ฐานข้อมูลพฤกษศาศตร์พื้นบ้าน

Medicinal Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. Scientific Name Local Name Common Name Family Name
1 Duchesnea indica (Andr.) Focke สะตรอเบอรี่ป่า Satroboeree paa (Central); ยาเย็น Yaa yen (Chiang Mai) ROSACEAE
2 Morinda angustifolia Roxb. ยอดิน Yo din (Trang); เคีาะ Kho (Karen-Mae Hong Son); สลักบ้าน Salak ban (Northern); สลักป่า Salak pa (Central) ROSACEAE
3 Prunus cerasoides D. Don ชมพูภูพิงค์ Chomphu phuphing, นางพญาเสือดคร่ง Nang phaya suea khrong (Northern), ฉวีวรรณ Chawiwan; เส่คาแว่ Se-kha -wae, เส่แผ่ Se-phae , เส่ลาแห่ Se-la-lae (Karen-Chiang Mai) ROSACEAE
4 Prunus persica (L.) Batsch มักม่วน Mak muan, มักม่น Mak mon (Northern); ท้อ Tho (Chinese); มะฟุ้ง Ma-fung (Shan); หุงคอบ Hung khop, หุงหม่น Hung mon (Chiang Mai) ROSACEAE
5 Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. ex Ker คันคาก Khan khak, เม้งสะเกริม Meng sa kroem (Eastern); กับแก Kapkae, พังกี่ Phangki, อะห้วย A huai (Northeastern) ROSACEAE
6 Rosa damascena Mill. กุหลาบมอญ Gu lab mon; ยี่สุ่น Yee soon Damask Rose ROSACEAE
7 Rubus ellipticus J.E. Smith หนามไข่กุ้ง Nam khai kung, บ่าฮู้ดอย Bahu doi, มะฮู้หลวง Mahu luang, ไข่กุ้ง Khai kung, ไข่ปู Khai pu (Chiang Mai); กูวาซา Ku-wa-sa (Lawa-Chiang Mai); โก้วอาซา Kow-a-sa, ตาซู Ta-su (Karen-Chiang Mai) ROSACEAE