ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.

ไม่พบรูปภาพ
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

00-1688*A1
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Cephalostachyum pergracile Munro
ชื่อวงศ์

Family Name

POACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

ไผ่ข้าวหลาม
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

-
อำเภอ

Destrict

-
จังหวัด

Province

-
ลักษณะวิสัย

Habit

ไผ่ประเภทแตกกอ ลำต้นขนาดกลาง ลำต้นตั้งตรง สีเขียว สูง 7-30 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-8 ซม. กาบหุ้มลำกว้าง 15-20 ซม. ยาว 10-15 ซม. หนาคล้ายหนังสีน้ำตาลอมแดงเห็นได้ชัด ใบยอดกาบรูปหัวใจ ดอกออกเป็นช่อ ช่อดอกย่อยยาว 1-2 ซม. ผลเป็นเมล็ดรูปไข่ยาวประมาณ 1 ซม.
เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

-
พื้นที่จัดปลูก

Display location

NAT
QR code