เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ปอผี

Hydrolea zeylanica (L.) Vahl
สะเดาดิน
HYDROPHYLLACEAE
พืชล้มลุก ทอดเลื้อยชูยอดตั้งขึ้น ลำต้นกลมเกลี้ยง สูงได้ถึง 60 ซม. มีรากออกตามข้อ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงรอบต้น รูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 0.5-1.2 ซม. ยาว 1.5-5 ซม. ปลายและโคนใบแหลม ดอกสีม่วงอมฟ้า เป็นดอกช่อออกตามซอกใบ ยาวได้ถึง 5 ซม.ดอกย่อยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ปลายกลีบแหลมด้านนอกมีขนปกคลุม กลีบดอก 5 กลีบรูปไข่ เกสรผู้ 5 อัน เรียงสลับกับกลีบดอก ก้านชูเกสรเพศเมีย 2 อัน ผลรูปขอบขนานกว้าง 2.5 มม. ยาว 5 มม. ห่อด้วยกลีบรองดอก เมล็ดรูปรีมีจำนวนมาก
อินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในเขตร้อนของทวีปออสเตรเลีย ชอบขึ้นบนดินชื้นและมีน้ำขัง หรือแผ่คลุมผิวน้ำ ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

2648 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: