ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.

ไม่พบรูปภาพ
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

00-0545*A
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Arenga westerhoutii Griff.
ชื่อวงศ์

Family Name

ARECACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

ต๋าว
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

-
อำเภอ

Destrict

-
จังหวัด

Province

-
ลักษณะวิสัย

Habit

ปาล์มลำเดี่ยวขนาดใหญ่. สูง20เมตรเส้นศูนย์กลางต้น40-60เซนติเมตรเมื้อต้นติดผลแล้วจะตาย ใบใบประกอบแบบขนนกตั้งขึ้น12-15 ทาง ก้านใบอ้วน ยาว1เมตร แผ่นใบ6-7เมตรมีใบย่อยได้ถึงด้านละ 150 ใบดอก ช่อดอกออกระหว่างกาบใบ 4-6ข้อ รวมยาว2-2.50เมตร ผลทรงกลมขนาด5-7 เซนติเมตร
เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

ธันวาคม - มีนาคม
พื้นที่จัดปลูก

Display location

PALMQ3
QR code