ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 26429 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. STAPHYLEACEAE S. Kobayashi et al. FOK-055927 Kochi/Japan
2 109498 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. STAPHYLEACEAE T.Y.A.Yang, Y.T.Chiu, Y.C.Hsu & C.H.Huang 15624 Taiwan
3 109449 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. STAPHYLEACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-054578 Japan
4 109327 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. STAPHYLEACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-059894 Japan
5 26892 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. STAPHYLEACEAE K. Takeuchi FOK-612245 Kochi/Japan
6 33822 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. STAPHYLEACEAE M. Nomura FOK-614178 Kochi/Japan
7 77107 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. STAPHYLEACEAE Nobuhito Kuroiwa, Kazumi Fujikawa, Seiko Fujii, Kota Yabe, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003732 Kochi/Japan
8 106054 Staphylea bumalda DC. STAPHYLEACEAE Kenji Horie s.n. japan
9 4966 Staphylea bumalda DC. STAPHYLEACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 137 Kyoto/Japan
10 87978 Staphylea bumalda DC. STAPHYLEACEAE Fumihiro Konta 35837 Japan
11 102246 Staphylea bumalda DC. STAPHYLEACEAE Fumihiro Konta 35837 Japan
12 57514 Staphylea bumalda DC. STAPHYLEACEAE K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-073492 Kochi/Japan
13 91648 Staphylea bumalda DC. STAPHYLEACEAE Kenji Horie s.n. Abashiri /Japan
14 75414 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095531 Chin State/Myanmar
15 80954 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097299 Chin State/Myanmar
16 68925 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089474 Chin State/Myanmar
17 64301 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Li-Jianwu 1262 Yunnan/China
18 80962 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097536 Chin State/Myanmar
19 61866 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Ling Shein Man 087280 Chin State/Myanmar
20 80969 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097549 Chin State/Myanmar
21 80953 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097077 Chin State/Myanmar
22 56454 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051186 Chin State/Myanmar
23 60841 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Ling Shein Man 087122 Chin State/Myanmar
24 60465 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Ling Shein Man 087908 Chin State/Myanmar
25 63014 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Li-Jianwu 883 Yunnan/China
26 108341 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE W. Pongamornkul 6549 Chiang Mai/Thailand
27 107323 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-085 Phongsali/Laos
28 71665 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091106 Chin State/Myanmar
29 61042 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086742 Chin State/Myanmar
30 80970 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097810 Chin State/Myanmar
31 68886 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089531 Chin State/Myanmar
32 68922 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089470 Chin State/Myanmar
33 69851 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE J. Murata. H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda & Khin Myo Htwe 022470 Chin State/Myanmar
34 109031 Turpinia formosana Nakai STAPHYLEACEAE C.M.Wang 06678 Taiwan
35 44656 Turpinia granids Linden STAPHYLEACEAE S. Gardner ST2430 Nakhon Si Thammarat/Thailand
36 63079 Turpinia montana (Blume) Kurz STAPHYLEACEAE Li-Jianwu 778 Yunnan/China
37 74654 Turpinia montana (Blume) Kurz STAPHYLEACEAE Zhou-Shishun 7692 Yunnan/China
38 74240 Turpinia montana (Blume) Kurz STAPHYLEACEAE Zhou-Shishun 7589 Yunnan/China
39 74195 Turpinia montana (Blume) Kurz STAPHYLEACEAE Zhou-Shishun 7497 Yunnan/China
40 74670 Turpinia montana (Blume) Kurz STAPHYLEACEAE Zhou-Shishun 8216 Yunnan/China
41 44635 Turpinia montana (Blume) Kurz STAPHYLEACEAE S. Gardner & V. Chamchumroon ST2500 Trang/Thailand
42 59622 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE T. Khambai 33 Chiang Mai/Thailand
43 16973 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri 88 Chiang Mai/Thailand
44 15540 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE M. Wongnak 92 Chiang Mai/Thailand
45 14529 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE S. Watthana 318 Chiang Rai/Thailand
46 8935 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 8935 Chiang Mai/Thailand
47 8715 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 8715 Nan/Thailand
48 56926 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9236 Chiang Rai/Thailand
49 44652 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE S. Gardner ST2752 Surat Thani/Thailand
50 59621 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE T. Khambai 32 Chiang Mai/Thailand
51 52199 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1441 Nan/Thailand
52 8619 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 8619 Chiang Mai/Thailand
53 6256 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 6256 Loei/Thailand
54 5976 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 5976 Chiang Mai/Thailand
55 5485 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 5485 Chiang Mai/Thailand
56 1906 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 1906 Chiang Mai/Thailand
57 8622 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 8622 Chiang Mai/Thailand
58 51862 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7917 Chiang Rai/Thailand
59 42261 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE Zhou Shi-shun 2208 Yunnan/China
60 38210 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE P. Wessumritt 144 Chumphon/Thailand
61 49954 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6474 Uttaradit/Thailand
62 51622 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1295 Nan/Thailand
63 37548 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE J.F. Maxwell 06-368 Chiang Rai/Thailand
64 56338 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8975 Chiang Rai/Thailand
65 51678 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1352 Nan/Thailand
66 19100 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 19100 Chiang Mai/Thailand
67 29472 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE C. Glamwaewwong 1303 Chiang Mai/Thailand
68 23876 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 23876 Chiang Mai/Thailand
69 19792 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri 154 Chiang Mai/Thailand
70 19737 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 99 Chiang Mai/Thailand
71 52192 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1434 Nan/Thailand
72 47266 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE Chusie KY305 Mae Hong Son/Thailand
73 34009 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE J.F. Maxwell 08-45 Chiang Mai/Thailand
74 93393 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE Alisa Narai 04 Chiang Mai/Thailand
75 84026 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Pongamornkul 4812 Chiang Mai/Thailand
76 86739 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE C. Glamwaewwong 033/58 Chiang Mai/Thailand
77 89025 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE N. Muangyen 616 Chiang Rai/Thailand
78 62125 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE D. Khrueasan MS448 Chiang Mai/Thailand
79 89304 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Pongamornkul 5404 Nan/Thailand
80 65334 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2401 Nan/Thailand
81 90863 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 6579.1 Chiang Mai/Thailand
82 83789 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2816 Tak/Thailand
83 91119 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3486 Phayao/Thailand
84 89099 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE N. Muangyen 690 Phayao/Thailand
85 95825 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE N. Muangyen 1781 Kanchanaburi/Thailand
86 101084 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Pongamornkul 6105 Nan/Thailand
87 101955 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE Phiangphak Sukkharak 3 Chiang Mai/Thailand
88 104414 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE T. Khambai 437 Chiang Mai/Thailand
89 104874 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE S. Wanchan 30 Chiang Mai/Thailand
90 105403 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE T. Khambai 369 Chiang Mai/Thailand
91 116910 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-102 Phongsali/LAOS
92 91052 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE N. Muangyen 1062 Phayao/Thailand
93 67076 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Pongamornkul 3658 Mae Hong Son/Thailand
94 63376 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE Zhou-Shishun 7556 Yunnan/China
95 69 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 069 Chiang Mai/Thailand
96 65413 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2626 Chiang Rai/Thailand
97 115264 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 799 Phayao/THAILAND
98 66319 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Pongamornkul 3359 Mae Hong Son/Thailand
99 82000 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE M. Norsaengsri 12033 Chiang Rai/Thailand
100 73441 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE C. Lakoet 0599 Mae Hong Son/Thailand