ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 78674 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 030392 Chin State/Myanmar
2 29306 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE S. Watthana 2305 Mae Hong Son/Thailand
3 39979 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE M. Norsaengsri 5084 Khon Kaen/Thailand
4 40010 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE M. Norsaengsri 5115 Nakhon Ratchasima/Thailand
5 40033 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE M. Norsaengsri 5138 Nakhon Ratchasima/Thailand
6 15314 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE P. Suksathan 1588 Chiang Mai/Thailand
7 125123 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 745 Phrae/Thailand
8 7419 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 7419 Chiang Mai/Thailand
9 58011 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9113 Tak/Thailand
10 69027 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 649 Lampang/Thailand
11 78675 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035901 Chin State/Myanmar
12 86425 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE M. Wongnak 348 Tak/Thailand
13 706 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 706 Chiang Mai/Thailand
14 114425 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4768 Lampang/Thailand
15 93980 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE T. Akiyama, N. Kuroiwa, K .Fujikawa, H. Sonoki & K.M.Htwe 030262 Mandalay/Myanmar
16 114312 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4655 Lampang/Thailand
17 110364 Holoptelea integrifolia Planch. ULMACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5481 Kanchanaburi/Thailand
18 7166 Holoptelea sp. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 7166 Songkhla/Thailand
19 69321 Ulmus bergmanniana C.K. Schneid. ULMACEAE Zhou-Shishun 5241 Yunnan/China
20 54191 Ulmus davidiana Planch. var. japonica (Rehder) Nakai ULMACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe et al. FOK-075260 Kochi/Japan
21 47472 Ulmus davidiana Planch. var. japonica (Rehder) Nakai ULMACEAE T. Matsuo, Y. Kurahashi FOK-071496 Kochi/Japan
22 17749 Ulmus glabra Huds. ULMACEAE S. Watthana and P. Suksathan 754 Scotland/United Kingdom
23 93982 Ulmus lanceaefolia Roxb. ex Wall. ULMACEAE T. Akiyama, N. Kuroiwa, K .Fujikawa, H. Sonoki & K.M.Htwe 030172 Mandalay/Myanmar
24 6059 Ulmus lanceifolia Roxb. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 6059 Chiang Mai/Thailand
25 5967 Ulmus lanceifolia Roxb. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 5967 Chiang Mai/Thailand
26 69419 Ulmus lanceifolia Roxb. ULMACEAE Zhou-Shishun 6760 Yunnan/China
27 32362 Ulmus lanceifolia Roxb. ULMACEAE J.F. Maxwell 06-673 Chiang Rai/Thailand
28 492 Ulmus lanceifolia Roxb. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 492 Chiang Mai/Thailand
29 110131 Ulmus lanceifolia Roxb. ULMACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1004 Chiang Rai/Thailand
30 22745 Ulmus lanceifolia Roxb. ULMACEAE P. Srisanga et al. 2477 Nan/Thailand
31 24885 Ulmus lanceifolia Roxb. ULMACEAE C. Glamwaewwong 881 Chiang Mai/Thailand
32 82408 Ulmus lanceifolia Roxb. ULMACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097899 Chin State/Myanmar
33 13962 Ulmus lanceifolia Roxb. ULMACEAE P. Srisanga & S. Watthana 628 Nan/Thailand
34 32780 Ulmus parvifolia Jacq. ULMACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-072362 Kochi/Japan
35 33449 Ulmus parvifolia Jacq. ULMACEAE N. Inagaki et al. FOK-074685 Kochi/Japan
36 54190 Ulmus parvifolia Jacq. ULMACEAE M. Tashiro et al. FOK-061160 Kochi/Japan
37 102226 Ulmus parvifolia Jacq. ULMACEAE Yuzo Kusunose 223 Japan
38 106144 Ulmus parvifolia Jacq. ULMACEAE Yuzo Kusunose 223 Japan
39 424 Ulmus sp. ULMACEAE W. Nanakorn et al. 424 Chiang Mai/Thailand
40 90473 Ulmus sp. ULMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-395 Luang Prabang/Laos
41 98439 Ulmus sp. ULMACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-319 Luang Prabang/Laos
42 108951 Ulmus uyematsui Hayata ULMACEAE C.M.Wang W05413 Taiwan
43 32731 Zelkova serrata (Thunb.) Makino ULMACEAE K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-072098 Kochi/Japan
44 32920 Zelkova serrata (Thunb.) Makino ULMACEAE N. Inagaki et al. FOK-073861 Kochi/Japan
45 33787 Zelkova serrata (Thunb.) Makino ULMACEAE H. Ookura FOK-614006 Kochi/Japan
46 54192 Zelkova serrata (Thunb.) Makino ULMACEAE N. Inagaki et al. FOK-073861 Kochi/Japan
47 47494 Zelkova serrata (Thunb.) Makino ULMACEAE S. Kobayashi FOK-070965 Kochi/Japan