Share
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Abutilon indicum (L.) Sweet
ชื่อวงศ์

Family name

MALVACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

ตอบแตบ Top taep (Ratchaburi); ปอบแปบ Pop paep, มะก่องข้าว Ma kong khaao (Northern); โผงผาง Phong phaang (Nakhon Ratchasima); ฟันสี Fan see (Central)
ชื่อสามัญ

Common name

Chinese bell flower, Country mallow
ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(St) Stem
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ต้น บำรุงโลหิต ขับลมช่วยย่อย เจริญอาหาร
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านสูง 0.5-2 ม. ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกม รูปโล่ รูปไข่กว้างหรือ คล้ายรูปหัวใจ กว้าง กว้าง 5-12 ซ.ม ผิวใบมีขนละเอียด ดอก เป็นดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบ ดอกสีเหลือง ผล ผลแห้ง แตกได้ มีขน แบ่งเป็น 15-20 ครีบ
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

ต้น บำรุงโลหิต ขับลม ช่วยย่อยและเจริญ อาหาร ราก แก้โรคเกี่ยวกับลมละดี บำรุงธาตุ แก้ไอ แก้ไข้ ผอมเหลือง ใบหรือทั้งต้น ต้มน้ำดื่มแก้เบาหวาน ขับปัสสาวะ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ กก ดอก ฟอกล้างลำไส้ให้สะอาด ใบ พอกบ่มหนองให้สุกและแตกเร็ว ขึ้น แก้ปวดฟันและแก้โรคเหงือกอักเสบ ล้างแผล
เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

สยามไภษัชยพฤกษ์ (22)
QR code