ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.

ไม่พบรูปภาพ
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

00-3104*A1
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Ficus altissima Blume
ชื่อวงศ์

Family Name

MORACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

กร่าง
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

-
อำเภอ

Destrict

-
จังหวัด

Province

-
ลักษณะวิสัย

Habit

มีขนาดใหญ่ มียางขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับรูปรี หรือรูปไข่ หูใบรูปใบหอก 2 อัน ดอกแยกเพศอยู่ภายในกระเปาะ ดอกเพศผู้มีจำนวนมาก กลีบรวมชั้นเดียว 4 กลีบ เกสรเพศผู้ 1 อัน ดอกเพศเมียไม่สมบูรณ์เพศ ผลแบบมะเดื่อรูปไข่ สุกสีเหลือง ภายใน ผลประกอบด้อยผลเล็กๆ จำนวนมาก
เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

พื้นที่จัดปลูก

Display location

QR code