ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 142125 Dalrympelea pomifera Roxb. Staphyleaceae W. Pongamornkul 8638 Chiang Mai/Thailand
2 109449 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. Staphyleaceae K. Kuroiwa et al. FOK 54578 Japan
3 109498 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. Staphyleaceae T.Y.A.Yang, Y.T.Chiu, Y.C.Hsu, C.H.Huang 15624 Taiwan
4 26429 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. Staphyleaceae S. Kobayashi et al. FOK 55927 Japan
5 26892 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. Staphyleaceae K. Takeuchi FOK 612245 Japan
6 33822 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. Staphyleaceae M. Nomura FOK 614178 Japan
7 135702 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. Staphyleaceae Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH 2696 China
8 77107 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. Staphyleaceae Nobuhito Kuroiwa, Kazumi Fujikawa, Seiko Fujii, Kota Yabe, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung, Tin Tin Mu FOS 3732 Japan
9 109327 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. Staphyleaceae S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK 59894 Japan
10 135580 Staphylea bumalda DC. Staphyleaceae Fumihiro Konta, Xiang Kun Qing, Satoko Arakawa 3955 China
11 106054 Staphylea bumalda DC. Staphyleaceae Kenji Horie s.n. Japan
12 57514 Staphylea bumalda DC. Staphyleaceae K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK 73492 Japan
13 87978 Staphylea bumalda DC. Staphyleaceae Fumihiro Konta 35837 Japan
14 102246 Staphylea bumalda DC. Staphyleaceae Fumihiro Konta 35837 Japan
15 4966 Staphylea bumalda DC. Staphyleaceae S. Watthana, M. Norsaengsri 137 Japan
16 91648 Staphylea bumalda DC. Staphyleaceae Kenji Horie s.n. Japan
17 142085 Staphylea japonica (Thunb.) Mabb. Staphyleaceae W. Pongamornkul 8588 Chiang Rai/Thailand
18 132616 Turpinia cf. pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. Pongamornkul 7553 Chiang Mai/Thailand
19 75414 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95531 Myanmar
20 80953 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Ling Shein Mang, Law Shine 97077 Myanmar
21 80954 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97299 Myanmar
22 108341 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae W. Pongamornkul 6549 Chiang Mai/Thailand
23 107323 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 85 Laos
24 80969 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine (Forest department) 97549 Myanmar
25 68922 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89470 Myanmar
26 80970 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97810 Myanmar
27 80962 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97536 Myanmar
28 63014 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae Li-Jianwu 883 China
29 56454 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda 51186 Myanmar
30 60465 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae Ling Shein Mang 87908 Myanmar
31 71665 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91106 Myanmar
32 68925 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89474 Myanmar
33 132598 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae W. Pongamornkul 7535 Chiang Mai/Thailand
34 125366 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae W. Pongamornkul 7109 Mae Hong Son/Thailand
35 68886 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89531 Myanmar
36 64301 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae Li-Jianwu 1262 China
37 60841 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae Ling Shein Mang 87122 Myanmar
38 61042 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86742 Myanmar
39 69851 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe 22470 Myanmar
40 61866 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. Staphyleaceae Ling Shein Mang 87280 Myanmar
41 109031 Turpinia formosana Nakai Staphyleaceae C.M.Wang 6678 Taiwan
42 44656 Turpinia granids Linden Staphyleaceae S. Gardner ST 2430 Nakhon Si Thammarat/Thailand
43 74195 Turpinia montana (Blume) Kurz Staphyleaceae Zhou-Shishun 7497 China
44 74670 Turpinia montana (Blume) Kurz Staphyleaceae Zhou-Shishun 8216 China
45 74654 Turpinia montana (Blume) Kurz Staphyleaceae Zhou-Shishun 7692 China
46 74240 Turpinia montana (Blume) Kurz Staphyleaceae Zhou-Shishun 7589 China
47 44635 Turpinia montana (Blume) Kurz Staphyleaceae S. Gardner, V. Chamchumroon ST 2500 Trang/Thailand
48 63079 Turpinia montana (Blume) Kurz Staphyleaceae Li-Jianwu 778 China
49 63376 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae Zhou-Shishun 7556 China
50 134209 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3643 Lamphun/Thailand
51 56926 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 9236 Chiang Rai/Thailand
