Share
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Combretum quadrangulare Kurz
ชื่อวงศ์

Family name

COMBRETACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

สะแกนา Sakae na, สะแก Sakae (Central); แก Kae (Northeastern); ขอนแข้ Khon khae, จองแข้ Chong khae (Phrae); ซังแก Sang-kae (Khmer-Prachin Buri); แพ่ง Phaeng (Northern)
ชื่อสามัญ

Common name

-
ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Le) Leaf
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ใบ ปรุงเป็นยาแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ส่วนต่างๆ ของลำต้น มีขน เกล็ดกลมๆ อยู่ กิ่งเป็นสี่เหลี่ยม สูง 5-10 ม. ใบ ใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ รูปรี ปลายมนหรือเว้าเล็กน้อย โคนใบสอบ แคบ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบหนา มัน สีเขียว กว้าง 1.5-2.5 นิ้ว ยาว 2.5-5 นิ้ว ดอก ออกเป็นช่อตรงง่ามใบ ช่อดอกยาว ประมาณ 1-3 นิ้ว ช่อหนึ่งจะประกอบด้วย ดอกเล็กๆ อยู่หลายดอก กลีบดอกสีน้ำตาลอม เขียว หรือขาว มีอยู่ 45 กลีบ กลางดอกมี เกสร 8 อัน ผล เป็นลูกกลม แต่ลูกนั้นจะมีสัน (ครีบ) อยู่ 4 สัน และมีขนาดโตประมาณ 0.8 นิ้ว พอแก่หรือสุกเป็นสีเหลืองอมน้ำตาล ภายใน ผลมีเมล็ด 2 เมล็ด
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

-
เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 1 สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ90
QR code