ฐานข้อมูลพฤกษศาศตร์พื้นบ้าน

Medicinal Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. Scientific Name Local Name Common Name Family Name
1 Areca catechu L. หมาก Mark; เค็ด Khet, พลา Phla, สะลา Sa-la (Khmer); เซียด Siat (Chaobon-Nakhon Ratchasima); แซ Sae (Karen-Mae Hong Son); ปีแน Pi-nae (Malay-Peninsular); มะ Ma (Chong-Trat); สีซะ Si-sa (Karen-Northern); หมาก Mak, หมากเมีย Mak mia (General); หมากมู้ Mak-mu (Shan-Mae Hong Son); หมากสง mak song (Peninsular) Areca palm, Betelnut palm ARECACEAE
2 Arenga pinnata (Wurmb) Merr. ต๋าว tao; ลูกชิด luk chit Sugar palm, Sweet palm ARECACEAE
3 Borassus flabellifer L. ตาล Tan (General); ตะนอด Ta-not (Khmer); ตาลโตนด Tan tanot, ตาลใหญ่ Tan yai (Central); ถาล Than (Shan-Mae Hong Son); ทอถู Tho-thu (Karen-Mae Hong Son); ทะเนาด์ Tha-nao (Khmer-Phratabong); ท้าง Thang (Karen-Tak, Chiang Mai); โหนด Not (Peninsular) ARECACEAE
4 Caryota maxima Blume เขืองหลวง Khueang luang, เขืองใหญ่ Khueang yai (Northern); เตาร้างยักษ์ Tao rang yak (Central, Peninsular) ARECACEAE
5 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง Tao rang daeng (Nakhon Si Thammarat); มะเด็ง Ma deng (Yala); งือเด็ง Ngue-deng (Malay-Narathiwat) ARECACEAE
6 Cocos nucifera L. มะพร้าว Ma phrao, หมากอุ๋นม หมากอูน Mak un (General); ดุง Dung (Chong-Chanthaburi); โพล Phlo (Karen-Kanchanaburi); ย่อ Yo (Malay-Peninsular) ARECACEAE
7 Livistona speciosa Kurz ค้อ ARECACEAE
8 Phoenix loureiroi Kunth ปุ๋มเป้ง ARECACEAE
9 Salacca rumphii Wall. ระกำ Ragum ARECACEAE