ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 48646 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 7397 Chiang Rai/Thailand
2 47956 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae M. Norsaengsri 7124 Tak/Thailand
3 48067 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 7236 Chiang Rai/Thailand
4 72256 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94083 Myanmar
5 15941 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae P. Suksathan, David J. Middleton 1851 Chiang Mai/Thailand
6 137248 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103864 Myanmar
7 139730 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3972 Phayao/Thailand
8 55312 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 8269 Chiang Rai/Thailand
9 114218 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 34 Laos
10 73752 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae W. Pongamornkul 4162 Mae Hong Son/Thailand
11 7701 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae W. Nanakorn et al. 7701 Chiang Mai/Thailand
12 15369 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae P. Suksathan 1800 Lampang/Thailand
13 114502 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4840 Lampang/Thailand
14 90234 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 157 Laos
15 37657 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae J.F. Maxwell 06 600 Chiang Rai/Thailand
16 73395 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae C. Lakoet 553 Mae Hong Son/Thailand
17 10403 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 80 Chiang Mai/Thailand
18 91133 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3500 Phayao/Thailand
19 4446 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae W. Nanakorn et al. 4446 Chiang Mai/Thailand
20 4394 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae W. Nanakorn et al. 4394 Chiang Mai/Thailand
21 137247 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103440 Myanmar
22 63903 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9921 Khon Kaen/Thailand
23 794 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae W. Nanakorn et al. 794 Chiang Mai/Thailand
24 72250 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94213 Myanmar
25 129131 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2678 Chiang Mai/Thailand
26 137246 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103359 Myanmar
27 21667 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae S. Watthana 1459 Kamphaeng Phet/Thailand
28 72249 Boehmeria clidemioides Miq. Urticaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94302 Myanmar
29 32340 Boehmeria clidemioides var. diffusa (Wedd.) Hand.-Mazz. Urticaceae J.F. Maxwell 06 695 Chiang Rai/Thailand
30 13034 Boehmeria clidemioides var. diffusa (Wedd.) Hand.-Mazz. Urticaceae S. Watthana, W. Pongamornkul 204 Chiang Mai/Thailand
31 223 Boehmeria clidemioides var. diffusa (Wedd.) Hand.-Mazz. Urticaceae W. Nanakorn et al. 223 Chiang Mai/Thailand
32 19685 Boehmeria cylindrica (L.) Sw. Urticaceae Ruth B. (Alford) MacFarlane 3538 USA
33 109496 Boehmeria densiflora Hook. & Arn. Urticaceae T.Y.A.Yang, S.C.Chen, K.P.Hsieh 17182 Taiwan
34 107407 Boehmeria densiglomerata W.T.Wang Urticaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 174 Laos
35 107285 Boehmeria densiglomerata W.T.Wang Urticaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 43 Laos
36 812 Boehmeria depauperata Wedd. Urticaceae W. Nanakorn et al. 812 Chiang Mai/Thailand
37 31201 Boehmeria depauperata Wedd. Urticaceae P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2876 Nan/Thailand
38 42292 Boehmeria depauperata Wedd. Urticaceae Zhou-Shishun 3107 China
39 43159 Boehmeria depauperata Wedd. Urticaceae J.F. Maxwell 09 263 Chiang Mai/Thailand
40 48609 Boehmeria depauperata Wedd. Urticaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 7360 Chiang Rai/Thailand
41 122588 Boehmeria depauperata Wedd. Urticaceae W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1548 Phrae/Thailand
42 4504 Boehmeria depauperata Wedd. Urticaceae W. Nanakorn et al. 4504 Chiang Mai/Thailand
43 117406 Boehmeria depauperata Wedd. Urticaceae W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 992 Mae Hong Son/Thailand
44 37707 Boehmeria depauperata Wedd. Urticaceae J.F. Maxwell 06 652 Chiang Rai/Thailand
45 125107 Boehmeria glomerulifera Miq. Urticaceae S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 729 Phrae/Thailand
46 59097 Boehmeria hamiltoniana Wall. ex Wedd. Urticaceae Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1908 China
47 47565 Boehmeria holosericea Blume Urticaceae K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK 67518 Japan
48 26575 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. japonica Urticaceae M. Matsumoto et al. FOK 57555 Japan
49 32612 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. japonica Urticaceae K. Hosokawa, S. Kobayashi et al. FOK 68994 Japan
50 57530 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. japonica Urticaceae Y. Kurahashi FOK 610479 Japan
51 47706 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. japonica Urticaceae T. Matsumoto et al. FOK 67723 Japan
52 52066 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. tenera (Blume) Friis & Wilmot-Dear Urticaceae N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK 56731 Japan