52 133319 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1108 Chiang Rai/Thailand
53 59621 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae T. Khambai 32 Chiang Mai/Thailand
54 59622 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae T. Khambai 33 Chiang Mai/Thailand
55 74981 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae C. Maknoi 6627 Phetchabun/Thailand
56 62125 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae D. Khrueasan MS 448 Chiang Mai/Thailand
57 121117 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae N. Muangyen 3099 Kanchanaburi/Thailand
58 130500 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 777 Chiang Mai/Thailand
59 52192 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. La-ongsri, N. Romkham 1434 Nan/Thailand
60 129334 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae Akharasit Bunsongthae 192 Chiang Mai/Thailand
61 65334 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2401 Nan/Thailand
62 65413 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2626 Chiang Rai/Thailand
63 66319 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. Pongamornkul 3359 Mae Hong Son/Thailand
64 67076 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. Pongamornkul 3658 Mae Hong Son/Thailand
65 23876 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. Nanakorn et al. 23876 Chiang Mai/Thailand
66 123362 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 356 Laos
67 132714 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae Anchalee Nuammee 592 Chiang Rai/Thailand
68 131475 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae Chusie Trisonthi BD 62 Nan/Thailand
69 134641 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3276 Nan/Thailand
70 29472 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae C. Glamwaewwong 1303 Chiang Mai/Thailand
71 19792 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. La-ongsri 154 Chiang Mai/Thailand
72 19737 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri 99 Chiang Mai/Thailand
73 34009 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae J.F. Maxwell 08 45 Chiang Mai/Thailand
74 19100 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. Nanakorn et al. 19100 Chiang Mai/Thailand
75 37548 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae J.F. Maxwell 06 368 Chiang Rai/Thailand
76 38210 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae P. Wessumritt 144 Chumphon/Thailand
77 42261 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae Zhou-Shishun 2208 China
78 56338 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 8975 Chiang Rai/Thailand
79 44652 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae S. Gardner ST 2752 Surat Thani/Thailand
80 52199 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. La-ongsri, N. Romkham 1441 Nan/Thailand
81 15540 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae M. Wongnak 92 Chiang Mai/Thailand
82 14529 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae S. Watthana 318 Chiang Rai/Thailand
83 47266 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae Chusie KY 305 Mae Hong Son/Thailand
84 49954 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6474 Uttaradit/Thailand
85 51622 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. La-ongsri, N. Romkham 1295 Nan/Thailand
86 51678 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. La-ongsri, N. Romkham 1352 Nan/Thailand
87 51862 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 7917 Chiang Rai/Thailand
88 122659 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 129 Laos
89 16973 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. La-ongsri 88 Chiang Mai/Thailand
90 89304 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. Pongamornkul 5404 Nan/Thailand
91 81401 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae M. Norsaengsri 12196 Chiang Mai/Thailand
92 82000 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae M. Norsaengsri 12033 Chiang Rai/Thailand
93 5976 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. Nanakorn et al. 5976 Chiang Mai/Thailand
94 83789 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2816 Tak/Thailand
95 84026 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. Pongamornkul 4812 Chiang Mai/Thailand
96 86739 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae C. Glamwaewwong 58 33 Chiang Mai/Thailand
97 104414 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae T. Khambai 437 Chiang Mai/Thailand
98 5485 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae W. Nanakorn et al. 5485 Chiang Mai/Thailand
99 104874 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae S. Wanchan 30 Chiang Mai/Thailand
100 89099 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Staphyleaceae N. Muangyen 690 Phayao/Thailand