เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

เติม

Bischofia javanica Blume
ดู่ส้ม ประดู่ส้ม ประดู่น้ำ กรองประหยัน ประส้มใบเปรี้ยว ส้มกบ ส้มกบใหญ่ ชมฝาด กระดังงาดง ยายหงัน
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-20 เมตร เรือนยอดค่อนข้างทึบกิ่งมักคดงอ ใบ เป็นใบประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ ก้านรวมยาว 10-20 ซม.ใบย่อยรูปรีแกมไข่ โคนมน ปลายเรียวแหลม กว้าง 5-11 ซม. ยาว 10-20 ซม.เนื้อใบหนาเกลี้ยง ด้านหลังใบสีเขียวเข้ม ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยทู่ ดอก สีเหลืองอ่อนอมเขียว มีขนาดเล็กออกเป็นช่อที่มีแขนงมากจนดูเป็นกลุ่มใหญ่ ช่อยาว 30-50 ซม. ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างดอกกัน ดอกเพศผู้มี 5 กลีบ รูปโค้งเป็นกระพุ้ง หลุดร่วงง่าย เกสรเพศผู้ 5 อัน ดอกเพศเมียคล้ายดอกเพศผู้แต่มีรังไข่ ผลเป็นผลสด ทรงกลม ขนาด 7-10 มม. เมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลหรือเหลือง เมล็ดมี3-4 เมล็ด
Trees 20-25 m tall with red sap. Leaves trifoliate compound, alternate; leaflets ovate, 12-20 by 9-14 cm. Inflorescences paniculate, 7-30 cm long, axillary, pendulous. Flowers unixexual, both male and female on the same plant, greenish yellow or whitish yellow. Fruits globose, 0.5-0.8 cm in diam., brownish yellow when ripe. Flowering Jan.-Feb.
จากอินเดียถึงประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก ตามป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบหรือริมลำห้วย ที่ระดับความสูง 100-1000 เมตร ประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ออกดอกระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ผลแก่จัดระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
เนื้อไม้สีเทาแกมน้ำตาลไหม้ เนื้อหยาบ ใช้ทำพื้นกระดานเครื่องเรือน อุปการณ์ที่ใช้งานทนน้ำได้ เช่น แจวและพาย แก่นลำต้น และ เปลือก แก้ท้องร่วง เปลือกลำต้น และใบ ต้มดื่มเป็นยาแก้เจ็บคอ และแก้โรคบิด ท้องเดิน ยอดอ่อนและผลสุก ใช้รับประทาน
-

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์และ พืชสมุนไพร เล่ม 2, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Trees in the Garden, Medicinal Plants Vol. 2, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1277 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
2 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
3 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
4 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
5 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
6 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
7 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
8 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
9 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
10 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
11 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
12 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
13 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
14 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
15 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
16 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
17 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
18 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
19 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
20 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
21 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
22 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
23 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
24 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
25 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
26 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
27 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
28 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
29 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
30 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
31 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
32 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
33 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
34 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
35 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
36 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
37 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
38 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
39 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
40 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
41 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
42 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
43 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
44 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
45 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
46 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
47 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
48 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
49 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
50 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
51 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE
52 Bischofia javanica Blume Pra Doo Som EUPHORBIACEAE
53 Bischofia javanica Blume Toem EUPHORBIACEAE
54 Bischofia javanica Blume Toem, Pradu som EUPHORBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: