ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 40033 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE M. Norsaengsri 5138 Nakhon Ratchasima/Thailand
2 706 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 706 Chiang Mai/Thailand
3 7419 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 7419 Chiang Mai/Thailand
4 15314 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE P. Suksathan 1588 Chiang Mai/Thailand
5 29306 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE S. Watthana 2305 Mae Hong Son/Thailand
6 39979 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE M. Norsaengsri 5084 Khon Kaen/Thailand
7 40010 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE M. Norsaengsri 5115 Nakhon Ratchasima/Thailand
8 110364 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5481 Kanchanaburi/THAILAND
9 58011 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9113 Tak/Thailand
10 69027 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 649 Lampang/Thailand
11 78674 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 030392 Chin State/Myanmar
12 86425 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE M. Wongnak 348 Tak/Thailand
13 93980 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE T. Akiyama, N. Kuroiwa, K .Fujikawa, H. Sonoki & K.M.Htwe 030262 Mandalay/Myanmar
14 78675 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035901 Chin State/Myanmar
15 7166 Holoptelea sp. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 7166 Songkhla/Thailand
16 69321 Ulmus bergmanniana C.K. Schneid. ULMACEAE Zhou-Shishun 5241 Yunnan/China
17 54191 Ulmus davidiana Planch. var. japonica (Rehder) Nakai ULMACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe et al. FOK-075260 Kochi/Japan
18 47472 Ulmus davidiana Planch. var. japonica (Rehder) Nakai ULMACEAE T. Matsuo, Y. Kurahashi FOK-071496 Kochi/Japan
19 17749 Ulmus glabra Huds. ULMACEAE S. Watthana and P. Suksathan 754 Scotland/United Kingdom
20 93982 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE T. Akiyama, N. Kuroiwa, K .Fujikawa, H. Sonoki & K.M.Htwe 030172 Mandalay/Myanmar
21 13962 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE P. Srisanga & S. Watthana 628 Nan/Thailand
22 22745 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE P. Srisanga et al. 2477 Nan/Thailand
23 24885 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE C. Glamwaewwong 881 Chiang Mai/Thailand
24 32362 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE J.F. Maxwell 06-673 Chiang Rai/Thailand
25 6059 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 6059 Chiang Mai/Thailand
26 5967 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 5967 Chiang Mai/Thailand
27 492 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 492 Chiang Mai/Thailand
28 82408 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097899 Chin State/Myanmar
29 69419 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE Zhou-Shishun 6760 Yunnan/China
30 32780 Ulmus parvifolia Jacq. ULMACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-072362 Kochi/Japan
31 54190 Ulmus parvifolia Jacq. ULMACEAE M. Tashiro et al. FOK-061160 Kochi/Japan
32 102226 Ulmus parvifolia Jacq. ULMACEAE Yuzo Kusunose 223 Japan
33 106144 Ulmus parvifolia Jacq. ULMACEAE Yuzo Kusunose 223 Japan
34 33449 Ulmus parvifolia Jacq. ULMACEAE N. Inagaki et al. FOK-074685 Kochi/Japan
35 424 Ulmus sp. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 424 Chiang Mai/Thailand
36 90473 Ulmus sp. ULMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-395 Luang Prabang/Laos
37 98439 Ulmus sp. ULMACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-319 Luang Prabang/Laos
38 108951 Ulmus uyematsui Hayata ULMACEAE C.M.Wang W05413 Taiwan
39 32731 Zelkova serrata (Thunb.) Makino ULMACEAE K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-072098 Kochi/Japan
40 33787 Zelkova serrata (Thunb.) Makino ULMACEAE H. Ookura FOK-614006 Kochi/Japan
41 47494 Zelkova serrata (Thunb.) Makino ULMACEAE S. Kobayashi FOK-070965 Kochi/Japan
42 54192 Zelkova serrata (Thunb.) Makino ULMACEAE N. Inagaki et al. FOK-073861 Kochi/Japan
43 32920 Zelkova serrata (Thunb.) Makino ULMACEAE N. Inagaki et al. FOK-073861 Kochi/Japan