ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 40033 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE M. Norsaengsri 5138 Nakhon Ratchasima/Thailand
2 706 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 706 Chiang Mai/Thailand
3 7419 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 7419 Chiang Mai/Thailand
4 15314 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE P. Suksathan 1588 Chiang Mai/Thailand
5 29306 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE S. Watthana 2305 Mae Hong Son/Thailand
6 39979 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE M. Norsaengsri 5084 Khon Kaen/Thailand
7 40010 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE M. Norsaengsri 5115 Nakhon Ratchasima/Thailand
8 110364 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5481 Kanchanaburi/THAILAND
9 58011 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9113 Tak/Thailand
10 69027 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 649 Lampang/Thailand
11 78674 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 030392 Chin State/Myanmar
12 86425 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE M. Wongnak 348 Tak/Thailand
13 93980 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE T. Akiyama, N. Kuroiwa, K .Fujikawa, H. Sonoki & K.M.Htwe 030262 Mandalay/Myanmar
14 78675 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035901 Chin State/Myanmar
15 7166 Holoptelea sp. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 7166 Songkhla/Thailand
16 69321 Ulmus bergmanniana C.K. Schneid. ULMACEAE Zhou-Shishun 5241 Yunnan/China
17 54191 Ulmus davidiana Planch. var. japonica (Rehder) Nakai ULMACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe et al. FOK-075260 Kochi/Japan
18 47472 Ulmus davidiana Planch. var. japonica (Rehder) Nakai ULMACEAE T. Matsuo, Y. Kurahashi FOK-071496 Kochi/Japan
19 17749 Ulmus glabra Huds. ULMACEAE S. Watthana and P. Suksathan 754 Scotland/United Kingdom
20 93982 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE T. Akiyama, N. Kuroiwa, K .Fujikawa, H. Sonoki & K.M.Htwe 030172 Mandalay/Myanmar
21 13962 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE P. Srisanga & S. Watthana 628 Nan/Thailand
22 22745 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE P. Srisanga et al. 2477 Nan/Thailand
23 24885 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE C. Glamwaewwong 881 Chiang Mai/Thailand
24 32362 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE J.F. Maxwell 06-673 Chiang Rai/Thailand
25 6059 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 6059 Chiang Mai/Thailand
26 5967 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 5967 Chiang Mai/Thailand
27 492 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 492 Chiang Mai/Thailand
28 82408 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097899 Chin State/Myanmar
29 69419 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE Zhou-Shishun 6760 Yunnan/China
30 106144 Ulmus parvifolia Jacq. ULMACEAE Yuzo Kusunose 223 Japan
31 32780 Ulmus parvifolia Jacq. ULMACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-072362 Kochi/Japan
32 54190 Ulmus parvifolia Jacq. ULMACEAE M. Tashiro et al. FOK-061160 Kochi/Japan
33 102226 Ulmus parvifolia Jacq. ULMACEAE Yuzo Kusunose 223 Japan
34 33449 Ulmus parvifolia Jacq. ULMACEAE N. Inagaki et al. FOK-074685 Kochi/Japan
35 424 Ulmus sp. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 424 Chiang Mai/Thailand
36 90473 Ulmus sp. ULMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-395 Luang Prabang/Laos
37 98439 Ulmus sp. ULMACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-319 Luang Prabang/Laos
38 108951 Ulmus uyematsui Hayata ULMACEAE C.M.Wang W05413 Taiwan
39 32731 Zelkova serrata (Thunb.) Makino ULMACEAE K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-072098 Kochi/Japan
40 32920 Zelkova serrata (Thunb.) Makino ULMACEAE N. Inagaki et al. FOK-073861 Kochi/Japan
41 47494 Zelkova serrata (Thunb.) Makino ULMACEAE S. Kobayashi FOK-070965 Kochi/Japan
42 54192 Zelkova serrata (Thunb.) Makino ULMACEAE N. Inagaki et al. FOK-073861 Kochi/Japan
43 33787 Zelkova serrata (Thunb.) Makino ULMACEAE H. Ookura FOK-614006 Kochi/Japan