ฐานข้อมูลพฤกษศาศตร์พื้นบ้าน

Medicinal Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. Scientific Name Local Name Common Name Family Name
1 Crescentia cujete L. น้ำเต้าต้น Namtao ton (Bangkok) น้ำเต้าญี่ปุ่น Namtao yeepun BIGNONIACEAE
2 Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis แคบิด (khae bit) แคขน (khae khon) แคพอง (khae phong) แคร้าว (khae rao) แคลาว (khae lao) แคหัวหมู (khae hua mu) แคหางค่าง (khae hang khang) แฮงป่า (haeng pa) BIGNONIACEAE
3 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. แคหางค่าง khae hang khang; แคหัวหมู khae hua mu BIGNONIACEAE
4 Mayodendron igneum (Kurz) Kurz กาสะลองคำ (kasalong kham) กากี (kaki) แคะเป๊าะ (khae po) จางจืด (chang chuet) สะเภา (sa phao) สำเภาหลามต้น (samphao lam ton) อ้อยช้าง (oi chang) BIGNONIACEAE
5 Millingtonia horthensis L.f. ปีบ Pip (Central); กาซะลอง Kasalong, กาดสะลอง Katsalong (Northern); เต็กตองโพ่ Tek-tong-pho (Karen-Kanchanaburi) BIGNONIACEAE
6 Oroxylum indicum (L.) Kurz เพกา Pheka (Central); กาโด้โด้ง Ka-do-dong (Karen-Kanchanaburi); ดอก๊ะ Do-ka, ด๊อกก๊ะ Dok-ka, ดุแก Du-kae (Karen-Mae Hong Son); เบโก Be-ko (Malay-Narathiwat); มะลิดไม้ Ma lit mai, มะลิ้นไม้ Ma lin mai, ลิดไม้ Lit mai (Northern); ลิ้นฟ้า Lin fa (Loei); หมากลิ้นก้าง Mak-lin-kang, หมากลิ้นซ้าง Mak-lin-sang (Shan-Northern) BIGNONIACEAE
7 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด Khae saet, แคแดง Khae daeng, ยามแดง Yam daeng (Bangkok) BIGNONIACEAE
8 Stereospermum fimbriatum (Wall. ex G.Don) A. DC. แคยอดดำ Khae yot dam (Surat Thani); แคทราย Khae sai (Chiang Mai); แคฝอย Khae foi (Krabi, Northern, Pattani); จีจา Chi-cha (Malay-Narathiwat); จีอา Chi-a (Malay-Pattani) BIGNONIACEAE