ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 17470 Sparganium angustifolium Michaux Typhaceae D. Podlech, H. Forther s.n. Austria
2 17471 Sparganium emersum Rehmann Typhaceae E. Berger Nr. 4650 France
3 91411 Sparganium erectum L. Typhaceae Kenji Horie s.n. Japan
4 102289 Sparganium erectum L. Typhaceae Kenji Horie s.n. Japan
5 102358 Sparganium glomeratum (Laest. ex Beurl.) Beurl. Typhaceae Kenji Horie s.n. Japan
6 102269 Sparganium glomeratum (Laest. ex Beurl.) Beurl. Typhaceae Kenji Horie s.n. Japan
7 16681 Typha angustifolia L. Typhaceae S. Sasrirat 130 Nakhon Sawan/Thailand
8 24207 Typha angustifolia L. Typhaceae K. Kertsawang 204 Rayong/Thailand
9 33644 Typha angustifolia L. Typhaceae M. Nomura FOK 612898 Japan
10 39479 Typha angustifolia L. Typhaceae M. Norsaengsri 4563 Udon Thani/Thailand
11 39666 Typha angustifolia L. Typhaceae M. Norsaengsri 4754 Maha Sarakham/Thailand
12 51989 Typha angustifolia L. Typhaceae A. Sakamoto FOK 603290 Japan
13 1075 Typha angustifolia L. Typhaceae W. Nanakorn et al. 1075 Phayao/Thailand
14 88620 Typha angustifolia L. Typhaceae N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 471 Udon Thani/Thailand
15 129501 Typha angustifolia L. Typhaceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4359 Prachuap Khiri Khan/Thailand
16 93720 Typha angustifolia L. Typhaceae K. Kertsawang 3639 Phetchaburi/Thailand
17 109322 Typha angustifolia L. Typhaceae H. Sada et al. FOK 60274 Japan
18 113064 Typha angustifolia L. Typhaceae W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6669 Khon Kaen/Thailand
19 124724 Typha angustifolia L. Typhaceae N. Muangyen 3301 Kanchanaburi/Thailand
20 124920 Typha angustifolia L. Typhaceae N. Muangyen 3497 Kanchanaburi/Thailand
21 64948 Typha latifolia L. Typhaceae S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK 68150 Japan
22 106081 Typha latifolia L. Typhaceae Fumihiro Konta 23920 Japan
23 109321 Typha orientalis C.Presl Typhaceae N. Inagaki et al. FOK 78223 Japan
24 67750 Typha sp. Typhaceae M. Norsaengsri 5808 Kalasin/Thailand