ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.

ไม่พบรูปภาพ
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

00-0701*A
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.
ชื่อวงศ์

Family Name

FABACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

ต้นหยง
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

-
อำเภอ

Destrict

-
จังหวัด

Province

-
ลักษณะวิสัย

Habit

ไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 5-10 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก ใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยมีขนาดเล็กสีเหลือง มี กลิ่นหอม ผลเป็นฝักแบนบิดงอ
เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

ออกดอกช่วงเดือนพฤษาคม-สิงหาคม
พื้นที่จัดปลูก

Display location

CAEQ3
QR code