ฐานข้อมูลพฤกษศาศตร์พื้นบ้าน

Medicinal Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. Scientific Name Local Name Common Name Family Name
1 Baeckea frutescens L. สนทราย Son sci MYRTACEAE
2 Psidium guajava L. ฝรั่ง Farang (Central); จุ่มโป่ Chumpo (Surat Thani(; ชมพู่ chom pu (Pattani); มะก้วย Ma kuai (Chiang Mai); มะก้วยกา Ma kuai ka, มะมั่น Ma man (Northern); มะกา Ma ka (Mae Hong Son); มะจีน Ma chin (Tak); ยะมูบุเตบันยา Ya-mu-bu-te-ban-ya (Malay-Narathiwat); ยะริง Ya-ring (Lawa-Chiang Mai); ยามุ, ย่าหมู Ya mu (Peninsular); สีดา Si da (Nakhon Phanom) MYRTACEAE
3 Syzygium aromatica (L.) Merr. & L.M.Perry กานพลู Kan phlu (Central); ดอกจันทร์ Dog jun (Ching mai); จันจี่ Jun jee (Northen) Clove MYRTACEAE
4 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า Waa (Central); ห้าขี้แพะ Haa khee phae (Chiang Rai) Black plum, Jambolan MYRTACEAE
5 Syzygium gratum (Wight) S.N. Mitra เสม็ดชุน Samet chun (Central); ไคร้เม็ด Khrai met (Chiang Mai); เม็ก Mek (Prachin Buri); เม็ดชุน Met chun (Nakhon Si thammarat); เสม็ด Samet (Sakon Nakhon, Satun); เสม็ดเขา Samet khao, เสม็ดแดง Samet daeng (Trat); ยีมือแล Yi-mue-lae (Malay-Peninsular) MYRTACEAE
6 Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry ชมพู่สาแหรก Chomphuu saaraek, ชมพู่แดง Chomphuu daeng, ชมพู่ม่าเหมี่ยว Chomphuu maamieo (Central) Malay apple, Pomerac, Rose apple MYRTACEAE