Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Alyxia schlechteri H. Lev.
ชื่อวงศ์

Family name

APOCYNACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

ชะลูดช่อสั้น Chalut cho san (Loei); ตังตุ่น Tung Toon
ชื่อสามัญ

Common name

ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(St) Stem
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ลำต้น ต้มน้ำดื่ม แก้เหน็บชา แก้ตกขาว เข้ายาแก้กระษัยเส้น ปวดเมื่อย จากการทำงานหนัก
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น เป็นไม้พุ่มรอเลื้อบ มีน้ำยางขาว สูงได้ถึง 4 ม. ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงเป็นวงรอบ ข้อละ 3 ใบ รูปวงรีแกมขอบขนาน รูปใบหอกกลับ กว้าง 1-4 ซ.ม. ยาว 5-10 ซ.ม. ผิวใบเรียบเป็นมัน ดอก ออกเป็นกระจุกตามซอกใบ ดอกย่อยมีหลายดอก กลีบดอกสีขาวเชื่อมติดกันยเป็นหลอดยาวสีเหลืองแกมน้ำตาล กลิ่นหอม ผล ผลสด รูปขอบขนาน คอดเป็นข้อๆ ระหว่างเมล็ดมี 1 -3 เมล็ด
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 4 กกยาอีสาน (26)
QR code