ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 109449 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. STAPHYLEACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-054578 Japan
2 33822 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. STAPHYLEACEAE M. Nomura FOK-614178 Kochi/Japan
3 77107 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. STAPHYLEACEAE Nobuhito Kuroiwa, Kazumi Fujikawa, Seiko Fujii, Kota Yabe, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003732 Kochi/Japan
4 26429 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. STAPHYLEACEAE S. Kobayashi et al. FOK-055927 Kochi/Japan
5 26892 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. STAPHYLEACEAE K. Takeuchi FOK-612245 Kochi/Japan
6 109498 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. STAPHYLEACEAE T.Y.A.Yang, Y.T.Chiu, Y.C.Hsu & C.H.Huang 15624 Taiwan
7 109327 Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. STAPHYLEACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-059894 Japan
8 102246 Staphylea bumalda DC. STAPHYLEACEAE Fumihiro Konta 35837 Japan
9 4966 Staphylea bumalda DC. STAPHYLEACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 137 Kyoto/Japan
10 57514 Staphylea bumalda DC. STAPHYLEACEAE K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-073492 Kochi/Japan
11 106054 Staphylea bumalda DC. STAPHYLEACEAE Kenji Horie s.n. japan
12 87978 Staphylea bumalda DC. STAPHYLEACEAE Fumihiro Konta 35837 Japan
13 91648 Staphylea bumalda DC. STAPHYLEACEAE Kenji Horie s.n. Abashiri /Japan
14 132616 Turpinia cf. pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Pongamornkul 7553 Chiang Mai/THAILAND
15 107323 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-085 Phongsaly/Laos
16 80953 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097077 Chin State/Myanmar
17 108341 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE W. Pongamornkul 6549 Chiang Mai/Thailand
18 80954 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097299 Chin State/Myanmar
19 80969 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097549 Chin State/Myanmar
20 80970 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097810 Chin State/Myanmar
21 71665 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091106 Chin State/Myanmar
22 61866 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Ling Shein Man 087280 Chin State/Myanmar
23 68886 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089531 Chin State/Myanmar
24 61042 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086742 Chin State/Myanmar
25 60841 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Ling Shein Man 087122 Chin State/Myanmar
26 60465 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Ling Shein Man 087908 Chin State/Myanmar
27 56454 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051186 Chin State/Myanmar
28 80962 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097536 Chin State/Myanmar
29 125366 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE W. Pongamornkul 7109 Mae Hong Son/THAILAND
30 68922 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089470 Chin State/Myanmar
31 75414 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095531 Chin State/Myanmar
32 132598 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE W. Pongamornkul 7535 Chiang Mai/THAILAND
33 68925 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089474 Chin State/Myanmar
34 64301 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Li-Jianwu 1262 Yunnan/China
35 69851 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda & Khin Myo Htwe 022470 Chin State/Myanmar
36 63014 Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. STAPHYLEACEAE Li-Jianwu 883 Yunnan/China
37 109031 Turpinia formosana Nakai STAPHYLEACEAE C.M.Wang 06678 Taiwan
38 44656 Turpinia granids Linden STAPHYLEACEAE S. Gardner ST2430 Nakhon Si Thammarat/Thailand
39 63079 Turpinia montana (Blume) Kurz STAPHYLEACEAE Li-Jianwu 778 Yunnan/China
40 74195 Turpinia montana (Blume) Kurz STAPHYLEACEAE Zhou-Shishun 7497 Yunnan/China
41 74240 Turpinia montana (Blume) Kurz STAPHYLEACEAE Zhou-Shishun 7589 Yunnan/China
42 44635 Turpinia montana (Blume) Kurz STAPHYLEACEAE S. Gardner & V. Chamchumroon ST2500 Trang/Thailand
43 74654 Turpinia montana (Blume) Kurz STAPHYLEACEAE Zhou-Shishun 7692 Yunnan/China
44 74670 Turpinia montana (Blume) Kurz STAPHYLEACEAE Zhou-Shishun 8216 Yunnan/China
45 65413 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2626 Chiang Rai/Thailand
46 66319 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Pongamornkul 3359 Mae Hong Son/Thailand
47 67076 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Pongamornkul 3658 Mae Hong Son/Thailand
48 63376 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE Zhou-Shishun 7556 Yunnan/China
49 62125 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE D. Khrueasan MS448 Chiang Mai/Thailand
50 59622 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE T. Khambai 33 Chiang Mai/Thailand
51 49954 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6474 Uttaradit/Thailand
52 65334 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2401 Nan/Thailand
53 23876 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 23876 Chiang Mai/Thailand
54 1906 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 1906 Chiang Mai/Thailand
55 5485 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 5485 Chiang Mai/Thailand
56 5976 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 5976 Chiang Mai/Thailand
57 6256 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 6256 Loei/Thailand
58 8619 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 8619 Chiang Mai/Thailand
59 8622 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 8622 Chiang Mai/Thailand
60 8715 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 8715 Nan/Thailand
61 8935 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 8935 Chiang Mai/Thailand
62 14529 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE S. Watthana 318 Chiang Rai/Thailand
63 15540 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE M. Wongnak 92 Chiang Mai/Thailand
64 16973 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri 88 Chiang Mai/Thailand
65 19737 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 99 Chiang Mai/Thailand
66 51862 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7917 Chiang Rai/Thailand
67 19100 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Nanakorn et al. 19100 Chiang Mai/Thailand
68 59621 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE T. Khambai 32 Chiang Mai/Thailand
69 29472 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE C. Glamwaewwong 1303 Chiang Mai/Thailand
70 34009 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE J.F. Maxwell 08-45 Chiang Mai/Thailand
71 37548 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE J.F. Maxwell 06-368 Chiang Rai/Thailand
72 38210 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE P. Wessumritt 144 Chumphon/Thailand
73 42261 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE Zhou Shi-shun 2208 Yunnan/China
74 44652 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE S. Gardner ST2752 Surat Thani/Thailand
75 47266 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE Chusie KY305 Mae Hong Son/Thailand
76 51622 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1295 Nan/Thailand
77 51678 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1352 Nan/Thailand
78 52192 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1434 Nan/Thailand
79 52199 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1441 Nan/Thailand
80 56338 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8975 Chiang Rai/Thailand
81 56926 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9236 Chiang Rai/Thailand
82 19792 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri 154 Chiang Mai/Thailand
83 118723 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE N. Boonruang 0072 Chaiyaphum/Thailand
84 91119 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3486 Phayao/Thailand
85 93393 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE Alisa Narai 04 Chiang Mai/Thailand
86 95825 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE N. Muangyen 1781 Kanchanaburi/Thailand
87 101084 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Pongamornkul 6105 Nan/Thailand
88 101955 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE Phiangphak Sukkharak 3 Chiang Mai/Thailand
89 104414 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE T. Khambai 437 Chiang Mai/Thailand
90 105403 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE T. Khambai 369 Chiang Mai/Thailand
91 73441 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE C. Lakoet 0599 Mae Hong Son/Thailand
92 91052 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE N. Muangyen 1062 Phayao/Thailand
93 116910 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-102 Phongsaly/LAOS
94 104874 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE S. Wanchan 30 Chiang Mai/Thailand
95 118755 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE N. Boonruang 0105 Chaiyaphum/Thailand
96 121117 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE N. Muangyen 3099 Kanchanaburi/Thailand
97 122659 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-129 Phongsaly/LAOS
98 123362 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-356 Phongsaly/LAOS
99 129334 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE Akharasit Bunsongthae 192 Chiang Mai/THAILAND
100 130500 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 777 Chiang Mai/Thailand