ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 13919 Actinostachys digitata (L.) Wall. ex J. Sm. SCHIZAEACEAE P. Suksathan 1618 Songkhla/Thailand
2 17206 Actinostachys digitata (L.) Wall. ex J. Sm. SCHIZAEACEAE P. Suksathan 2515 Phangnga/Thailand
3 22576 Actinostachys digitata (L.) Wall. ex J. Sm. SCHIZAEACEAE S. Watthana 1683 Chanthaburi/Thailand
4 24999 Actinostachys digitata (L.) Wall. ex J. Sm. SCHIZAEACEAE K. Kertsawang 452 Chanthaburi/Thailand
5 35173 Actinostachys digitata (L.) Wall. ex J. Sm. SCHIZAEACEAE C. Maknoi 2401 Phangnga/Thailand
6 57871 Actinostachys digitata (L.) Wall. ex J. Sm. SCHIZAEACEAE P. Thongroy 14 Phangnga/Thailand
7 7276 Actinostachys digitata (L.) Wall. ex J. Sm. SCHIZAEACEAE W. Nanakorn et al. 7276 Phatthalung/Thailand
8 102141 Actinostachys digitata (L.) Wall. ex J. Sm. SCHIZAEACEAE K. Kertsawang 4405 Trat/Thailand
9 41898 Schizaea dichotoma (L.) J.Sm. SCHIZAEACEAE P. Wessumritt 331 Trat/Thailand
10 15121 Schizaea dichotoma (L.) J.Sm. SCHIZAEACEAE P. Suksathan 11 Prachuap Khiri Khan/Thailand
11 28169 Schizaea dichotoma (L.) J.Sm. SCHIZAEACEAE S. Watthana 2094 Chumphon/Thailand
12 35156 Schizaea dichotoma (L.) J.Sm. SCHIZAEACEAE C. Maknoi 2384 Phangnga/Thailand
13 40734 Schizaea dichotoma (L.) J.Sm. SCHIZAEACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3135 Phangnga/Thailand
14 47833 Schizaea dichotoma (L.) J.Sm. SCHIZAEACEAE S. Sawangsawat 198 Rayong/Thailand
15 52344 Schizaea dichotoma (L.) J.Sm. SCHIZAEACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 91 Trat/Thailand
16 63951 Schizaea dichotoma (L.) J.Sm. SCHIZAEACEAE P. Wessumritt & S. Sawangsawat 105 Trat/Thailand
17 76146 Schizaea dichotoma (L.) J.Sm. SCHIZAEACEAE C. Maknoi 6692 Trat/Thailand
18 76149 Schizaea dichotoma (L.) J.Sm. SCHIZAEACEAE C. Maknoi 6695 Trat/Thailand
19 88984 Schizaea dichotoma (L.) J.Sm. SCHIZAEACEAE Ubonwan Upho UBON 235 Narathiwat/Thailand
20 102125 Schizaea dichotoma (L.) J.Sm. SCHIZAEACEAE K. Kertsawang 4389 Trat/Thailand
21 52347 Schizaea digitata (L.) Sw. SCHIZAEACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 80 Trat/Thailand
22 31368 Schizaea digitata (L.) Sw. SCHIZAEACEAE K. Kertsawang 832 Phangnga/Thailand
23 30992 Schizaea digitata (L.) Sw. SCHIZAEACEAE K. Kertsawang 698 Trat/Thailand
24 88983 Schizaea digitata (L.) Sw. SCHIZAEACEAE Ubonwan Upho UBON 239 Narathiwat/Thailand
25 94349 Schizaea digitata (L.) Sw. SCHIZAEACEAE N. Muangyen 1476 Surin/Thailand
26 41062 Schizaea digitata (L.) Sw. SCHIZAEACEAE K. Kertsawang 1008 Phangnga/Thailand