53 87910 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. tenera (Blume) Friis & Wilmot-Dear Urticaceae Fumihiro Konta 35507 Japan
54 57315 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. tenera (Blume) Friis & Wilmot-Dear Urticaceae M. Takahashi et al. FOK 58267 Japan
55 54251 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. tenera (Blume) Friis & Wilmot-Dear Urticaceae M. Takahashi et al. FOK 58263 Japan
56 32888 Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. tenera (Blume) Friis & Wilmot-Dear Urticaceae N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK 73712 Japan
57 72245 Boehmeria leptostachya Friis & Wilmot-Dear Urticaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94470 Myanmar
58 72255 Boehmeria leptostachya Friis & Wilmot-Dear Urticaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94088 Myanmar
59 85805 Boehmeria longispica Steud. Urticaceae M. Norsaengsri 12458 Chiang Rai/Thailand
60 135633 Boehmeria macrophylla D.Don Urticaceae Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH 2140 China
61 11986 Boehmeria macrophylla D.Don Urticaceae W. Nanakorn et al. 11986 Chiang Mai/Thailand
62 129298 Boehmeria malabarica Wedd. Urticaceae Akharasit Bunsongthae 146 Chiang Mai/Thailand
63 93988 Boehmeria manipurensis Friis & Wilmot-Dear Urticaceae N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 21859 Myanmar
64 61398 Boehmeria manipurensis Friis & Wilmot-Dear Urticaceae Law Shine 88368 Myanmar
65 93989 Boehmeria manipurensis Friis & Wilmot-Dear Urticaceae Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Tun Tin, Law Shein 90727 Myanmar
66 61454 Boehmeria manipurensis Friis & Wilmot-Dear Urticaceae Ling Shein Mang 87668 Myanmar
67 137249 Boehmeria minuticymosa N. Acharya & Yonek Urticaceae Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Prachaya Srisanga, Thant Shin 103242 Myanmar
68 32910 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae N. Inagaki et al. FOK 73824 Japan
69 129299 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae Akharasit Bunsongthae 147 Chiang Mai/Thailand
70 33438 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae N. Kuroiwa et al. FOK 74615 Japan
71 27370 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae P. Kumphet s.n. Chiang Mai/Thailand
72 64863 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae M. Takahashi FOK 605066 Japan
73 142595 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae W. Pongamornkul, A. Inta 8863 Chiang Rai/Thailand
74 121632 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae N. Boonruang, W. La-ongsri 535 Chaiyaphum/Thailand
75 98207 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 87 Laos
76 73381 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae C. Lakoet 539 Mae Hong Son/Thailand
77 101005 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae S. Kuramoto, S. Kobayashi et al. FOK 68318 Japan
78 93992 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 21804 Myanmar
79 52958 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae C. Maknoi 3957 Phitsanulok/Thailand
80 65066 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae K. Srithi 116 Nan/Thailand
81 122573 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1533 Phrae/Thailand
82 51398 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 7468 Chiang Rai/Thailand
83 121479 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1099 Uttaradit/Thailand
84 120642 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae N. Muangyen 2625 Nan/Thailand
85 48850 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38666 Phitsanulok/Thailand
86 135621 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH 2024 China
87 68327 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae C. Maknoi 4430 Phitsanulok/Thailand
88 64859 Boehmeria nivea var. concolor (Makino) Kitam. Urticaceae M. Takahashi FOK 605098 Japan
89 35125 Boehmeria nivea var. tenacissima (Gaudich.) Miq. Urticaceae W. Pongamornkul 2203 Chiang Mai/Thailand
90 56768 Boehmeria nivea var. tenacissima (Gaudich.) Miq. Urticaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1958 Nan/Thailand
91 48065 Boehmeria nivea var. tenacissima (Gaudich.) Miq. Urticaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 7234 Chiang Rai/Thailand
92 48641 Boehmeria nivea var. tenacissima (Gaudich.) Miq. Urticaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 7392 Chiang Rai/Thailand
93 61683 Boehmeria ourantha Miq. Urticaceae Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86856 Myanmar
94 51109 Boehmeria ourantha Miq. Urticaceae W. Pongamornkul 2715 Nan/Thailand
95 72253 Boehmeria ourantha Miq. Urticaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94157 Myanmar
96 35558 Boehmeria ourantha Miq. Urticaceae Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8386 Mae Hong Son/Thailand
97 68791 Boehmeria ourantha Miq. Urticaceae Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89614 Myanmar
98 61043 Boehmeria ourantha Miq. Urticaceae Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86745 Myanmar
99 68933 Boehmeria ourantha Miq. Urticaceae Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89482 Myanmar
100 7945 Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G.Long Urticaceae W. Nanakorn et al. 7945 Chiang Mai/Thailand