Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Carissa carandas L.
ชื่อวงศ์

Family name

APOCYNACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

หนามแดง Nam daeng (Bangkok); มะนาวไม่รู้โห่ Manao mairu ho (Central); มะนาวโห่ manao ho (Peninsular); หนามขี้แฮด Nam khi haet (Chiang Mai)
ชื่อสามัญ

Common name

Carunda, Christ'sthorn
ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Le) Leaf
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ใบ (สด)แก้ท้องร่วง แก้ปวดหู แก้ไขแก้เจ็บปากและคอ
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไม้พุ่ม มีน้ำยางขาว สูง 2-3 ม. กิ่งก้านมีหนาม ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กลับ รูปวงรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-4 ซม. ยาว 3-7 ซม. ดอก ช่อ กลีบดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวสีชมพูแกมแดง ผล สด รูปไข่ เมื่อสุกสีม่วงดำ
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

มีในสวน
การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

พืชเศรษฐกิจในประเทศไทย , สยามไภษัชยพฤกษ์ (56)
QR code