208 Chin State/Myanmar
35 108751 Schisandra arisanensis Hayata SCHISANDRACEAE C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 05039 Taiwan
36 58705 Schisandra henryi C.B. Clarke SCHISANDRACEAE Zhou-Shishun 3886 Yunnan/China
37 43367 Schisandra henryi C.B. Clarke SCHISANDRACEAE Zhou Shi-shun 3896 Yunnan/China
38 43363 Schisandra henryi C.B. Clarke SCHISANDRACEAE Zhou Shi-shun 3886 Yunnan/China
39 56426 Schisandra neglecta A.C.Sm. SCHISANDRACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051348 Chin State/Myanmar
40 57475 Schisandra nigra Maxim. SCHISANDRACEAE N. Inagaki et al. FOK-060063 Kochi/Japan
41 32419 Schisandra nigra Maxim. SCHISANDRACEAE Kazumi Fujikawa 97035 Japan
42 54264 Schisandra nigra Maxim. SCHISANDRACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-060759 Kochi/Japan
43 69561 Schisandra plena A.C.Sm. SCHISANDRACEAE Zhou-Shishun 7066 Yunnan/China
44 85883 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. SCHISANDRACEAE M. Norsaengsri 12536 Chiang Rai/Thailand
45 85906 Schisandra propinqua (Wall.) Baill. SCHISANDRACEAE M. Norsaengsri 12559 Chiang Rai/Thailand
46 58980 Schisandra sp. SCHISANDRACEAE Li-Jianwu 345 Yunnan/China
47 75816 Schisandra sp. SCHISANDRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094536 Chin State/Myanmar
48 75841 Schisandra sp. SCHISANDRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094576 Chin State/Myanmar
49 76445 Schisandra sp. SCHISANDRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094391 Chin State/Myanmar
50 135706 Schisandra viridis A.C.Sm. SCHISANDRACEAE Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2645 CHINA